انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

اوبونتو ۲۰٫۱۰ منتشر شد.
انتظار می‌ره همهٔ اعضا هرچه زودتر به این نگارش ارتقا پیدا کنند. همهٔ پاسخ‌ها از این به بعد، بر پایهٔ اوبونتو ۲۰٫۱۰ خواهد بود.

نویسنده موضوع: بروز رسانی unity و compiz و حذف شدن میزکار اوبونتو  (دفعات بازدید: 2278 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین persian007

 • Full Member
 • *
 • ارسال: 188
 • جنسیت : پسر
 • اگه اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش میفتی
با سلام
اوبونتو 12.04 و لپ تاپ دل5010 !
مشکل : بعد از آپدیت کامل اوبونتو 12.04 ... داشتم تنظیمات compiz رو دستکاری میکردم..که متاسفانه سیستم هنگ کرد dash و منو بالا ناپید شدن!!! بعد از لوگ اوت شدن دیگه فقط ubuntu 2D  رو دارم !!!  :oops:
این http://askubuntu.com/questions/133875/upgraded-compiz-and-unity-now-no-unity-3d-on-screen
اینم کارای که انجام دادم:
hadi@hadi-Inspiron-N5010:~$ sudo unity
[sudo] password for hadi:
unity-panel-service: no process found
Checking if settings need to be migrated ...no
Checking if internal files need to be migrated ...no
Backend     : gconf
Integration : true
Profile     : unity
Adding plugins
Initializing core options...done
Initializing composite options...done
Initializing opengl options...done
Initializing decor options...done
Initializing vpswitch options...done
Initializing snap options...done
Initializing mousepoll options...done
Initializing resize options...done
Initializing place options...done
Initializing move options...done
Initializing wall options...done
Initializing grid options...done
Initializing session options...done
Initializing gnomecompat options...done
Initializing animation options...done
Initializing fade options...done
Initializing unitymtgrabhandles options...done
Initializing workarounds options...done
Initializing scale options...done
compiz (expo) - Warn: failed to bind image to texture
Initializing expo options...done
Initializing ezoom options...done

(compiz:3674): GConf-CRITICAL **: gconf_client_add_dir: assertion `gconf_valid_key (dirname, NULL)' failed
WARN  2012-10-29 19:46:36 unity.favorites FavoriteStoreGSettings.cpp:139 Unable to load GDesktopAppInfo for 'ubiquity-gtkui.desktop'
ERROR 2012-10-29 19:46:37 unity.launcher.trashlaunchericon TrashLauncherIcon.cpp:62 Could not create file monitor for trash uri: Operation not supported
WARN  2012-10-29 19:46:37 unity <unknown>:0 Failed to fetch path: Process /usr/lib/bamf/bamfdaemon exited with status 1
WARN  2012-10-29 19:46:37 unity <unknown>:0 Failed to fetch paths: Process /usr/lib/bamf/bamfdaemon exited with status 1
Initializing unityshell options...done
WARN  2012-10-29 19:46:38 unity.libindicator <unknown>:0 Desktop file '/usr/share/applications/libreoffice-writer.desktop' is using a deprecated format for its actions that will be dropped soon.
WARN  2012-10-29 19:46:38 unity.libindicator <unknown>:0 Desktop file '/usr/share/applications/libreoffice-calc.desktop' is using a deprecated format for its actions that will be dropped soon.
WARN  2012-10-29 19:46:38 unity.libindicator <unknown>:0 Desktop file '/usr/share/applications/libreoffice-impress.desktop' is using a deprecated format for its actions that will be dropped soon.
WARN  2012-10-29 19:46:38 unity.libindicator <unknown>:0 Desktop file '/usr/share/applications/activity-log-manager-ccpanel.desktop' is using a deprecated format for its actions that will be dropped soon.
WARN  2012-10-29 19:46:38 unity.libindicator <unknown>:0 Unable to find group 'X-Activity-Log-Manager Shortcut Group'
WARN  2012-10-29 19:46:38 unity <unknown>:0 Failed to fetch paths: Process /usr/lib/bamf/bamfdaemon exited with status 1
Setting Update "main_menu_key"
Setting Update "run_key"
Couldn't find a perfect decorator match; trying all decorators
Starting gtk-window-decorator
compiz (decor) - Warn: No default decoration found, placement will not be correct
compiz (decor) - Warn: No default decoration found, placement will not be correct
compiz (decor) - Warn: No default decoration found, placement will not be correct
compiz (decor) - Warn: No default decoration found, placement will not be correct
compiz (decor) - Warn: No default decoration found, placement will not be correct
compiz (decor) - Warn: No default decoration found, placement will not be correct
WARN  2012-10-29 19:46:39 unity.glib.dbusproxy GLibDBusProxy.cpp:182 Unable to connect to proxy: Error calling StartServiceByName for org.gnome.Nautilus: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildExited: Process /usr/bin/nautilus exited with status 1
WARN  2012-10-29 19:46:39 unity.glib.dbusproxy GLibDBusProxy.cpp:182 Unable to connect to proxy: Error calling StartServiceByName for com.canonical.Unity.Panel.Service: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildExited: Process /usr/lib/unity/unity-panel-service exited with status 1
compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x2400659

compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x240064b

WARN  2012-10-29 19:47:25 unity <unknown>:0 Failed to fetch path: Process /usr/lib/bamf/bamfdaemon exited with status 1
و

hadi@hadi-Inspiron-N5010:~$ sudo compiz
[sudo] password for hadi:
Sorry, try again.
[sudo] password for hadi:
compiz (core) - Error: Screen 0 on display ":0" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.
hadi@hadi-Inspiron-N5010:~$ sudo compiz --replace
Backend     : ini
Integration : true
Profile     : default
Adding plugins
Initializing core options...done
Initializing composite options...done
Initializing opengl options...done
Initializing blur options...done
Initializing wobbly options...done
Initializing animation options...done
Initializing fade options...done

hadi@hadi-Inspiron-N5010:~$ sudo unity --reset
[sudo] password for hadi:
WARNING: Unity currently default profile, so switching to metacity while resetting the values
Window manager warning: Received a NET_CURRENT_DESKTOP message from a broken (outdated) client who sent a 0 timestamp
Window manager warning: Buggy client sent a _NET_ACTIVE_WINDOW message with a timestamp of 0 for 0x44000b8 (بروز �)
Window manager warning: meta_window_activate called by a pager with a 0 timestamp; the pager needs to be fixed.
Checking if settings need to be migrated ...no
Checking if internal files need to be migrated ...no
Backend     : gconf
Integration : true
Profile     : unity
Adding plugins
Initializing core options...done
compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x1e00004

compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x1600002

compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x1400002

compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x3c00081

compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x46000ce

compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x44000b8

Initializing composite options...done
Initializing opengl options...done
Initializing decor options...done
Initializing vpswitch options...done
Initializing snap options...done
Initializing mousepoll options...done
Initializing resize options...done
Initializing place options...done
Initializing move options...done
Initializing wall options...done
Initializing grid options...done
Initializing session options...done
Initializing gnomecompat options...done
Initializing animation options...done
Initializing fade options...done
Initializing unitymtgrabhandles options...done
Initializing workarounds options...done
Initializing scale options...done
compiz (expo) - Warn: failed to bind image to texture
Initializing expo options...done
Initializing ezoom options...done

(compiz:3962): GConf-CRITICAL **: gconf_client_add_dir: assertion `gconf_valid_key (dirname, NULL)' failed
error subscribing to gestures
ERROR 2012-10-29 21:31:44 unity.launcher.trashlaunchericon TrashLauncherIcon.cpp:62 Could not create file monitor for trash uri: Operation not supported
Initializing unityshell options...done
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0xc00090!
compiz (core) - Warn: this should never happen. you should probably file a bug about this.
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0xc00093!
compiz (core) - Warn: this should never happen. you should probably file a bug about this.
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0xc00096!
compiz (core) - Warn: this should never happen. you should probably file a bug about this.
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0xc0009a!
compiz (core) - Warn: this should never happen. you should probably file a bug about this.
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0xc0009d!
compiz (core) - Warn: this should never happen. you should probably file a bug about this.
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0xc000a0!
compiz (core) - Warn: this should never happen. you should probably file a bug about this.
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0xc000a0!
compiz (core) - Warn: this should never happen. you should probably file a bug about this.
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0xc00093!
compiz (core) - Warn: this should never happen. you should probably file a bug about this.
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0xc00093!
compiz (core) - Warn: this should never happen. you should probably file a bug about this.
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0xc00093!
compiz (core) - Warn: this should never happen. you should probably file a bug about this.
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0xc00093!
compiz (core) - Warn: this should never happen. you should probably file a bug about this.
WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Unable to fetch children: No such interface `org.ayatana.bamf.view' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478

WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Failed to fetch path: No such interface `org.ayatana.bamf.application' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478
WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Unable to fetch children: No such interface `org.ayatana.bamf.view' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478

WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Failed to fetch icon: No such interface `org.ayatana.bamf.view' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478
WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Failed to fetch name: No such interface `org.ayatana.bamf.view' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478
WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Failed to fetch boolean: No such interface `org.ayatana.bamf.view' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478
WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Failed to fetch boolean: No such interface `org.ayatana.bamf.view' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478
WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Failed to fetch boolean: No such interface `org.ayatana.bamf.view' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478
WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Unable to fetch children: No such interface `org.ayatana.bamf.view' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478

WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Unable to fetch children: No such interface `org.ayatana.bamf.view' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478

WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Failed to fetch path: No such interface `org.ayatana.bamf.application' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478
WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Failed to fetch path: No such interface `org.ayatana.bamf.application' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478
WARN  2012-10-29 21:31:44 unity <unknown>:0 Failed to fetch path: No such interface `org.ayatana.bamf.application' on object at path /org/ayatana/bamf/application0x97dd478
Initializing annotate options...done
Initializing blur options...done
Initializing clone options...done
Initializing colorfilter options...done
Initializing commands options...done
Initializing cube options...done
Initializing imgjpeg options...done
Initializing kdecompat options...done
Initializing mag options...done
Initializing neg options...done
Initializing obs options...done
Initializing opacify options...done
Initializing put options...done
Initializing resizeinfo options...done
Initializing ring options...done
Initializing rotate options...done
Initializing scaleaddon options...done
Initializing screenshot options...done
Initializing shift options...done
Initializing staticswitcher options...done
Initializing switcher options...done
Initializing thumbnail options...done
Initializing water options...done
Initializing winrules options...done
Initializing wobbly options...done
Setting Update "main_menu_key"
Setting Update "run_key"
Couldn't find a perfect decorator match; trying all decorators
Starting gtk-window-decorator

« آخرین ویرایش: 08 آبان 1391، 09:33 ب‌ظ توسط persian007 »

آفلاین persian007

 • Full Member
 • *
 • ارسال: 188
 • جنسیت : پسر
 • اگه اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش میفتی
کسی نیست کمک کنه  :oops: :oops: :oops:

آفلاین علی نعمت اللهی

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 648
 • جنسیت : پسر
 • every thing is [im]possible
  • وبلاگ شخصی من
به این یه نگاهی بنداز
http://linuxseason.ir/?p=3050
اکانت میهمانت هم خرابه؟

آفلاین persian007

 • Full Member
 • *
 • ارسال: 188
 • جنسیت : پسر
 • اگه اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش میفتی
نقل‌قول
ه این یه نگاهی بنداز
http://linuxseason.ir/?p=3050
اکانت میهمانت هم خرابه؟
ممنون .... مشکل حل شد.. خیلی ممنون
« آخرین ویرایش: 11 آبان 1391، 03:19 ب‌ظ توسط persian007 »