انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

اوبونتو ۲۰.۰۴ منتشر شد.
انتظار می‌ره همهٔ اعضا هرچه زودتر به این نگارش ارتقا پیدا کنند. همهٔ پاسخ‌ها از این به بعد، بر پایهٔ اوبونتو ۲۰.۰۴ خواهد بود.

نویسنده موضوع: zipper در خط فرمان opensuse  (دفعات بازدید: 15858 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین بهزادubuntu

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 471
zipper در خط فرمان opensuse
« : 11 آذر 1387، 09:23 ب‌ظ »
سلام
من سوزه رو نصب کردم و دنبال راهی برای استفاده از خط فرمان در فرومهای سوزه گشتم که به نتایج جالبی رسیدم:
خب اول میخواهیم لیست مخازن رو ببینیم:
linux-vwrh:~ # zypper lr
# | Alias                    | Name                     | Enabled | Refresh
--+--------------------------+--------------------------+---------+--------
1 | repo-non-oss             | openSUSE-11.0-Non-Oss    | Yes     | No
2 | Packman Repository       | Packman Repository       | Yes     | Yes
3 | repo-debug               | openSUSE-11.0-Debug      | No      | No
4 | openSUSE-DVD 11.0        | openSUSE-DVD 11.0        | Yes     | No
5 | X11:XGL                  | X11:XGL                  | Yes     | Yes
6 | openSUSE-11.0-Updates    | Updates for 11.0         | Yes     | Yes
7 | repo-oss                 | openSUSE-11.0-Oss        | Yes     | No
8 | KDE:KDE4:Factory:Desktop | KDE:KDE4:Factory:Desktop | Yes     | Yes
linux-vwrh:~ #
حالا میخواهیم شماره ۸ که "KDE:KDE4:Factory:Desktop" هست رو ببینیم توش چه خبره!
linux-vwrh:~ # zypper pa 8
Reading installed packages...
S | Repository               | Name                                           | Version              | Arch
--+--------------------------+------------------------------------------------+----------------------+-------
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | NetworkManager-kde4-lang                       | 11.1-8.1             | noarch
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | PolicyKit-kde                                  | 0.2-20.1             | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | PolicyKit-kde-debuginfo                        | 0.2-20.1             | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | PolicyKit-kde-debugsource                      | 0.2-20.1             | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | PolicyKit-kde-lang                             | 11.1-8.1             | noarch
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | akonadi-runtime                                | 1.0.0-39.12          | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | akonadi-runtime-debuginfo                      | 1.0.0-39.12          | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | akonadi-runtime-debugsource                    | 1.0.0-39.12          | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | automoc4                                       | 0.9.87-20.18         | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | automoc4-debuginfo                             | 0.9.87-20.18         | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | automoc4-debugsource                           | 0.9.87-20.18         | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | decibel                                        | 0.5.0-117.27         | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | decibel-debuginfo                              | 0.5.0-117.27         | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | decibel-debugsource                            | 0.5.0-117.27         | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | dragonplayer                                   | 4.1.3-35.6           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | eric                                           | 4.2.1-2.11           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | eric-debuginfo                                 | 4.2.1-2.11           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | eric-debugsource                               | 4.2.1-2.11           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | freenx-client                                  | 0.9-25.10            | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | freenx-client-debuginfo                        | 0.9-25.10            | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | freenx-client-debugsource                      | 0.9-25.10            | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kblocks                                        | 4.1.3-26.5           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kcall                                          | 0.7.0-176.31         | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kcall-debuginfo                                | 0.7.0-176.31         | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kcall-debugsource                              | 0.7.0-176.31         | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde-susetranslations                           | 11.1-8.1             | noarch
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde-susetranslations-debuginfo                 | 11.1-8.1             | noarch
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde-susetranslations-debugsource               | 11.1-8.1             | noarch
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-akonadi                                   | 4.1.3-67.7           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-akonadi-devel                             | 4.1.3-67.7           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-akregator                                 | 4.1.3-67.7           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-amarok                                    | 1.98.5-8.1           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-amarok-debuginfo                          | 1.98.5-8.1           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-amarok-debugsource                        | 1.98.5-8.1           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-amarok-lang                               | 1.98.5-8.1           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-amor                                      | 4.1.3-16.29          | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-ark                                       | 4.1.3-32.5           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-blinken                                   | 4.1.3-36.7           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-bovo                                      | 4.1.3-26.5           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-cervisia                                  | 4.1.3-30.2           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-digikam                                   | 0.10.0-64.1          | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-digikam-debuginfo                         | 0.10.0-64.1          | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-digikam-debugsource                       | 0.10.0-64.1          | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-digikam-devel                             | 0.10.0-64.1          | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-dolphin                                   | 4.1.3-57.2           | i586
i | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-filesystem                                | 4.1.3-26.1           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-filesystem-debuginfo                      | 4.1.3-26.1           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-filesystem-debugsource                    | 4.1.3-26.1           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-gwenview                                  | 4.1.3-57.2           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-juk                                       | 4.1.3-35.6           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kaddressbook                              | 4.1.3-67.7           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kalarm                                    | 4.1.3-67.7           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kalgebra                                  | 4.1.3-36.7           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kalzium                                   | 4.1.3-36.7           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kanagram                                  | 4.1.3-36.7           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kapptemplate                              | 4.1.3-30.2           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kate                                      | 4.1.3-30.2           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kate-devel                                | 4.1.3-30.2           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-katomic                                   | 4.1.3-26.5           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kbattleship                               | 4.1.3-26.5           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kblackbox                                 | 4.1.3-26.5           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kbounce                                   | 4.1.3-26.5           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kbreakout                                 | 4.1.3-26.5           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kbruch                                    | 4.1.3-36.7           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kbugbuster                                | 4.1.3-30.2           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kcachegrind                               | 4.1.3-30.2           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kcalc                                     | 4.1.3-32.5           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kcharselect                               | 4.1.3-32.5           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kcm_gtk                                   | 1.1-125.38           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kcm_gtk-debuginfo                         | 1.1-125.38           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kcm_gtk-debugsource                       | 1.1-125.38           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kcolorchooser                             | 4.1.3-57.2           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kcron                                     | 4.1.3-22.14          | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kdepasswd                                 | 4.1.3-57.2           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kdessh                                    | 4.1.3-32.5           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kdf                                       | 4.1.3-32.5           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kdialog                                   | 4.1.3-57.2           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kdiamond                                  | 4.1.3-26.5           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kdm                                       | 4.1.3-148.3          | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kdm-branding-openSUSE                     | 11.0-81.43           | i586
i | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kdm-branding-upstream                     | 4.1.3-148.3          | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kdnssd                                    | 4.1.3-43.7           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-keditbookmarks                            | 4.1.3-57.2           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kfilereplace                              | 4.1.3-24.21          | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kfind                                     | 4.1.3-57.2           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kfloppy                                   | 4.1.3-32.5           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kfourinline                               | 4.1.3-26.5           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kgamma                                    | 4.1.3-57.2           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kgeography                                | 4.1.3-36.7           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kget                                      | 4.1.3-43.7           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kgoldrunner                               | 4.1.3-26.5           | i586
v | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kgpg                                      | 4.1.3-32.5           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kgreeter-plugins                          | 4.1.3-148.3          | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-khangman                                  | 4.1.3-36.7           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kig                                       | 4.1.3-36.7           | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kimagemapeditor                           | 4.1.3-24.21          | i586
  | KDE:KDE4:Factory:Desktop | kde4-kinfocenter                               | 4.1.3-57.2           | i586
و....
حالا میخواهیم واژه "kaffeine" رو در مخازن سرچ کنیم :
linux-vwrh:~ # zypper se kaffeine
Reading installed packages...

S | Name                 | Summary                                                            | Type
--+----------------------+--------------------------------------------------------------------+--------
i | kaffeine             | A xine-based Media Player for KDE3                                 | package
  | kaffeine-debuginfo   | Debug information for package kaffeine                             | package
  | kaffeine-debugsource | Debug sources for package kaffeine                                 | package
i | kaffeine-gstreamer   | Multimedia Player using Gstreamer                                  | package
i | kaffeine-lang        | Languages for package kaffeine                                     | package
  | kaffeine-mozilla     | A Netscape/Mozilla plugin using kaffeine for audio/video playback. | package
linux-vwrh:~ #
و اطلاعاتی در مورد "kaffeine"
linux-vwrh:~ # zypper if kaffeine
Reading installed packages...


Information for package kaffeine:

Repository: Packman Repository
Name: kaffeine
Version: 0.8.7-2.pm.2
Arch: i686
Vendor: packman.links2linux.de
Installed: Yes
Status: up-to-date
Installed Size: 2.6 M
Summary: A xine-based Media Player for KDE3
Description:
Kaffeine plays all files and devices supported by xine. For example:
MPEG files, AVI (if the codec being used is supported by xine), MP3,
and Ogg Vorbis. It also handles Video CDs, DVD, and DVB cards.
linux-vwrh:~ #
update کردن لیست مخازن:
zypper upupgrade کردن:
zypper dupنصب بسته:
zypper in "name"حذف بسته:
zypper rm "name"
« آخرین ویرایش: 17 اسفند 1387، 10:42 ب‌ظ توسط Hosein-Mec »
کتيبه سازمان ملل کوروش کبير
خداوند کشور را از دشمن خشکسالی و دروغ محفوظ دارد

برنامه حسابداری

آفلاین بهزادubuntu

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 471
پاسخ به: zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #1 : 11 آذر 1387، 09:45 ب‌ظ »
enable کردن یک مخزن
zypper mr -e "number"disable کردن یک مخزن
zypper mr -d "number"
linux-vwrh:~ # zypper lr
# | Alias                    | Name                     | Enabled | Refresh
--+--------------------------+--------------------------+---------+--------
1 | repo-non-oss             | openSUSE-11.0-Non-Oss    | Yes     | No
2 | Packman Repository       | Packman Repository       | Yes     | Yes
3 | repo-debug               | openSUSE-11.0-Debug      | No      | No
4 | openSUSE-DVD 11.0        | openSUSE-DVD 11.0        | Yes     | No
5 | X11:XGL                  | X11:XGL                  | Yes     | Yes
6 | openSUSE-11.0-Updates    | Updates for 11.0         | Yes     | Yes
7 | repo-oss                 | openSUSE-11.0-Oss        | Yes     | No
8 | KDE:KDE4:Factory:Desktop | KDE:KDE4:Factory:Desktop | Yes     | Yes
linux-vwrh:~ # zypper mr -d 4
Repository 'openSUSE-DVD 11.0' has been sucessfully disabled.
linux-vwrh:~ # zypper lr
# | Alias                    | Name                     | Enabled | Refresh
--+--------------------------+--------------------------+---------+--------
1 | repo-non-oss             | openSUSE-11.0-Non-Oss    | Yes     | No
2 | Packman Repository       | Packman Repository       | Yes     | Yes
3 | repo-debug               | openSUSE-11.0-Debug      | No      | No
4 | openSUSE-DVD 11.0        | openSUSE-DVD 11.0        | No      | No
5 | X11:XGL                  | X11:XGL                  | Yes     | Yes
6 | openSUSE-11.0-Updates    | Updates for 11.0         | Yes     | Yes
7 | repo-oss                 | openSUSE-11.0-Oss        | Yes     | No
8 | KDE:KDE4:Factory:Desktop | KDE:KDE4:Factory:Desktop | Yes     | Yes
linux-vwrh:~ #
کتيبه سازمان ملل کوروش کبير
خداوند کشور را از دشمن خشکسالی و دروغ محفوظ دارد

برنامه حسابداری

آفلاین sudotux

 • عضو کاربران ایرانی اوبونتو
 • *
 • ارسال: 2269
پاسخ به: zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #2 : 11 آذر 1387، 11:07 ب‌ظ »
+1

خیلی جالب بود. ممنون ...

آفلاین بهزادubuntu

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 471
پاسخ به: zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #3 : 12 آذر 1387، 12:05 ق‌ظ »
بله حسین جون خیلی جالبه ولی فکر کنم شما از قبل اینا رو میدونستی  ;)
این دستور فکر کنم برای چاپ کردن ورژن و اپدیت یک نرم افزاره:
zypper wp "name"linux-vwrh:~ # zypper wp firefox
Reading installed packages...
S | Name           | Type    | Version     | Arch | Repository
--+----------------+---------+-------------+------+------------------
v | MozillaFirefox | package | 3.0.4-3.1   | i586 | Updates for 11.0
v | MozillaFirefox | package | 3.0.3-1.1   | i586 | Updates for 11.0
v | MozillaFirefox | package | 3.0.1-0.1   | i586 | Updates for 11.0
v | MozillaFirefox | package | 3.0-0.2     | i586 | Updates for 11.0
v | MozillaFirefox | package | 3.0-0.1     | i586 | Updates for 11.0
i | MozillaFirefox | package | 2.9.95-25.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss
i | MozillaFirefox | package | 2.9.95-25.1 | i586 | openSUSE-DVD 11.0
linux-vwrh:~ #
واین هم ظاهرا چک میکنه اگه نصب نیست نصب کنه واگه نصبه اپدیت کنه:
zypper in -D "name"linux-vwrh:~ # zypper in -D MozillaFirefox
Reading installed packages...

The following packages are going to be upgraded:
  mozilla-xulrunner190 mozilla-xulrunner190-gnomevfs MozillaFirefox


Overall download size: 6.7 M. After the operation, additional 334.0 K will be used.
Continue? [YES/no]:
کتيبه سازمان ملل کوروش کبير
خداوند کشور را از دشمن خشکسالی و دروغ محفوظ دارد

برنامه حسابداری

آفلاین Farshid

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 613
 • جنسیت : پسر
پاسخ به: zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #4 : 12 آذر 1387، 12:14 ق‌ظ »
درود

آقا حسین که کارش درست اما دستت درد نکنه ادامه بدی دیگه واقعا عالی می‌شه!

 =D> برای ادامه‌ی کار  ;)
معنای واقعی اوبونتو این است که "آدمی به کمک انسانهای دیگر به گوهر آدمیت میرسد"

آفلاین ناربه

 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 2038
 • جنسیت : پسر
  • All About Me
پاسخ به: zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #5 : 12 آذر 1387، 12:16 ق‌ظ »
من با سوزه کار نکردم. میخوام بدونم باگ هاش چطوره؟ مثل اوبونتو تعداد باگ هاش زیاده یا کمه؟ مخازن و همینطور کار باهاش.(فکر کنم در سطح حرفه ای)

آفلاین بهزادubuntu

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 471
پاسخ به: zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #6 : 12 آذر 1387، 11:49 ق‌ظ »
۱-ناربه جان جواب شمارو نمیدونم!  :oops:

۲-فرشید جان من در حد نیاز خودم اینارو پیدا کردم ولی یکم دیگه جستجو کردم ویه چیزایی پیدا کردم(مطلب در این مورد خیلی زیاده!)

برای دیدن url مخازن:
zypper lr -ulinux-vwrh:~ # zypper lr -u
# | Alias                    | Name                     | Enabled | Refresh | URI                                                               
--+--------------------------+--------------------------+---------+---------+-------------------------------------------------------------------------------------
1 | repo-non-oss             | openSUSE-11.0-Non-Oss    | Yes     | No      | http://download.opensuse.org/distribution/11.0/repo/non-oss/       
2 | Packman Repository       | Packman Repository       | Yes     | Yes     | http://packman.mirrors.skynet.be/pub/packman/suse/11.0             
3 | repo-debug               | openSUSE-11.0-Debug      | No      | No      | http://download.opensuse.org/distribution/11.0/repo/debug/         
4 | openSUSE-DVD 11.0        | openSUSE-DVD 11.0        | Yes     | No      | cd:///?devices=/dev/sr0                                           
5 | X11:XGL                  | X11:XGL                  | Yes     | Yes     | http://download.opensuse.org/repositories/X11:/XGL/openSUSE_11.0/ 
6 | openSUSE-11.0-Updates    | Updates for 11.0         | Yes     | Yes     | http://download.opensuse.org/update/11.0/                         
7 | repo-oss                 | openSUSE-11.0-Oss        | Yes     | No      | http://download.opensuse.org/distribution/11.0/repo/oss/           
8 | KDE:KDE4:Factory:Desktop | KDE:KDE4:Factory:Desktop | Yes     | Yes     | http://download.opensuse.org/repositories/KDE:/KDE4:/Factory:/Desktop/openSUSE_11.0/
linux-vwrh:~ #
اینم مربوط به مخازنه:
zypper lr -dو
zypper lr -P==========================
برای اضافه کردن یک مخزن:
zypper ar "URL" "NAME"مثلا:
linux-vwrh:~ # zypper ar http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/11.0 vlc
Adding repository 'vlc' [done]
Repository 'vlc' successfully added
Enabled: Yes
Autorefresh: No
URI: http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/11.0

linux-vwrh:~ #
نتیجه:
linux-vwrh:~ # zypper lr
# | Alias                    | Name                     | Enabled | Refresh
--+--------------------------+--------------------------+---------+--------
1 | repo-non-oss             | openSUSE-11.0-Non-Oss    | Yes     | No
2 | vlc                      | vlc                      | Yes     | No
3 | Packman Repository       | Packman Repository       | Yes     | Yes
4 | repo-debug               | openSUSE-11.0-Debug      | No      | No
5 | openSUSE-DVD 11.0        | openSUSE-DVD 11.0        | Yes     | No
6 | X11:XGL                  | X11:XGL                  | Yes     | Yes
7 | openSUSE-11.0-Updates    | Updates for 11.0         | Yes     | Yes
8 | repo-oss                 | openSUSE-11.0-Oss        | Yes     | No
9 | KDE:KDE4:Factory:Desktop | KDE:KDE4:Factory:Desktop | Yes     | Yes
linux-vwrh:~ #
اینم برای درست کردن مخزن از هارد:
zypper ar my/dir/with/rpms local====================
این دستور ظاهرا وابستگیهارو نشون میده و...:
zypper si "NAME"linux-vwrh:~ # zypper si kaffeine
Downloading repository 'Packman Repository' metadata [done]
Building repository 'Packman Repository' cache [done]
Downloading repository 'KDE:KDE4:Factory:Desktop' metadata [done]
Building repository 'KDE:KDE4:Factory:Desktop' cache [done]
Reading installed packages...

The following NEW packages are going to be installed:
  libxine-devel lame jack


The following source package is going to be installed:
  kaffeine


Overall download size: 3.2 M. After the operation, additional 4.1 M will be used.
Continue? [YES/no]:
=======================
بک آپ گرفتن از مخازن:
zypper lr --export backups/repos/foo.repolinux-vwrh:~ # zypper lr --export /home/behzad/foo.repo
Repositories have been successfully exported to /home/behzad/foo.repo.
linux-vwrh:~ #
باز کردن بک آپ در یک کامپیوتر دیگه:
zypper ar backups/repos/foo.repo=======================
سرچ کردن بسته از مخازن (فقط با نام نوشته شده نه کم نه زیاد):
zypper search -s --match-exact "NAME"linux-vwrh:~ # zypper search -s --match-exact kaffeine
Downloading repository 'KDE:KDE4:Factory:Desktop' metadata [done]
Building repository 'KDE:KDE4:Factory:Desktop' cache [done]
Reading installed packages...

S | Name     | Type    | Version      | Arch | Repository
--+----------+---------+--------------+------+-------------------
i | kaffeine | package | 0.8.7-2.pm.2 | i686 | Packman Repository
v | kaffeine | package | 0.8.7-2.pm.2 | i586 | Packman Repository
v | kaffeine | package | 0.8.6-54.1   | i586 | openSUSE-11.0-Oss
v | kaffeine | package | 0.8.6-54.1   | i586 | openSUSE-DVD 11.0
linux-vwrh:~ #
================
قفل کردن یک بسته:
zypper al 'NAME'مثال:
linux-vwrh:~ # zypper al 'yast2*'
Reading installed packages...
Specified lock has been successfully added.
linux-vwrh:~ #
شکستن قفل:
zypper rl "NAME"linux-vwrh:~ # zypper rl yast2-packager
Reading installed packages...
this query lock some of objects, which you want unlock:

type: package
match_type: glob
case_sensitive: on
solvable_name: yast2*

Do you want remove this lock? [YES/no]: y
Lock count has been succesfully decreased by: 1
linux-vwrh:~ #
دیدن لیست بسته های قفل شده:
zypper lllinux-vwrh:~ # zypper ll
# | Name      | Type    | Repository
--+-----------+---------+-----------
1 | zypper    | package | (any)
2 | firefox   | package | (any)
3 | yast2*    | package | (any)
4 | kaffe*    | package | (any)
5 | k*        | package | (any)
6 | kaffeine* | package | (any)
linux-vwrh:~ #
====================
با این دستور میبینیم کدام update ها به وصله نیاز دارند:
zypper lulinux-vwrh:~ # zypper lu
Reading installed packages...
Patches

Warning: These are only the updates affecting the updater itself.
Other updates are available too.

Repository       | Name       | Version | Category    | Status
-----------------+------------+---------+-------------+-------
Updates for 11.0 | PackageKit | 139     | recommended | Needed
Updates for 11.0 | libzypp    | 53      | recommended | Needed
linux-vwrh:~ #
(اینو دقیق متوجه نشدم)
================
این دستور برای upgrade همه بسته های نصب شده به جدید ترین نسخه(هرکجا که امکان داره):
zypper up -t package================
به روز کردن zypper (بعد از اضافه کردن یا کم کردن مخزن):
zypper refreshویا انتخاب یک مخزن برای بروز شدن:
zypper ref packman mainتحمیل بروز رسانی مخازن بوسیله 'upd' :
zypper ref -f upd===============
لطفا اگه در توضیح ها جایی اشتباه کردم بگید درست کنم  ](*,)
کتيبه سازمان ملل کوروش کبير
خداوند کشور را از دشمن خشکسالی و دروغ محفوظ دارد

برنامه حسابداری

آفلاین امیرمهری

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1265
 • جنسیت : پسر
 • درورد بر اوبونتو
پاسخ به: zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #7 : 12 آذر 1387، 11:54 ق‌ظ »
+++++10000
مطالب خوبی بود
خداحافظ وبلاگ نويسي

من كاربر حرفه اي لينوكس نيستم
فقط خوب جستجو ميكنم.

آفلاین sudotux

 • عضو کاربران ایرانی اوبونتو
 • *
 • ارسال: 2269
پاسخ به: zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #8 : 12 آذر 1387، 06:52 ب‌ظ »
من با سوزه کار نکردم. میخوام بدونم باگ هاش چطوره؟ مثل اوبونتو تعداد باگ هاش زیاده یا کمه؟ مخازن و همینطور کار باهاش.(فکر کنم در سطح حرفه ای)

openSUSE 11 خیلی باگ داشت ( البته بیشتر در زمینه ی نصب نرم افزار و کار با مخازن ) ! حالا باید ببینیم 11.1 چی از آب در میاد ...

بله حسین جون خیلی جالبه ولی فکر کنم شما از قبل اینا رو میدونستی  ;)

من تا حالا با zypper کار نکردم ولی به نظر میاد خیلی قوی هست ...

--------------

مرجع کامل zypper رو میتونید با دستور man zypper در ترمینال و یا از این لینک مشاهده کنید.

آفلاین بهزادubuntu

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 471
پاسخ به: zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #9 : 14 آذر 1387، 10:08 ق‌ظ »
نقل‌قول
openSUSE 11 خیلی باگ داشت ( البته بیشتر در زمینه ی نصب نرم افزار و کار با مخازن ) ! حالا باید ببینیم 11.1 چی از آب در میاد ...
راست میگی حسین جون من kde 4.0 رو از dvd نصب کردم و 4.1.3 رو دانلد کردم ولی بعد از چند روز دستکاری کردن دیکه تو kde4 نمیره و پاک کردن ونصب کردن هم فایده نداره  ](*,)  ](*,)  ](*,)

۱۰.۳ هم همینطوریه یا نصبش کنم؟
« آخرین ویرایش: 14 آذر 1387، 10:30 ق‌ظ توسط بهزادubuntu »
کتيبه سازمان ملل کوروش کبير
خداوند کشور را از دشمن خشکسالی و دروغ محفوظ دارد

برنامه حسابداری

آفلاین Freeman

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 2310
  • KDE Software Compilation
پاسخ به: پاسخ به: zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #10 : 14 آذر 1387، 03:12 ب‌ظ »
نقل‌قول
openSUSE 11 خیلی باگ داشت ( البته بیشتر در زمینه ی نصب نرم افزار و کار با مخازن ) ! حالا باید ببینیم 11.1 چی از آب در میاد ...
راست میگی حسین جون من kde 4.0 رو از dvd نصب کردم و 4.1.3 رو دانلد کردم ولی بعد از چند روز دستکاری کردن دیکه تو kde4 نمیره و پاک کردن ونصب کردن هم فایده نداره  ](*,)  ](*,)  ](*,)

۱۰.۳ هم همینطوریه یا نصبش کنم؟

سلام اوپن سوزه تو ورژن 10.3 خوب بوده ولی 11 باگ زیاد داشته و اما 11.1 نه بسیار عالی نصبش کردم البته نسخه ازمایشی رو بسیار سریع شده و قوی
نسخه نهاییشم 18 دسامبر میاد میتونید نصبش کنید تستهای زیادی روش کردم خیلی پایدار شده که راستش باعث تعجب ما هم شده بود چون 11 رو دیده بودم بالاترین سرعت تو فایرفاکس رو داره اونم در محیط kde اون یاست هم خیلی خوب شده و بهتر  در مورد کرش هم که متاسفانه تو خانواده اوبونتو 8.10 بسیار رخ میده من هنوز ندیدم کرش کنه با اینکه ازمایشیه و اما اگه kde کار میکنید باید بدونید سریعترین و پایدار ترین کا دی ای رو داره چون خودش یکی از حامیان اونه گنومش خوب نیست در کل بسیار ازش راضی بودم بازم میگم 11.1 نه 11 البته

موفق باشید

آفلاین جهانگیر پناهنده شهرکی

 • Jr. Member
 • *
 • ارسال: 64
 • جنسیت : پسر
پاسخ : zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #11 : 27 اردیبهشت 1391، 08:48 ب‌ظ »
در حال حاضر از 12.1 استفاده می کنم کاملا پایدار و با کمترین باگ نسبت به قبل
قدرتمندتر برای نصب نرم افزار
تنها بدیش اینه که واسه کاربرای تازه وارد اصلا توصیه نمیشه واسه متوسط به بالا توصیه میشه
سوزه 12.1 در حال حاضر دارم ازش استفاده می کنم هنوز ازش سر در نیوردم
بعضی اوقات نرم افزار های خاصی باید تنظیمات خاصی براشون انجام بدی و همچنین بعضی دستوراتش مثلا سرویس ها با rpm بیس های دیگه فرق می کنه
بعضی اوقات امکان داره تنظیمات یک پروگ شمارو مجبور عوض کردن دیستر کنه
تجارت الکترونیک = اعتبار

آفلاین سیروس

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 573
پاسخ : پاسخ به: zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #12 : 27 اردیبهشت 1391، 09:26 ب‌ظ »
من با سوزه کار نکردم. میخوام بدونم باگ هاش چطوره؟ مثل اوبونتو تعداد باگ هاش زیاده یا کمه؟ مخازن و همینطور کار باهاش.(فکر کنم در سطح حرفه ای)

من از سوزه 12.1 استفاده میکنم.در این 6 ماه باگی ازش ندیدم.درمورد ممتاز بودنش فقط اینو میدونم که اقای لینوس ترووالدز از این توزیع استفاده میکنه

آفلاین جهانگیر پناهنده شهرکی

 • Jr. Member
 • *
 • ارسال: 64
 • جنسیت : پسر
پاسخ : zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #13 : 27 اردیبهشت 1391، 10:19 ب‌ظ »
می گم که خیلی عالیه ورژن 12.1 ولی کلا به درد مبتدیان نمی خوره
تجارت الکترونیک = اعتبار

آفلاین masoudrko

 • Full Member
 • *
 • ارسال: 210
 • جنسیت : پسر
 • Knowing is not enough; we must apply.
پاسخ : zipper در خط فرمان opensuse
« پاسخ #14 : 24 اردیبهشت 1394، 05:35 ب‌ظ »
مزخرف ترین توزیعی هست که باهاش کار کردم ورژن 13.2 را میگم اعصابما به هم ریخته ..اول که مشکل اینترنت داشت الانم نمیتونم با زیپر نرمافزار نصب کنم...میخام کدک ها را نصب کنم یه چیزی حدود 1 گیگ میخاد دانلود کنه .اصلا خوشم نمیاد ازش .حیف شد زوبونتو داشتم حال میکردم باهاش زدم حذفش کردم با دستای خودم اوپن سوزه نصب کردم ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) #-o #-o #-o #-o :-({|=

Unexpected exception.
Parse error: repoindex.xml[30] Opening and ending tag mismatch: link line 9 and head
Please file a bug report about this.
See http://en.opensuse.org/Zypper/Troubleshooting for instructions.
در نامه ای به فرزند آینده ام خواهم نوشت در طول زندگی ات
اگر لااقل ده کتاب که بر خلاف عقیده ی توست نخواندی،
هرگز بر درستی عقایدِخودت پافشاری نکن...