انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

اوبونتو ۲۰.۰۴ منتشر شد.
انتظار می‌ره همهٔ اعضا هرچه زودتر به این نگارش ارتقا پیدا کنند. همهٔ پاسخ‌ها از این به بعد، بر پایهٔ اوبونتو ۲۰.۰۴ خواهد بود.

نویسنده موضوع: مشکل با mod_rewrite  (دفعات بازدید: 3734 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین میلاد

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 443
 • جنسیت : پسر
  • وبلاگ شخصی
مشکل با mod_rewrite
« : 10 فروردین 1386، 02:02 ب‌ظ »
سلام
با mod_rewrite مشکل دارم:
RewriteEngine On
RewriteRule ^([^/]*)$ /?page=$1 [L]
Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 0/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 1/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 2/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 3/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 4/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 5/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 6/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 7/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 8/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 9/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 10/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 11/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 12/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 13/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 14/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 15/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 16/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 17/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 18/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 19/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/modules/mappers/mod_rewrite.c(1788): [client 127.0.2.1] mod_rewrite's internal redirect status: 20/40.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [error] [client 127.0.2.1] Request exceeded the limit of 20 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace.
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2749): [client 127.0.2.1] r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [debug] /build/buildd/apache2-2.0.55/build-tree/apache2/server/core.c(2755): [client 127.0.2.1] redirected from r->uri = /
[Fri Mar 30 15:37:54 2007] [error] [client 127.0.2.1] File does not exist: /home/milad/public_html/favicon.ico, referer: http://milad/
میلاد نکوفر، توسعه‌دهنده وب و موبایل

آفلاین Mehdi

 • ناظر ویژه انجمن
 • *
 • ارسال: 3281
 • جنسیت : پسر
  • هزاردستان
پاسخ به: مشکل با mod_rewrite
« پاسخ #1 : 10 فروردین 1386، 02:30 ب‌ظ »
دستور زیر رو بزنید تا فعال بشه
a2enmod rewrite
Of one Essence is the human race,
Thusly has Creation put the Base;
One Limb impacted is sufficient,
For all Others to feel the Mace.
~Saadi (persian poet) -1258
Hezardastan | Free As in Freedom

آفلاین مهدی پیشگوی

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 3100
 • جنسیت : پسر
 • لينوكس يعني آزادي ، امنيت
پاسخ به: مشکل با mod_rewrite
« پاسخ #2 : 10 فروردین 1386، 03:22 ب‌ظ »
سلام mod_rewrite رو براي چه كاري لازم داريد مي تونم بپرسم ؟

آفلاین میلاد

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 443
 • جنسیت : پسر
  • وبلاگ شخصی
پاسخ به: مشکل با mod_rewrite
« پاسخ #3 : 10 فروردین 1386، 05:41 ب‌ظ »
دستور زیر رو بزنید تا فعال بشه
a2enmod rewrite
قبلا فعالش کردم!
میلاد نکوفر، توسعه‌دهنده وب و موبایل

آفلاین میلاد

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 443
 • جنسیت : پسر
  • وبلاگ شخصی
پاسخ به: مشکل با mod_rewrite
« پاسخ #4 : 10 فروردین 1386، 05:43 ب‌ظ »
سلام mod_rewrite رو براي چه كاري لازم داريد مي تونم بپرسم ؟
میخوام تمام شرایط سرور را به صورت لوکال داشته باشم که یکیش همین mod_rewrite هستش، که وقتی اسکریپت را میبرم رو سرور دیگه احتیاج به تست و کنترل مجدد نداشته باشه.
میلاد نکوفر، توسعه‌دهنده وب و موبایل

آفلاین پسر مریخی

 • Jr. Member
 • *
 • ارسال: 54
 • جنسیت : پسر
پاسخ به: مشکل با mod_rewrite
« پاسخ #5 : 10 فروردین 1386، 06:32 ب‌ظ »
راستش من هیچ وقت به این آپاچی‌های روی لینوکس اعتماد ندارم! معمولا خودم سورسشو دانلود و کامپایل می‌کنم. روی اوبونتو هم خود آپاچی رو نصب کردم با همین ماژول mod_rewrite. ولی نصب PHP و MySQL واقعا دردسر داره! و من هنوز نصبشون نکردم و نمی‌دونم چطوری باید این کارو بکنم!
به هر حال این راه به نظر من مطمئن‌تر می‌رسه تا پکیج‌های اوبونتو. ضمن اینکه می‌تونی آخرین ورژنش رو هم دانلود و نصب کنی.
« آخرین ویرایش: 10 فروردین 1386، 06:34 ب‌ظ توسط پسر مریخی »

آفلاین Mehdi

 • ناظر ویژه انجمن
 • *
 • ارسال: 3281
 • جنسیت : پسر
  • هزاردستان
پاسخ به: مشکل با mod_rewrite
« پاسخ #6 : 10 فروردین 1386، 09:14 ب‌ظ »
من فکر میکنم که mod_rewrite فعال هست و اون RewriteRule که نوشتید ایراد داره! یه [QSA] قبل از [L] اضافه کنید، ببینید حل میشه...
Of one Essence is the human race,
Thusly has Creation put the Base;
One Limb impacted is sufficient,
For all Others to feel the Mace.
~Saadi (persian poet) -1258
Hezardastan | Free As in Freedom