انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

نویسنده موضوع: مشکل در استفاده polyester widget style 2 در kde4  (دفعات بازدید: 1543 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین Medium

  • Newbie
  • *
  • ارسال: 16
  • جنسیت : پسر
مشکل در استفاده polyester widget style 2 در kde4
« : 21 شهریور 1387، 11:09 ب‌ظ »
با سلام همینطور که از عنوان پیداست نصب استایل پلی استر کاملا موفقیت آمیز بود٬ اما من در kde4 و در system settings اثری از آن نمیبینم اینهم مراحل موفقیت آمیز نصب پس از سه ساعت کلنجار رفتن و جستجو در گوگل اما برای این مشکل آخر هیچ راه حلی پیدا نشد:
root@Medium-PC:~/Desktop/polyester-1.98.0# cmake ./
-- The C compiler identification is GNU
-- The CXX compiler identification is GNU
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Looking for Q_WS_X11
-- Looking for Q_WS_X11 - found
-- Looking for Q_WS_WIN
-- Looking for Q_WS_WIN - not found.
-- Looking for Q_WS_QWS
-- Looking for Q_WS_QWS - not found.
-- Looking for Q_WS_MAC
-- Looking for Q_WS_MAC - not found.
-- Found Qt-Version 4.4.0
-- Found Perl: /usr/bin/perl
-- Performing Test HAVE_FPIE_SUPPORT
-- Performing Test HAVE_FPIE_SUPPORT - Success
-- Performing Test __KDE_HAVE_W_OVERLOADED_VIRTUAL
-- Performing Test __KDE_HAVE_W_OVERLOADED_VIRTUAL - Success
-- Performing Test __KDE_HAVE_GCC_VISIBILITY
-- Performing Test __KDE_HAVE_GCC_VISIBILITY - Success
-- Found KDE 4.0 include dir: /usr/lib/kde4/include
-- Found KDE 4 library dir: /usr/lib/kde4/lib
-- Found KDE4 kconfig_compiler preprocessor: /usr/lib/kde4/bin/kconfig_compiler
-- Found KDE4 automoc: /usr/lib/kde4/bin/kde4automoc
-- Looking for include files HAVE_LIBINTL_H
-- Looking for include files HAVE_LIBINTL_H - found
-- Looking for dgettext
-- Looking for dgettext - found
-- Found Gettext: built in libc
CMake Warning (dev) at /usr/lib/kde4/share/kde4/apps/cmake/modules/FindGettext.cmake:226 (ADD_CUSTOM_TARGET):
  Policy CMP0002 is not set: Logical target names must be globally unique.
  Run "cmake --help-policy CMP0002" for policy details.  Use the cmake_policy
  command to set the policy and suppress this warning.
Call Stack (most recent call first):
  po/pl/CMakeLists.txt:2 (GETTEXT_PROCESS_PO_FILES)
This warning is for project developers.  Use -Wno-dev to suppress it.

-- Configuring done
CMake Warning (dev) at /usr/lib/kde4/share/kde4/apps/cmake/modules/KDE4Macros.cmake:617 (add_library):
  Policy CMP0003 should be set before this line.  Add code such as

    if(COMMAND cmake_policy)
      cmake_policy(SET CMP0003 NEW)
    endif(COMMAND cmake_policy)

  as early as possible but after the most recent call to
  cmake_minimum_required or cmake_policy(VERSION).  This warning appears
  because target "libpolyester_config" links to some libraries for which the
  linker must search:

    kdecore, -lpthread, -lSM, resolv, kdecore, -lSM

  and other libraries with known full path:

    /usr/lib/kde4/lib/libkdeui.so

  CMake is adding directories in the second list to the linker search path in
  case they are needed to find libraries from the first list (for backwards
  compatibility with CMake 2.4).  Set policy CMP0003 to OLD or NEW to enable
  or disable this behavior explicitly.  Run "cmake --help-policy CMP0003" for
  more information.
Call Stack (most recent call first):
  style/config/CMakeLists.txt:12 (kde4_add_plugin)
This warning is for project developers.  Use -Wno-dev to suppress it.

-- Generating done
-- Build files have been written to: /root/Desktop/polyester-1.98.0
root@Medium-PC:~/Desktop/polyester-1.98.0# make all install
[  9%] Generating libpolyester_automoc.cpp
Generating moc_polyester.cpp
Generating moc_scrollareaborder.cpp
Scanning dependencies of target libpolyester
[ 18%] Building CXX object style/CMakeFiles/libpolyester.dir/libpolyester_automoc.o
[ 27%] Building CXX object style/CMakeFiles/libpolyester.dir/polyester.o
/root/Desktop/polyester-1.98.0/style/polyester.cpp: In member function 'voidPolyesterStyle::renderTab(QPainter*, const QRect&, const QPalette&, bool, PolyesterStyle::SelectedTab, bool, QStyleOptionTab::TabPosition, bool, bool, bool) const':
/root/Desktop/polyester-1.98.0/style/polyester.cpp:1409: warning: unused variable 'isSingle'
/root/Desktop/polyester-1.98.0/style/polyester.cpp: In member function 'virtual void PolyesterStyle::drawComplexControl(QStyle::ComplexControl, const QStyleOptionComplex*, QPainter*, const QWidget*) const':
/root/Desktop/polyester-1.98.0/style/polyester.cpp:2963: warning: unused variable 'menuTitle'
/root/Desktop/polyester-1.98.0/style/polyester.cpp: In member function 'virtual bool PolyesterStyle::eventFilter(QObject*, QEvent*)':
/root/Desktop/polyester-1.98.0/style/polyester.cpp:4552: warning: unused variable 'styled'
[ 36%] Building CXX object style/CMakeFiles/libpolyester.dir/drawcontrol.o
/root/Desktop/polyester-1.98.0/style/drawcontrol.cpp: In member function 'virtual void PolyesterStyle::drawControl(QStyle::ControlElement, const QStyleOption*, QPainter*, const QWidget*) const':
/root/Desktop/polyester-1.98.0/style/drawcontrol.cpp:1220: warning: unused variable 'cornArrow'
/root/Desktop/polyester-1.98.0/style/drawcontrol.cpp:74: warning: unused variable 'sunken'
[ 45%] Building CXX object style/CMakeFiles/libpolyester.dir/scrollareaborder.o
[ 54%] Building CXX object style/CMakeFiles/libpolyester.dir/misc.o
Linking CXX shared module ../lib/libpolyester.so
[ 54%] Built target libpolyester
[ 63%] Generating ui_configdialog.h
[ 72%] Generating libpolyester_config_automoc.cpp
Generating moc_polyesterconf.cpp
Scanning dependencies of target libpolyester_config
[ 81%] Building CXX object style/config/CMakeFiles/libpolyester_config.dir/libpolyester_config_automoc.o
[ 90%] Building CXX object style/config/CMakeFiles/libpolyester_config.dir/polyesterconf.o
Linking CXX shared module ../../lib/libpolyester_config.so
[ 90%] Built target libpolyester_config
Scanning dependencies of target pofiles
[ 90%] Generating kstyle_polyester_config.gmo
[100%] Built target pofiles
Scanning dependencies of target pofiles
[100%] Generating kstyle_polyester_config.gmo
[109%] Built target pofiles
Install the project...
-- Install configuration: "RelWithDebInfo"
-- Installing: /usr/local/lib/kde4/plugins/styles/libpolyester.so
-- Up-to-date: /usr/local/share/apps/kstyle/themes/polyester.themerc
-- Installing: /usr/local/lib/kde4/libpolyester_config.so
-- Up-to-date: /usr/local/share/apps/color-schemes/PolyesterEmerald.colors
-- Up-to-date: /usr/local/share/apps/color-schemes/PolyesterOrangeJuice.colors
-- Installing: /usr/local/share/locale/it/LC_MESSAGES/kstyle_polyester_config.mo
-- Installing: /usr/local/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kstyle_polyester_config.mo
آیا نکته ی خاصی رو موقع نصب فراموش کردم؟ چیزی رو باید موقع کامپایل اضافه کنم؟
در بدن بيگانگان، فطرت بيدار فناناپذير هست
مثل خورشيدی که نورش فضای بی پايان را پر می کند اما با ابری مستور می گردد.
مثل نور درون يک کوزه که از نظاره مخفی ست.