انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

جادی عزیز آزاد شد! به امید آزادی همه زندانیان بی‌گناه وقایع اخیر

نویسنده موضوع: خطایی در نصب وی اس کدیوم(حل شد)  (دفعات بازدید: 298 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آنلاین TahaMokhtary

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 572
 • جنسیت : پسر
 • منتظر رهبرم(صاحب الرمان)
خطایی در نصب وی اس کدیوم(حل شد)
« : 10 بهمن 1401، 03:51 ب‌ظ »
امروز تصمیم به نصب وی اس کدیوم با yay کردم که
با ارور مواجه شدم. لطفا بنده را یاری فرمایید.error making: vscodium
« آخرین ویرایش: 10 بهمن 1401، 06:06 ب‌ظ توسط Taha PyRs »
عاشق بروز بودن و البته گاهی کلاسیک بازی. شایدم اکانت رسمی پایتون که توسط یک برنامه نویس ۱۲ ساله اداره میشه.هم اکنون آرچ با lxqt  دارم.

آفلاین Dragon-

 • عضو کاربران ایرانی اوبونتو
 • *
 • ارسال: 4765
 • جنسیت : پسر
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم
« پاسخ #1 : 10 بهمن 1401، 03:55 ب‌ظ »
از این که گذاشتید ففط میشه فهمید نتونسته vscodium رو کامپایل کنه. تمام خطا رو قرار بدید.
میدونید که زکات علم نشر آن است

آنلاین TahaMokhtary

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 572
 • جنسیت : پسر
 • منتظر رهبرم(صاحب الرمان)
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم
« پاسخ #2 : 10 بهمن 1401، 04:15 ب‌ظ »
:: Checking for conflicts...
:: Checking for inner conflicts...
[Aur:1]  vscodium-1.74.3.23010-1

  1 vscodium                                 (Build Files Exist)
==> Packages to cleanBuild?
==> [N]one [A]ll [Ab]ort [I]nstalled [No]tInstalled or (1 2 3, 1-3, ^4)
==>
:: PKGBUILD up to date, Skipping (1/0): vscodium
  1 vscodium                                 (Build Files Exist)
==> Diffs to show?
==> [N]one [A]ll [Ab]ort [I]nstalled [No]tInstalled or (1 2 3, 1-3, ^4)
==>
:: (1/1) Parsing SRCINFO: vscodium
==> Making package: vscodium 1.74.3.23010-1 (Mon 30 Jan 2023 04:12:11 PM +0330)
==> Retrieving sources...
  -> Found vscodium.desktop
  -> Found vscodium-uri-handler.desktop
  -> Downloading VSCodium-1.74.3.23010-src.tar.gz...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100 9016k  100 9016k    0     0   702k      0  0:00:12  0:00:12 --:--:--  797k
==> Validating source files with sha256sums...
    vscodium.desktop ... Passed
    vscodium-uri-handler.desktop ... Passed
    VSCodium-1.74.3.23010-src.tar.gz ... Passed
==> Making package: vscodium 1.74.3.23010-1 (Mon 30 Jan 2023 04:12:29 PM +0330)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> Retrieving sources...
  -> Found vscodium.desktop
  -> Found vscodium-uri-handler.desktop
  -> Found VSCodium-1.74.3.23010-src.tar.gz
==> Validating source files with sha256sums...
    vscodium.desktop ... Passed
    vscodium-uri-handler.desktop ... Passed
    VSCodium-1.74.3.23010-src.tar.gz ... Passed
==> Removing existing $srcdir/ directory...
==> Extracting sources...
  -> Extracting VSCodium-1.74.3.23010-src.tar.gz with bsdtar
==> Sources are ready.
==> Making package: vscodium 1.74.3.23010-1 (Mon 30 Jan 2023 04:12:40 PM +0330)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> WARNING: Using existing $srcdir/ tree
==> Starting build()...
Downloading and installing node v16.14.2...
Downloading https://nodejs.org/dist/v16.14.2/node-v16.14.2-linux-x64.tar.xz...
################################################################################################################################ 100.0%
Computing checksum with sha256sum
Checksums matched!
Now using node v16.14.2 (npm v8.5.0)
Creating default alias: default -> v16.14.2
Found '/home/pardis/.cache/yay/vscodium/src/.nvmrc' with version <v16.14.2>
Now using node v16.14.2 (npm v8.5.0)
RELEASE_VERSION="1.74.3.23010"
grep: warning: stray \ before /
grep: warning: stray \ before /
From https://github.com/Microsoft/vscode.git
MS_TAG="1.74.3"
MS_COMMIT="97dec172d3256f8ca4bfb2143f3f76b503ca0534"
remote: Enumerating objects: 8045, done.
remote: Counting objects: 100% (8045/8045), done.
remote: Compressing objects: 100% (6712/6712), done.
remote: Total 8045 (delta 940), reused 5568 (delta 664), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (8045/8045), 16.50 MiB | 766.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (940/940), done.
From https://github.com/Microsoft/vscode
 * branch            97dec172d3256f8ca4bfb2143f3f76b503ca0534 -> FETCH_HEAD
Updating files: 100% (6348/6348), done.
Note: switching to 'FETCH_HEAD'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

  git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

  git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 97dec17 Merge pull request #569 from microsoft/dev/mjbvz/notebook-html-174-fix
++ '[' -f ./remote-dependencies.tar ']'
++ . version.sh
+++ [[ -z '' ]]
+++ type -t sha1sum
++++ echo 1.74.3.23010
++++ sha1sum
++++ cut '-d ' -f1
+++ export BUILD_SOURCEVERSION=f8b9aeda40058455453f1298fd606caf6ff8d675
+++ BUILD_SOURCEVERSION=f8b9aeda40058455453f1298fd606caf6ff8d675
+++ echo 'BUILD_SOURCEVERSION="f8b9aeda40058455453f1298fd606caf6ff8d675"'
BUILD_SOURCEVERSION="f8b9aeda40058455453f1298fd606caf6ff8d675"
+++ [[ -n '' ]]
++ [[ yes == \y\e\s ]]
++ npm config set scripts-prepend-node-path true
++ npm config set node_gyp
++ echo 'MS_COMMIT="97dec172d3256f8ca4bfb2143f3f76b503ca0534"'
MS_COMMIT="97dec172d3256f8ca4bfb2143f3f76b503ca0534"
++ . prepare_vscode.sh
+++ set -e
+++ . ./utils.sh
++++ exists gsed
++++ type -t gsed
++++ is_gnu_sed
++++ sed --version
+++ [[ stable == \i\n\s\i\d\e\r ]]
+++ cp -rp src/stable/resources src/stable/src vscode/
+++ cp -f LICENSE vscode/LICENSE.txt
+++ cd vscode
+++ ../update_settings.sh
264s/'default': true/'default': false/
215s/'default': TelemetryConfiguration.ON/'default': TelemetryConfiguration.OFF/
154s/'default': true/'default': false/
applying patch: ../patches/binary-name.patch
applying patch: ../patches/build-version.patch
applying patch: ../patches/cleanup-archive.patch
applying patch: ../patches/crash-reporter.patch
applying patch: ../patches/custom-gallery.patch
applying patch: ../patches/feat-announcements.patch
applying patch: ../patches/fix-build-linux.patch
applying patch: ../patches/fix-mangle-windows.patch
applying patch: ../patches/report-issue.patch
applying patch: ../patches/update-cache-path.patch
applying patch: ../patches/update-msi.patch
applying patch: ../patches/use-github-pat.patch
applying patch: ../patches/win7.patch
+++ [[ linux == \o\s\x ]]
+++ [[ '' == \a\r\m\v\7\l ]]
+++ [[ '' == \i\a\3\2 ]]
+++ CHILD_CONCURRENCY=1
+++ yarn --frozen-lockfile
yarn install v1.22.19
$ node build/npm/preinstall.js
[1/4] Resolving packages...
[2/4] Fetching packages...
error An unexpected error occurred: "https://registry.yarnpkg.com/@vscode/iconv-lite-umd/-/iconv-lite-umd-0.7.0.tgz: connect ENETUNREACH 2606:4700::6810:1423:443".
info If you think this is a bug, please open a bug report with the information provided in "/home/pardis/.cache/yay/vscodium/src/vscode/yarn-error.log".
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/install for documentation about this command.
++++ error_function build
++++ ((  ! BASH_SUBSHELL  ))
+++++ gettext 'A failure occurred in %s().'
++++ error 'A failure occurred in %s().' build
++++ local 'mesg=A failure occurred in %s().'
++++ shift
+++++ gettext ERROR:
++++ printf '==> ERROR: A failure occurred in %s().\n' build
==> ERROR: A failure occurred in build().
+++++ gettext Aborting...
++++ plainerr Aborting...
++++ plain Aborting...
++++ ((  QUIET  ))
++++ local mesg=Aborting...
++++ shift
++++ printf '    Aborting...\n'
    Aborting...
++++ exit 4
+ clean_up
+ local EXIT_CODE=4
+ ((  INFAKEROOT  ))
+ [[ -p '' ]]
+ ((  (EXIT_CODE == E_OK || EXIT_CODE == E_INSTALL_FAILED) && BUILDPKG && CLEANUP  ))
+ remove_deps
+ ((  ! RMDEPS  ))
+ return 0
+ exit 4
 -> error making: vscodium
« آخرین ویرایش: 10 بهمن 1401، 04:16 ب‌ظ توسط Taha PyRs »
عاشق بروز بودن و البته گاهی کلاسیک بازی. شایدم اکانت رسمی پایتون که توسط یک برنامه نویس ۱۲ ساله اداره میشه.هم اکنون آرچ با lxqt  دارم.

آفلاین مجتبی باغبان

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 742
 • جنسیت : پسر
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم
« پاسخ #3 : 10 بهمن 1401، 05:17 ب‌ظ »
چرا code رو از مخزن رسمی نصب نمی‌کنی؟

آنلاین TahaMokhtary

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 572
 • جنسیت : پسر
 • منتظر رهبرم(صاحب الرمان)
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم
« پاسخ #4 : 10 بهمن 1401، 05:20 ب‌ظ »
چرا code رو از مخزن رسمی نصب نمی‌کنی؟
میخواهم از نسخه ی ازادش استفاده کنم که در مخازن رسمی نیست
عاشق بروز بودن و البته گاهی کلاسیک بازی. شایدم اکانت رسمی پایتون که توسط یک برنامه نویس ۱۲ ساله اداره میشه.هم اکنون آرچ با lxqt  دارم.

آفلاین مجتبی باغبان

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 742
 • جنسیت : پسر
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم
« پاسخ #5 : 10 بهمن 1401، 05:48 ب‌ظ »
مگه code تحت لایسنس mit نیست؟ مگه این یک لایسنس آزاد نیست؟
https://github.com/microsoft/vscode/wiki/Differences-between-the-repository-and-Visual-Studio-Code
« آخرین ویرایش: 10 بهمن 1401، 05:52 ب‌ظ توسط مجتبی باغبان »

آفلاین مجتبی باغبان

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 742
 • جنسیت : پسر
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم
« پاسخ #6 : 10 بهمن 1401، 05:51 ب‌ظ »
میتونی vscodium-bin رو نصب کنی که از قبل کامپایل شده. البته این کار ریسک داره.

آنلاین TahaMokhtary

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 572
 • جنسیت : پسر
 • منتظر رهبرم(صاحب الرمان)
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم
« پاسخ #7 : 10 بهمن 1401، 06:05 ب‌ظ »
میتونی vscodium-bin رو نصب کنی که از قبل کامپایل شده. البته این کار ریسک داره.
بله ممنون با این بسته حل شد
عاشق بروز بودن و البته گاهی کلاسیک بازی. شایدم اکانت رسمی پایتون که توسط یک برنامه نویس ۱۲ ساله اداره میشه.هم اکنون آرچ با lxqt  دارم.

آفلاین 🇬🇧United Kingdom🇬🇧

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1278
 • جنسیت : پسر
 • GOD SAVE THE KING
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم(حل شد)
« پاسخ #8 : 10 بهمن 1401، 06:06 ب‌ظ »
Kate ویرایشگر خوبیه
🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧

آنلاین TahaMokhtary

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 572
 • جنسیت : پسر
 • منتظر رهبرم(صاحب الرمان)
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم(حل شد)
« پاسخ #9 : 10 بهمن 1401، 06:08 ب‌ظ »
Kate ویرایشگر خوبیه
آن هم ویرایشگر بدی نیست ولی قابلیت های وی اس کد را ندارد و برای کی دی عی است.
عاشق بروز بودن و البته گاهی کلاسیک بازی. شایدم اکانت رسمی پایتون که توسط یک برنامه نویس ۱۲ ساله اداره میشه.هم اکنون آرچ با lxqt  دارم.

آفلاین 🇬🇧United Kingdom🇬🇧

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1278
 • جنسیت : پسر
 • GOD SAVE THE KING
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم(حل شد)
« پاسخ #10 : 10 بهمن 1401، 07:32 ب‌ظ »
:/
فکر نکنم ویژگی که تو نیاز داشته باشی نداشته باشه
kde توسعه دهندشه. ولی میشه در هر میزکاری نصبش کرد.
« آخرین ویرایش: 10 بهمن 1401، 07:34 ب‌ظ توسط 🇬🇧United Kingdom🇬🇧 »
🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧

آفلاین Dragon-

 • عضو کاربران ایرانی اوبونتو
 • *
 • ارسال: 4765
 • جنسیت : پسر
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم
« پاسخ #11 : 10 بهمن 1401، 08:28 ب‌ظ »
:: Checking for conflicts...
:: Checking for inner conflicts...
[Aur:1]  vscodium-1.74.3.23010-1

  1 vscodium                                 (Build Files Exist)
==> Packages to cleanBuild?
==> [N]one [A]ll [Ab]ort [I]nstalled [No]tInstalled or (1 2 3, 1-3, ^4)
==>
:: PKGBUILD up to date, Skipping (1/0): vscodium
  1 vscodium                                 (Build Files Exist)
==> Diffs to show?
==> [N]one [A]ll [Ab]ort [I]nstalled [No]tInstalled or (1 2 3, 1-3, ^4)
==>
:: (1/1) Parsing SRCINFO: vscodium
==> Making package: vscodium 1.74.3.23010-1 (Mon 30 Jan 2023 04:12:11 PM +0330)
==> Retrieving sources...
  -> Found vscodium.desktop
  -> Found vscodium-uri-handler.desktop
  -> Downloading VSCodium-1.74.3.23010-src.tar.gz...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100 9016k  100 9016k    0     0   702k      0  0:00:12  0:00:12 --:--:--  797k
==> Validating source files with sha256sums...
    vscodium.desktop ... Passed
    vscodium-uri-handler.desktop ... Passed
    VSCodium-1.74.3.23010-src.tar.gz ... Passed
==> Making package: vscodium 1.74.3.23010-1 (Mon 30 Jan 2023 04:12:29 PM +0330)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> Retrieving sources...
  -> Found vscodium.desktop
  -> Found vscodium-uri-handler.desktop
  -> Found VSCodium-1.74.3.23010-src.tar.gz
==> Validating source files with sha256sums...
    vscodium.desktop ... Passed
    vscodium-uri-handler.desktop ... Passed
    VSCodium-1.74.3.23010-src.tar.gz ... Passed
==> Removing existing $srcdir/ directory...
==> Extracting sources...
  -> Extracting VSCodium-1.74.3.23010-src.tar.gz with bsdtar
==> Sources are ready.
==> Making package: vscodium 1.74.3.23010-1 (Mon 30 Jan 2023 04:12:40 PM +0330)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> WARNING: Using existing $srcdir/ tree
==> Starting build()...
Downloading and installing node v16.14.2...
Downloading https://nodejs.org/dist/v16.14.2/node-v16.14.2-linux-x64.tar.xz...
################################################################################################################################ 100.0%
Computing checksum with sha256sum
Checksums matched!
Now using node v16.14.2 (npm v8.5.0)
Creating default alias: default -> v16.14.2
Found '/home/pardis/.cache/yay/vscodium/src/.nvmrc' with version <v16.14.2>
Now using node v16.14.2 (npm v8.5.0)
RELEASE_VERSION="1.74.3.23010"
grep: warning: stray \ before /
grep: warning: stray \ before /
From https://github.com/Microsoft/vscode.git
MS_TAG="1.74.3"
MS_COMMIT="97dec172d3256f8ca4bfb2143f3f76b503ca0534"
remote: Enumerating objects: 8045, done.
remote: Counting objects: 100% (8045/8045), done.
remote: Compressing objects: 100% (6712/6712), done.
remote: Total 8045 (delta 940), reused 5568 (delta 664), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (8045/8045), 16.50 MiB | 766.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (940/940), done.
From https://github.com/Microsoft/vscode
 * branch            97dec172d3256f8ca4bfb2143f3f76b503ca0534 -> FETCH_HEAD
Updating files: 100% (6348/6348), done.
Note: switching to 'FETCH_HEAD'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

  git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

  git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 97dec17 Merge pull request #569 from microsoft/dev/mjbvz/notebook-html-174-fix
++ '[' -f ./remote-dependencies.tar ']'
++ . version.sh
+++ [[ -z '' ]]
+++ type -t sha1sum
++++ echo 1.74.3.23010
++++ sha1sum
++++ cut '-d ' -f1
+++ export BUILD_SOURCEVERSION=f8b9aeda40058455453f1298fd606caf6ff8d675
+++ BUILD_SOURCEVERSION=f8b9aeda40058455453f1298fd606caf6ff8d675
+++ echo 'BUILD_SOURCEVERSION="f8b9aeda40058455453f1298fd606caf6ff8d675"'
BUILD_SOURCEVERSION="f8b9aeda40058455453f1298fd606caf6ff8d675"
+++ [[ -n '' ]]
++ [[ yes == \y\e\s ]]
++ npm config set scripts-prepend-node-path true
++ npm config set node_gyp
++ echo 'MS_COMMIT="97dec172d3256f8ca4bfb2143f3f76b503ca0534"'
MS_COMMIT="97dec172d3256f8ca4bfb2143f3f76b503ca0534"
++ . prepare_vscode.sh
+++ set -e
+++ . ./utils.sh
++++ exists gsed
++++ type -t gsed
++++ is_gnu_sed
++++ sed --version
+++ [[ stable == \i\n\s\i\d\e\r ]]
+++ cp -rp src/stable/resources src/stable/src vscode/
+++ cp -f LICENSE vscode/LICENSE.txt
+++ cd vscode
+++ ../update_settings.sh
264s/'default': true/'default': false/
215s/'default': TelemetryConfiguration.ON/'default': TelemetryConfiguration.OFF/
154s/'default': true/'default': false/
applying patch: ../patches/binary-name.patch
applying patch: ../patches/build-version.patch
applying patch: ../patches/cleanup-archive.patch
applying patch: ../patches/crash-reporter.patch
applying patch: ../patches/custom-gallery.patch
applying patch: ../patches/feat-announcements.patch
applying patch: ../patches/fix-build-linux.patch
applying patch: ../patches/fix-mangle-windows.patch
applying patch: ../patches/report-issue.patch
applying patch: ../patches/update-cache-path.patch
applying patch: ../patches/update-msi.patch
applying patch: ../patches/use-github-pat.patch
applying patch: ../patches/win7.patch
+++ [[ linux == \o\s\x ]]
+++ [[ '' == \a\r\m\v\7\l ]]
+++ [[ '' == \i\a\3\2 ]]
+++ CHILD_CONCURRENCY=1
+++ yarn --frozen-lockfile
yarn install v1.22.19
$ node build/npm/preinstall.js
[1/4] Resolving packages...
[2/4] Fetching packages...
error An unexpected error occurred: "https://registry.yarnpkg.com/@vscode/iconv-lite-umd/-/iconv-lite-umd-0.7.0.tgz: connect ENETUNREACH 2606:4700::6810:1423:443".
info If you think this is a bug, please open a bug report with the information provided in "/home/pardis/.cache/yay/vscodium/src/vscode/yarn-error.log".
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/install for documentation about this command.
++++ error_function build
++++ ((  ! BASH_SUBSHELL  ))
+++++ gettext 'A failure occurred in %s().'
++++ error 'A failure occurred in %s().' build
++++ local 'mesg=A failure occurred in %s().'
++++ shift
+++++ gettext ERROR:
++++ printf '==> ERROR: A failure occurred in %s().\n' build
==> ERROR: A failure occurred in build().
+++++ gettext Aborting...
++++ plainerr Aborting...
++++ plain Aborting...
++++ ((  QUIET  ))
++++ local mesg=Aborting...
++++ shift
++++ printf '    Aborting...\n'
    Aborting...
++++ exit 4
+ clean_up
+ local EXIT_CODE=4
+ ((  INFAKEROOT  ))
+ [[ -p '' ]]
+ ((  (EXIT_CODE == E_OK || EXIT_CODE == E_INSTALL_FAILED) && BUILDPKG && CLEANUP  ))
+ remove_deps
+ ((  ! RMDEPS  ))
+ return 0
+ exit 4
 -> error making: vscodium

نتونسته یه چیزی رو دانلود کنه. به خاطر همین خطا داده. اصلا نتونسته به اون ip وصل بشه.
شاید اون آدرس اشتباه هست. ممکن هم هست به خاطر مشکلات فعلی اینترنت باشه.


مگه code تحت لایسنس mit نیست؟ مگه این یک لایسنس آزاد نیست؟
https://github.com/microsoft/vscode/wiki/Differences-between-the-repository-and-Visual-Studio-Code

کد‌های vscode با مجوز mit منتشر میشن. خود برنامه vscode که از مایکروسافت می‌گیرید انحصاریه.
مایکروسافت کد‌های vscode رو برمیداره، یه سری چیز انحصاری (مثل telemetry) بهش اضافه می‌کنه. بعد اونها رو کامپایل می‌کنه و نتیجه به عنوان برنامه vscode منتشر میشه.

میتونی vscodium-bin رو نصب کنی که از قبل کامپایل شده. البته این کار ریسک داره.
چه ریسکی؟
میدونید که زکات علم نشر آن است

آفلاین مجتبی باغبان

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 742
 • جنسیت : پسر
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم(حل شد)
« پاسخ #12 : 10 بهمن 1401، 09:47 ب‌ظ »
نقل‌قول
کد‌های vscode با مجوز mit منتشر میشن. خود برنامه vscode که از مایکروسافت می‌گیرید انحصاریه.
مایکروسافت کد‌های vscode رو برمیداره، یه سری چیز انحصاری (مثل telemetry) بهش اضافه می‌کنه. بعد اونها رو کامپایل می‌کنه و نتیجه به عنوان برنامه vscode منتشر میشه.
فکر نکنم اونی که توی مخازن رسمی آرچ است اونی باشه که انحصاری مایکروسافت باشه بلکه همونی است که مجوز mit داره.
نقل‌قول
چه ریسکی؟
vscodium-bin که توی مخازن رسمی آرچ نیست و توی مخزن aur است و وقتی از قبل کامپایل شده ممکن است که کدهایی مخربی یه سورس اضافه و بعد کامپایل شدخ باشه. مگه غیر از اینه؟

آفلاین دانیال بهزادی

 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 18225
 • جنسیت : پسر
 • Urahara Kiesuke
  • وبلاگ
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم(حل شد)
« پاسخ #13 : 10 بهمن 1401، 09:55 ب‌ظ »
مگه code تحت لایسنس mit نیست؟ مگه این یک لایسنس آزاد نیست؟
https://github.com/microsoft/vscode/wiki/Differences-between-the-repository-and-Visual-Studio-Code
کدی که به اسم vscode منتشر شده آزاده، ولی خود vscode نه از اون کد ساخته شده و نه آزاده!
اگه این ارسال بهت کمک کرد، دنبال دکمهٔ تشکر نگرد. به جاش تو هم به جامعهٔ آزادت کمک کن

آفلاین مجتبی باغبان

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 742
 • جنسیت : پسر
پاسخ : خطایی در نصب وی اس کدیوم(حل شد)
« پاسخ #14 : 10 بهمن 1401، 10:52 ب‌ظ »
مگه code تحت لایسنس mit نیست؟ مگه این یک لایسنس آزاد نیست؟
https://github.com/microsoft/vscode/wiki/Differences-between-the-repository-and-Visual-Studio-Code
کدی که به اسم vscode منتشر شده آزاده، ولی خود vscode نه از اون کد ساخته شده و نه آزاده!
اینی که توی مخزن رسمی آرچ است مگه اونی نیست که آزاده؟