انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

اوبونتو ۲۰٫۱۰ منتشر شد.
انتظار می‌ره همهٔ اعضا هرچه زودتر به این نگارش ارتقا پیدا کنند. همهٔ پاسخ‌ها از این به بعد، بر پایهٔ اوبونتو ۲۰٫۱۰ خواهد بود.

نویسنده موضوع: مشکل در نصب مودم HUAWEI WiMax USB Stick مدل BM338 {حل شد}  (دفعات بازدید: 98625 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین میلاد

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 443
 • جنسیت : پسر
  • وبلاگ شخصی
میخوام ببینم کسی از دوستان از مودم USB وایمکس ایرانسل استفاده میکنه یا خیر؟
من usb-modeswitch و نصب کردم و بعد هم درایور مودمو با drxvi314-dkms لود کردم.
الان مشکلی که هست مودم منو به عنوان اترنت میشناسه و روی eth1 با لا میاره.
توی dev هم برای USB چیزی ایجاد نمیکنه و نمیتونم از کانکشن منجر برای اتصال استفاده کنم چون کانکشن منجرا شناساییش نمیکنن.

Jan 18 14:52:38 milad-laptop kernel: [128833.325662] usb 2-1.2: new high speed USB device number 4 using ehci_hcd
Jan 18 14:52:38 milad-laptop kernel: [128833.543194] scsi13 : usb-storage 2-1.2:1.0
Jan 18 14:52:38 milad-laptop mtp-probe: checking bus 2, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2"
Jan 18 14:52:38 milad-laptop mtp-probe: bus: 2, device: 4 was not an MTP device
Jan 18 14:52:39 milad-laptop usb_modeswitch: switching 198f:bccd (HUAWEI: HUAWEI WiMAX USB Stick)
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.408615] usb 2-1.2: USB disconnect, device number 4
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.609240] usb 2-1.2: new high speed USB device number 5 using ehci_hcd
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.826498] usbbcm_device_probe:subtype[1] = 0x000000ff
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.826509] usbbcm_device_probe:subtype[2] = 0x00000000
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.826517] usbbcm_device_probe:subtype[4] = 0x00000000
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.826524] usbbcm_device_probe:subtype[8] = 0x00000000
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.826532] InitAdapter:Initialising Adapter = e3840480
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.826590] InitAdapter:Adapter initialised
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.826599] usbbcm_device_probe:psIntfAdapter 0xe46af000
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.826738] usb 2-1.2: RDM Chip ID 0xbece3301
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.827235] beceem: AutoSyncup is Disabled
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.827242] beceem: Disabling autolink up
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.827248] beceem: DDR Setting: 3
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.827253] beceem: Power Save Mode: 2
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.827258] beceem: Enabling Auto Firmware Download
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.827264] beceem: MIPSConfig   : 0x0
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.827269] beceem: PMU MODE: 0
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.827273] beceem: Making DoSuspend TRUE as per configFile
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.827279] beceem: uiEEPROMFlag  : 0x22
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.827723] reset_card_proc:Reseting UMA-B
Jan 18 14:52:39 milad-laptop mtp-probe: checking bus 2, device 5: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2"
Jan 18 14:52:39 milad-laptop kernel: [128834.901165] usb 2-1.2: reset high speed USB device number 5 using ehci_hcd
Jan 18 14:52:40 milad-laptop kernel: [128835.120503] ddr_init:Register Count is =48
Jan 18 14:52:40 milad-laptop kernel: [128835.136601] usbbcm 2-1.2:1.0: beceem eth1: register usb-0000:00:1d.0-1.2 84:a8:e4:72:e3:0d
Jan 18 14:52:40 milad-laptop kernel: [128835.398809] BcmFileDownload:Opened file is = /lib/firmware/macxvi200.bin and length =0x1f2028 to be downloaded at =0xbfc00000
Jan 18 14:52:40 milad-laptop kernel: [128835.398818] BcmFileDownload:download start f08ded16
Jan 18 14:52:40 milad-laptop kernel: [128835.652331] InterfaceFileDownload:Got end of file!
Jan 18 14:52:40 milad-laptop mtp-probe: bus: 2, device: 5 was not an MTP device
Jan 18 14:52:40 milad-laptop usb_modeswitch: switched to 198f:0220 (HUAWEI: HUAWEI WiMAX USB Stick)
Jan 18 14:52:40 milad-laptop NetworkManager[1024]:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/net/eth1, iface: eth1)
Jan 18 14:52:40 milad-laptop NetworkManager[1024]:    SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/net/eth1, iface: eth1): no ifupdown configuration found.
Jan 18 14:52:40 milad-laptop NetworkManager[1024]: <error> [1326885760.749016] [nm-device-ethernet.c:752] real_update_permanent_hw_address(): (eth1): unable to read permanent MAC address (error 0)
Jan 18 14:52:40 milad-laptop NetworkManager[1024]: <info> (eth1): carrier is OFF
Jan 18 14:52:40 milad-laptop NetworkManager[1024]: <info> (eth1): new Ethernet device (driver: 'usbbcm' ifindex: 8)
Jan 18 14:52:40 milad-laptop NetworkManager[1024]: <info> (eth1): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4
Jan 18 14:52:40 milad-laptop NetworkManager[1024]: <info> (eth1): now managed
Jan 18 14:52:40 milad-laptop NetworkManager[1024]: <info> (eth1): device state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
Jan 18 14:52:40 milad-laptop NetworkManager[1024]: <info> (eth1): bringing up device.
Jan 18 14:52:40 milad-laptop kernel: [128835.791910] InterfaceFileReadbackFromChip:Got end of file!
Jan 18 14:52:40 milad-laptop NetworkManager[1024]: <info> (eth1): preparing device.
Jan 18 14:52:40 milad-laptop kernel: [128835.872979] beceem eth1: enabling interface
Jan 18 14:52:40 milad-laptop kernel: [128835.873789] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 18 14:52:40 milad-laptop NetworkManager[1024]: <info> (eth1): deactivating device (reason 'managed') [2]

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 14:da:e9:13:6c:73 
          inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::16da:e9ff:fe13:6c73/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:768436 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:767649 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:670193783 (670.1 MB)  TX bytes:145333769 (145.3 MB)
          Interrupt:17 Base address:0x2000

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 84:a8:e4:72:e3:0d 
          UP BROADCAST RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1400  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:5
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback 
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:24854 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:24854 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:12194643 (12.1 MB)  TX bytes:12194643 (12.1 MB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 74:2f:68:40:c8:38 
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:401079 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:440110 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:188335832 (188.3 MB)  TX bytes:63897053 (63.8 MB)Bus 002 Device 005: ID 198f:0220 Beceem Communications Inc.
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass          255 Vendor Specific Class
  bDeviceSubClass       255 Vendor Specific Subclass
  bDeviceProtocol       255 Vendor Specific Protocol
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x198f Beceem Communications Inc.
  idProduct          0x0220
  bcdDevice            0.01
  iManufacturer           1
  iProduct                2
  iSerial                 3
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength          111
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              500mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           6
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            1
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0000  1x 0 bytes
        bInterval               1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
        bmAttributes            1
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0000  1x 0 bytes
        bInterval               1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x85  EP 5 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval               6
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x06  EP 6 OUT
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval               6
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           6
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            1
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
        bmAttributes            1
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes
        bInterval               1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x85  EP 5 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval               6
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x06  EP 6 OUT
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval               6
Device Qualifier (for other device speed):
  bLength                10
  bDescriptorType         6
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass          255 Vendor Specific Class
  bDeviceSubClass       255 Vendor Specific Subclass
  bDeviceProtocol       255 Vendor Specific Protocol
  bMaxPacketSize0        64
  bNumConfigurations      1
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)

« آخرین ویرایش: 31 امرداد 1391، 11:17 ب‌ظ توسط دانیال بهزادی »
میلاد نکوفر، توسعه‌دهنده وب و موبایل

آفلاین میلاد

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 443
 • جنسیت : پسر
  • وبلاگ شخصی
میلاد نکوفر، توسعه‌دهنده وب و موبایل

آفلاین دانیال بهزادی

 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 13424
 • جنسیت : پسر
 • Urahara Kiesuke
  • صفحهٔ ویکی
چه عجیب. یکی از دوستام از همین وایمکس یو‌اس‌بی‌های ایرانسل داره ولی بدون انجام هیچ کار اضافی‌ای کار می‌کنه براش. اوبونتوی شما آخرین نسخه هست؟
اگه این ارسال بهت کمک کرد، دنبال دکمهٔ تشکر نگرد. به جاش تو هم به جامعهٔ آزادت کمک کن

آفلاین میلاد

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 443
 • جنسیت : پسر
  • وبلاگ شخصی
ورژن 11.10 تا آخرین آپدیت هاش هم انجام شده.
میلاد نکوفر، توسعه‌دهنده وب و موبایل

آفلاین Amir (شفقی)

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1734
پاسخ به: مشکل در نصب مودم HUAWEI WiMax USB Stick مدل BM338
« پاسخ #4 : 15 اسفند 1390، 12:15 ب‌ظ »
برای شما که خوبه
من از 11.04 استفاده می کنم این مودم خم به ابرو نمیاره.

آفلاین Amir (شفقی)

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1734
پاسخ : مشکل در نصب مودم HUAWEI WiMax USB Stick مدل BM338
« پاسخ #5 : 22 فروردین 1391، 03:09 ب‌ظ »
با سلام به دوستان
یه مودم ای دی اس ال معرفی کنید تو رنج قیمتی تا 50 هزارتومن نه بیشتر براحتی هم روی اوبونتو نصب بشه .

آفلاین narcissus

 • گروه راهبران
 • *
 • ارسال: 1132
  • روز شمار شروع!
پاسخ : مشکل در نصب مودم HUAWEI WiMax USB Stick مدل BM338
« پاسخ #6 : 22 فروردین 1391، 03:42 ب‌ظ »
با سلام به دوستان
یه مودم ای دی اس ال معرفی کنید تو رنج قیمتی تا 50 هزارتومن نه بیشتر براحتی هم روی اوبونتو نصب بشه .


پست غیر مرطبت با عنوان نزنید. میتونید برای سوالتون یه عنوان جدید ایجاد کنید.
« آخرین ویرایش: 22 فروردین 1391، 03:51 ب‌ظ توسط narcissus »
first they ignore you
then they laugh at you
then they fight you
then you win

آفلاین ح.م

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1274
 • جنسیت : پسر
 • دین بدون خرد مانند خرد بدون دین بی معناست
پاسخ : مشکل در نصب مودم HUAWEI WiMax USB Stick مدل BM338
« پاسخ #7 : 05 تیر 1391، 06:26 ق‌ظ »
من چند مدت پیش اوبونتو نصب کردم ولی متاسفانه ! به علت اینکه مودم یو اس بی وایمکس نصب نشد ! و از اونجا که اوبونتو خیلی وابسته به اینترنته مجبور شدم پاکش کنم حالا آقا میلاد خود همینکه شما به این مرحله رسیدی خیلی خوبه بی زحمت اگر می شه نحوه سویچ کردن مردم و نصب آن را با برنامه drxvi314 رو توضیح بدهید به نظر می یاد که با نصب این درایور بتوان برنامه اصلی خود وایمکس رابا Wine یا play On Linux نصب کرد ! اگر هم نشد فوقش اینه که اطلاعات مثل مک و آی پی ها رو یه طوری دستی وارد می کنیم شما فقط این مراحل رو بی زحمت توضیح بده !(بی زحمت تصویری) در ضمن یه چیز کلی، چرا برای نصب تمام برنامه ها باید به اینترنت وصل شد این مخصوصا توی ایران بسیار زجر آوره ! حتی فایل نصب deb رو هم که آدم می خواد نصب کنه باید وصل شه به اینترنت ! 

« آخرین ویرایش: 05 تیر 1391، 07:15 ب‌ظ توسط h1229m »
عاقبت انحصار شکست و سرانجام کمونیسم گنویی دیکتاتوریست !
الگوی متن باز از هر جهت بر الگوی نرم افزار آزاد رجحان دارد
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

آفلاین ح.م

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1274
 • جنسیت : پسر
 • دین بدون خرد مانند خرد بدون دین بی معناست
پاسخ : مشکل در نصب مودم HUAWEI WiMax USB Stick مدل BM338
« پاسخ #8 : 05 تیر 1391، 06:56 ب‌ظ »
دوستان من حتی درایورش رو هم دارم آپلود می کنم ! ببینم کسی هست بتونه کمک کنه اگه این مشکل حل بشه صد در صد من ابونتویی می شم !
http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://antiomanism.persiangig.com/other/Driver.zip
« آخرین ویرایش: 05 تیر 1391، 06:58 ب‌ظ توسط h1229m »
عاقبت انحصار شکست و سرانجام کمونیسم گنویی دیکتاتوریست !
الگوی متن باز از هر جهت بر الگوی نرم افزار آزاد رجحان دارد
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

آفلاین دانیال بهزادی

 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 13424
 • جنسیت : پسر
 • Urahara Kiesuke
  • صفحهٔ ویکی
پاسخ : مشکل در نصب مودم HUAWEI WiMax USB Stick مدل BM338
« پاسخ #9 : 05 تیر 1391، 09:21 ب‌ظ »
این که درایور ویندوزه :D
اگه این ارسال بهت کمک کرد، دنبال دکمهٔ تشکر نگرد. به جاش تو هم به جامعهٔ آزادت کمک کن

آفلاین ح.م

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1274
 • جنسیت : پسر
 • دین بدون خرد مانند خرد بدون دین بی معناست
پاسخ : مشکل در نصب مودم HUAWEI WiMax USB Stick مدل BM338
« پاسخ #10 : 05 تیر 1391، 11:08 ب‌ظ »
من که نگفتم درایوره لینوکسه ، اگر درایوره لینوکس بود که چم بود نصبش می کردم ! در ضمن می شه از درایورهای شبکه ویندوز یه طورایی با  برنامه diswrapper استفاده کرد ولی مشکل این مودم اینه که اصلا به عنوان یه شی ناشناخته هم بالا نمی یاد ! حتی به شکل سی دی رام (آخه اولش که وصلش کنی تو ویندوز دقیقا یه سی دی رام می یاد بالا که فایل نصبش توشه ) هم بالا نمی یاد حالا اگه کسی واقعا بلده بگه !و الا من باید همچنان از سیستم عامل open source  محروم باشم ! :'(
« آخرین ویرایش: 05 تیر 1391، 11:28 ب‌ظ توسط h1229m »
عاقبت انحصار شکست و سرانجام کمونیسم گنویی دیکتاتوریست !
الگوی متن باز از هر جهت بر الگوی نرم افزار آزاد رجحان دارد
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

آفلاین آیدین

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 733
 • جنسیت : پسر
 • Die it such FRIENDLY word for me
پاسخ : مشکل در نصب مودم HUAWEI WiMax USB Stick مدل BM338
« پاسخ #11 : 06 تیر 1391، 01:21 ق‌ظ »
بسته usb-modeswitch رو نصب کن
اینم یه patch برای کرنل
http://kerneltrap.org/mailarchive/linux-driver-devel/2010/9/8/6886374/thread

ولی تووی کرنل های جدید مشکلی نداره ! من خودم این مودم رو با اوبونتو 12.04 تست کردم بدون هیچ مشکلی شناخت و به اینترنت وصل شد

بسته madwimax رو هم میتونی نصب کنی

میتونی از Ndiswrapper هم کمک بگیری برای نصب درایور ویندوزیش
« آخرین ویرایش: 06 تیر 1391، 01:33 ق‌ظ توسط idin_shafei_nia »
من از سرزمین آه آمده ام! سرزمین اندوه های بسیار! از جایی که هیچگاه نخندیده ام!!
من زاده ی‌ سرزمین آه هستم. من از سرزمین شرم آمدم،
از سرزمین حیا‌های بی‌ خاصیت، سرزمین قایم شدن‌های پر قیمت،
من از سرزمین حصار‌های بی‌ منفعت آمده ام !! من از سرزمین پنهان شدن آمده ام
من به رسم آهیان ، همچنان می‌‌آیم!!

آفلاین ح.م

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1274
 • جنسیت : پسر
 • دین بدون خرد مانند خرد بدون دین بی معناست
پاسخ : مشکل در نصب مودم HUAWEI WiMax USB Stick مدل BM338
« پاسخ #12 : 06 تیر 1391، 07:36 ق‌ظ »
نگاه مردانه من از کرنل هیچی نمی دونم یه آماتورم یه کم توضیح بده ببینم چی می فرمایید !
من قبلا بارها به این صفحه رفته بودم همین صفحه ای که لینک دادید واسه کرنل ولی هیچی سر در نیاورم !
بعد هم یه چیزی ! آیا با ورژن 12.04 اوبونتو واقعا کار می کنه ! (سیستم عامل جبیر نسخه جدید هم که یه توزیع روی 12.04داره آیا همیجوریه یا نه !)
« آخرین ویرایش: 06 تیر 1391، 07:43 ق‌ظ توسط h1229m »
عاقبت انحصار شکست و سرانجام کمونیسم گنویی دیکتاتوریست !
الگوی متن باز از هر جهت بر الگوی نرم افزار آزاد رجحان دارد
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

آفلاین ح.م

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1274
 • جنسیت : پسر
 • دین بدون خرد مانند خرد بدون دین بی معناست
پاسخ : مشکل در نصب مودم HUAWEI WiMax USB Stick مدل BM338
« پاسخ #13 : 07 تیر 1391، 12:00 ب‌ظ »
کذب محضه ! به هیچ وجه با اوبونتو  12.04 کار نمی کنه ! یه مرد می خوام که آموزش تصویری نصب شو بذاره !
عاقبت انحصار شکست و سرانجام کمونیسم گنویی دیکتاتوریست !
الگوی متن باز از هر جهت بر الگوی نرم افزار آزاد رجحان دارد
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

آفلاین ح.م

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1274
 • جنسیت : پسر
 • دین بدون خرد مانند خرد بدون دین بی معناست
لیونکس مینت !
« پاسخ #14 : 09 تیر 1391، 08:05 ق‌ظ »
دوستان من لینوکس مینت رو نصب کردم بسیاری از برنامه ها روش نصب بود ولی بنده یه مشکل دارم هنوز اتصال به اینترنتش درست نشده ! ](*,) واقعا اعصابم خورده ! نمی دونم چه کار کنم !  Usb_Swithmodem و  ndiswrapper روش به طور اتوماتیک نصب بود واقعا از اوبونتو خیلی بهتر بود حالا تنها مشکا من نصب این  مودمه اگه کسی از دوستان زحمت بکشه و توضیح بده واقعا خوشحال می شم !
عاقبت انحصار شکست و سرانجام کمونیسم گنویی دیکتاتوریست !
الگوی متن باز از هر جهت بر الگوی نرم افزار آزاد رجحان دارد
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ