انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

جادی عزیز آزاد شد! به امید آزادی همه زندانیان بی‌گناه وقایع اخیر

نویسنده موضوع: تجربه نگاری-نصب بلوتوث و کارت گرافیک و شبکه لپ تاپ Asus k43sj  (دفعات بازدید: 1121 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین milad.fashi

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 756
 • جنسیت : پسر
 • میلاد فشی
پاسخ : تجربه نگاری-نصب بلوتوث لپ تاپ ASUS
« پاسخ #30 : 01 اسفند 1401، 04:19 ب‌ظ »
فکر نکنم نصب بسته bluez-firmware تاثیری داشته باشه چون توی توضیحاتش گفته firmware برای یه سری چیپ‌های بلوتوث broadcom و همینطور بلوتوث رزبری پای داره. حرفی از چیپ‌های کوالکام نزده.

خروجی این دستورات رو قرار بدید
sudo bluetoothctl devices
sudo dmesg | grep -Ei 'blue|firmware|fw'
sudo systemctl status bluetooth.service
modinfo ath3k

سعی کنید ماژول ath3k رو توی کرنل بارگذاری کنید و ببینید بلوتوث راه شروع به کار می‌کنه یا نه.

sudo modprobe ath3k


خروجی دستورات بالا به ترتیب :
No default controller available

[    0.412199] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    2.407460] psmouse serio4: elantech: assuming hardware version 3 (with firmware version 0x450f01)
[    4.076560] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[    4.076739] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[    4.890972] Bluetooth: Core ver 2.22
[    4.891015] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    4.891020] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    4.891024] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    4.891031] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    4.919418] usb 1-1.1: firmware: failed to load ath3k-1.fw (-2)
[    4.919420] firmware_class: See https://wiki.debian.org/Firmware for information about missing firmware
[    4.919422] usb 1-1.1: Direct firmware load for ath3k-1.fw failed with error -2
[    4.919426] Bluetooth: Firmware file "ath3k-1.fw" not found
[    5.189641] r8169 0000:04:00.0: firmware: failed to load rtl_nic/rtl8168e-2.fw (-2)
[    5.189991] r8169 0000:04:00.0: Direct firmware load for rtl_nic/rtl8168e-2.fw failed with error -2
[    5.190184] r8169 0000:04:00.0: Unable to load firmware rtl_nic/rtl8168e-2.fw (-2)
[    6.440977] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    6.440980] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    6.440984] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    6.615160] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084 (-2)
[    6.615168] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084 failed with error -2
[    6.615187] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084d (-2)
[    6.615191] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084d failed with error -2
[    6.615195] nouveau 0000:01:00.0: msvld: unable to load firmware data
[   24.648614] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084 (-2)
[   24.648623] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084 failed with error -2
[   24.648644] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084d (-2)
[   24.648648] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084d failed with error -2
[   24.648652] nouveau 0000:01:00.0: msvld: unable to load firmware data


● bluetooth.service - Bluetooth service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2023-02-20 16:08:41 +0330; 8min ago
       Docs: man:bluetoothd(8)
   Main PID: 818 (bluetoothd)
     Status: "Running"
      Tasks: 1 (limit: 9487)
     Memory: 2.0M
        CPU: 24ms
     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
             └─818 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd

Feb 20 16:08:41 asus systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Feb 20 16:08:41 asus bluetoothd[818]: Bluetooth daemon 5.55
Feb 20 16:08:41 asus systemd[1]: Started Bluetooth service.
Feb 20 16:08:41 asus bluetoothd[818]: Starting SDP server
Feb 20 16:08:41 asus bluetoothd[818]: Bluetooth management interface 1.18 initialized


filename:       /lib/modules/5.10.0-21-amd64/kernel/drivers/bluetooth/ath3k.ko
firmware:       ath3k-1.fw
license:        GPL
version:        1.0
description:    Atheros AR30xx firmware driver
author:         Atheros Communications
srcversion:     DB39C7B4A61927889BC86EF
alias:          usb:v0489pE03Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0489pE036d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0489pE02Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3490d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3487d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3474d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3472d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3432d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3423d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3408d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3402d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3395d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3393d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3375d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3362d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3pE006d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3pE005d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3pE004d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3pE003d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3p817Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3p817Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3p3121d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3p311Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3p311Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3p311Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3p3008d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3p3004d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3p0036d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0B05p17D0d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0930p0227d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0930p0220d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0930p021Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0930p0219d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CAp3018d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CAp3014d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CAp3010d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CAp300Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CAp300Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CAp300Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CAp3008d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CAp3007d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CAp3006d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CAp3005d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CAp3004d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04C5p1330d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0489pE095d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0489pE078d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0489pE076d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0489pE05Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0489pE056d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0489pE057d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0489pE04Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0489pE04Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v03F0p311Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3304d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3pE019d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3p3002d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0930p0215d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04F2pAFF1d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0489pE03Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0489pE027d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0CF3p3000d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends:        usbcore,bluetooth
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           ath3k
vermagic:       5.10.0-21-amd64 SMP mod_unload modversions
sig_id:         PKCS#7
signer:         Debian Secure Boot CA
sig_key:        32:A0:28:7F:84:1A:03:6F:A3:93:C1:E0:65:C4:3A:E6:B2:42:26:43
sig_hashalgo:   sha256
signature:      99:71:EB:B3:C0:B5:19:EA:06:B7:BB:EE:61:D8:E0:B8:E7:76:76:C5:
AB:F9:06:2C:23:4B:66:12:12:59:86:85:38:03:1E:DE:AB:D9:F1:C8:
41:88:B7:E4:F9:51:68:4C:66:45:B9:26:F9:52:5B:C3:9A:40:A1:75:
38:7F:AC:E6:E9:3B:71:07:E1:6E:C0:1D:36:2B:AB:55:49:5E:66:5B:
F5:F4:3C:63:31:DE:3C:66:01:96:3C:ED:3D:80:19:D0:20:4B:73:0B:
5B:56:95:CE:BF:BA:25:09:F7:84:2A:0C:0D:6C:3B:BC:05:A3:9E:FA:
0B:E1:78:5D:4F:C4:BB:5C:81:2C:23:17:B8:15:4B:D9:00:8D:CF:FB:
BD:41:84:19:E5:B1:F0:AD:2C:F1:03:F2:8D:2F:F0:7D:80:00:A4:7A:
44:42:0A:34:50:93:FE:B4:BA:CF:3A:A1:50:EF:DE:76:16:37:22:DE:
11:ED:60:68:55:45:F6:67:96:82:AE:14:F1:CB:5A:E7:EB:50:7C:D3:
06:84:EC:F6:B9:29:2F:7B:D4:97:53:21:FA:22:82:D9:EE:68:F0:C3:
55:E7:AC:94:62:78:76:ED:58:FB:F0:9A:FF:9C:D2:DD:09:00:2D:0E:
D5:9B:F4:88:7C:9C:09:67:46:CA:B1:C3:D6:2B:D1:39


کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید. (مک لوهان)
To love GNU/Linux, you don't need to hate Microsoft

آفلاین milad.fashi

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 756
 • جنسیت : پسر
 • میلاد فشی
پاسخ : تجربه نگاری-نصب بلوتوث لپ تاپ ASUS
« پاسخ #31 : 06 اسفند 1401، 08:14 ب‌ظ »
با توجه به خروجی دستورات بالا ، لطفا میتونید برای حل مشکل عدم شناسایی هندزفری بلوتوث بهم کمک کنید
کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید. (مک لوهان)
To love GNU/Linux, you don't need to hate Microsoft

آفلاین Dragon-

 • عضو کاربران ایرانی اوبونتو
 • *
 • ارسال: 4762
 • جنسیت : پسر
پاسخ : تجربه نگاری-نصب بلوتوث لپ تاپ ASUS
« پاسخ #32 : 06 اسفند 1401، 08:41 ب‌ظ »
از خروجی dmesg به نظر میاد بلوتوث به firmware انحصاری نیاز داره و نمی‌تونید کاری برای اون انجام بدید. firmware مورد نیاز هم همراه بسته firmware-atheros هست که قبلا پاکش کردید.

کارت شبکه سیمی هم به firmware نیاز داره هر چند بدون اون هم باید بتونه کار کنه. firmware‌های مورد نیاز اون همراه بسته firmware-realtek قرار داره.

گرافیک انویدیا شما هم به firmware انحصاری نیاز داره ولی اونها توی مخازن دبیان نیستند. باید firmware‌ها رو از درایور‌های انحصاری انویدیا استخراج کنید.
میدونید که زکات علم نشر آن است

آفلاین milad.fashi

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 756
 • جنسیت : پسر
 • میلاد فشی
پاسخ : تجربه نگاری-نصب بلوتوث لپ تاپ ASUS
« پاسخ #33 : 07 اسفند 1401، 01:09 ب‌ظ »
از خروجی dmesg به نظر میاد بلوتوث به firmware انحصاری نیاز داره و نمی‌تونید کاری برای اون انجام بدید. firmware مورد نیاز هم همراه بسته firmware-atheros هست که قبلا پاکش کردید.

کارت شبکه سیمی هم به firmware نیاز داره هر چند بدون اون هم باید بتونه کار کنه. firmware‌های مورد نیاز اون همراه بسته firmware-realtek قرار داره.

گرافیک انویدیا شما هم به firmware انحصاری نیاز داره ولی اونها توی مخازن دبیان نیستند. باید firmware‌ها رو از درایور‌های انحصاری انویدیا استخراج کنید.
درایور آزاد انویدیا رو نصب کردم.آیا باز هم باید firmware انحصاری شو نصب کنم ؟؟؟
کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید. (مک لوهان)
To love GNU/Linux, you don't need to hate Microsoft

آفلاین milad.fashi

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 756
 • جنسیت : پسر
 • میلاد فشی
پاسخ : تجربه نگاری-نصب بلوتوث لپ تاپ ASUS
« پاسخ #34 : 07 اسفند 1401، 01:13 ب‌ظ »
از خروجی dmesg به نظر میاد بلوتوث به firmware انحصاری نیاز داره و نمی‌تونید کاری برای اون انجام بدید. firmware مورد نیاز هم همراه بسته firmware-atheros هست که قبلا پاکش کردید.

کارت شبکه سیمی هم به firmware نیاز داره هر چند بدون اون هم باید بتونه کار کنه. firmware‌های مورد نیاز اون همراه بسته firmware-realtek قرار داره.

گرافیک انویدیا شما هم به firmware انحصاری نیاز داره ولی اونها توی مخازن دبیان نیستند. باید firmware‌ها رو از درایور‌های انحصاری انویدیا استخراج کنید.
درایور آزاد انویدیا رو نصب کردم.آیا باز هم باید firmware انحصاری شو نصب کنم ؟؟؟البته لپ تاپ من قدیمیه و کارت گرافسک اون Nvidia G520M هستش.فکر میکنم انویدیا ازش پشتیبانی نمیکنه و میترسم بعد نصب firmware انحصاری سیستم عامل به هم بریزه
کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید. (مک لوهان)
To love GNU/Linux, you don't need to hate Microsoft

آفلاین TahaMokhtary

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 530
 • جنسیت : پسر
 • منتظر رهبرم(صاحب الرمان)
پاسخ : تجربه نگاری-نصب بلوتوث لپ تاپ ASUS
« پاسخ #35 : 07 اسفند 1401، 02:56 ب‌ظ »
من برای بلوتوث توی آرچ انحصاریشو نصب کردم. یکم کند وصل میشه و بعضی وقتا قطعی داره ولی سیستم عامل خوبه.چیپ بلوتوث هم کوالکامه.
عاشق بروز بودن و البته گاهی کلاسیک بازی. شایدم اکانت رسمی پایتون که توسط یک برنامه نویس ۱۲ ساله اداره میشه.هم اکنون آرچ با lxqt  دارم.

آفلاین Dragon-

 • عضو کاربران ایرانی اوبونتو
 • *
 • ارسال: 4762
 • جنسیت : پسر
پاسخ : تجربه نگاری-نصب بلوتوث لپ تاپ ASUS
« پاسخ #36 : 07 اسفند 1401، 10:06 ب‌ظ »
درایور آزاد انویدیا رو نصب کردم.آیا باز هم باید firmware انحصاری شو نصب کنم ؟؟؟
می‌دونم از درایور اژاد nouveau استفاده می‌کنید. ولی برای اینکه برنامه‌ها بتونند از شتابدهنده سخت‌افزاری گرافیک استفاده کنند، به firmware انحصاری نیاز هست.

بعضی مواقع نبود این firmware‌ها باعث میشه وقتی برنامه‌ها سعی می‌کنند از شتابدهنده سخت‌افزاری برای کار‌های گرافیکی استفاده کنند، سیستم کرش کنه و مجبور بشید سیستم رو راه‌اندازی مجدد کنید.
برای من که اینجوری شده.

اگه برای شما این اتفاق نمی‌افته، فکر نکنم به اون firmware‌ها نیاز پیدا کنید.
میدونید که زکات علم نشر آن است

آفلاین milad.fashi

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 756
 • جنسیت : پسر
 • میلاد فشی
پاسخ : تجربه نگاری-نصب بلوتوث لپ تاپ ASUS
« پاسخ #37 : 08 اسفند 1401، 09:58 ق‌ظ »
من کارهای گرافیکی خاصی ندارم.ولی وقتی از Kdenlive برای ویرایش ویدیو استفاده میکنم ویدیوها با lag پخش میشن.فکر میکنم مشکل از همین شتاب دهنده باشه.برای نصب Firmware انویدیا باید چی کار کنم که بعد نصب مشکلی پیش نیاد.با توجه به اینکه گرافیک من قدیمی هم هست
کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید. (مک لوهان)
To love GNU/Linux, you don't need to hate Microsoft

آفلاین milad.fashi

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 756
 • جنسیت : پسر
 • میلاد فشی
پاسخ : تجربه نگاری-نصب بلوتوث لپ تاپ ASUS
« پاسخ #38 : 08 اسفند 1401، 02:56 ب‌ظ »
با دستور sudo apt-get install firmware-atheros و یه ریستارت مشکل بلوتوث حل شده.الان هم خروجی دستور sudo dmesg | grep -Ei 'blue|firmware|fw' به شکل زیر شده :
[    0.412506] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    2.412361] psmouse serio4: elantech: assuming hardware version 3 (with firmware version 0x450f01)
[    3.849326] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[    3.850032] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[    4.857868] Bluetooth: Core ver 2.22
[    4.857910] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    4.857916] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    4.857919] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    4.857926] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    4.919940] usb 1-1.1: firmware: direct-loading firmware ath3k-1.fw
[    5.359304] r8169 0000:04:00.0: firmware: failed to load rtl_nic/rtl8168e-2.fw (-2)
[    5.359550] firmware_class: See https://wiki.debian.org/Firmware for information about missing firmware
[    5.359821] r8169 0000:04:00.0: Direct firmware load for rtl_nic/rtl8168e-2.fw failed with error -2
[    5.359827] r8169 0000:04:00.0: Unable to load firmware rtl_nic/rtl8168e-2.fw (-2)
[    5.711109] usb 1-1.1: firmware: direct-loading firmware ath3k-1.fw
[    6.355966] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    6.355970] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    6.355976] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    6.490808] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084 (-2)
[    6.490815] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084 failed with error -2
[    6.490827] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084d (-2)
[    6.490830] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084d failed with error -2
[    6.490832] nouveau 0000:01:00.0: msvld: unable to load firmware data
[    7.089287] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[    7.089296] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    7.089305] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   16.501488] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084 (-2)
[   16.501497] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084 failed with error -2
[   16.501519] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084d (-2)
[   16.501523] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084d failed with error -2
[   16.501526] nouveau 0000:01:00.0: msvld: unable to load firmware data
[  112.961781] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084 (-2)
[  112.961788] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084 failed with error -2
[  112.961801] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084d (-2)
[  112.961804] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084d failed with error -2
[  112.961806] nouveau 0000:01:00.0: msvld: unable to load firmware data

تو خروجی دستور الان دیگه خبری از سطر [    4.919426] Bluetooth: Firmware file "ath3k-1.fw" not found نیست.به خاطر این خطا بود که Firmware آزاد کار نمیکرد.میخوام برای رفع مشکل بیشتر این دستور رو بشناسم.اصلا این دستور شل داره به کرنل چه دستوری میده !؟ syntax اش رو خوب درک نکردم
« آخرین ویرایش: 08 اسفند 1401، 03:02 ب‌ظ توسط milad.fashi »
کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید. (مک لوهان)
To love GNU/Linux, you don't need to hate Microsoft

آفلاین Dragon-

 • عضو کاربران ایرانی اوبونتو
 • *
 • ارسال: 4762
 • جنسیت : پسر
پاسخ : تجربه نگاری-نصب بلوتوث لپ تاپ ASUS
« پاسخ #39 : 17 اسفند 1401، 03:09 ق‌ظ »
من کارهای گرافیکی خاصی ندارم.ولی وقتی از Kdenlive برای ویرایش ویدیو استفاده میکنم ویدیوها با lag پخش میشن.فکر میکنم مشکل از همین شتاب دهنده باشه.برای نصب Firmware انویدیا باید چی کار کنم که بعد نصب مشکلی پیش نیاد.با توجه به اینکه گرافیک من قدیمی هم هست
اگه می‌خواهید firmware‌های انحصاری انویدیا رو نصب کنید، باید دستی اقدام کنید. اون firmware‌ها توی مخازن دبیان نیست.

اول یه دایرکتوری موقتی بسازید (مثلا nvidia/~) تا کار‌های رو داخل اون انجام بدید و بعد واردش بشید.
mkdir ~/nvidia
cd ~/nvidia

حالا نسخه درست درایور‌های انحصاری انویدیا و اسکریپت استخراج firmware رو دریافت کنید
wget http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/325.15/NVIDIA-Linux-x86-325.15.run
wget https://raw.github.com/envytools/firmware/master/extract_firmware.py
اگه برای دانلود مشکل پیش اومد، می‌تونید از dns شکن استفاده کنید تا تحریم رو دور بزنید.

بعد از اینکه فایل‌های مورد نیاز دانلود شدند، اسکریپت نصب درایور‌های انویدیا رو اجرا کنید که فقط فایل‌های درایور رو باز کنه. دقت کنید اینجا نباید خود درایور انحصاری نصب کنید.
sh NVIDIA-Linux-x86-325.15.run --extract-only

الان که فایل‌های درایور باز شد، اسکریپت extract_firmware.py رو اجرا کنید تا firmware‌های انحصاری رو توی دایرکتوری فعلی استخراج کنه.
python3 extract_firmware.py
این اسکریپت پایتون رو میشه هم با پایتون ۳ و هم پایتون ۲ اجرا کرد.

حالا دایرکتوری nouveau رو توی /lib/firmware/ بسازید.
sudo mkdir -Z -m 0755 /lib/firmware/nouveau

firmware‌های استخراج شده رو کپی کنید توی دایرکتوری که تازه ساختید.
sudo cp -av nv* vuc-* /lib/firmware/nouveau

دسترسی اونها رو هم درست کنید
sudo chmod 0644 /lib/firmware/nouveau/*

الان می‌تونید کامپیوتر رو راه‌اندازی مجدد کنید و ببینید فرقی پیدا کرده یا نه.

بعیده برای این firmware‌ها بروزرسانی بیاد.
هر وقت خواستید این firmware‌ها رو پاک کنید، کافیه فقط دایرکتوری /lib/firmware/nouveau/ پاک بشه.
« آخرین ویرایش: 17 اسفند 1401، 05:17 ب‌ظ توسط Dragon- »
میدونید که زکات علم نشر آن است

آفلاین Dragon-

 • عضو کاربران ایرانی اوبونتو
 • *
 • ارسال: 4762
 • جنسیت : پسر
پاسخ : تجربه نگاری-نصب بلوتوث لپ تاپ ASUS
« پاسخ #40 : 17 اسفند 1401، 03:55 ق‌ظ »
با دستور sudo apt-get install firmware-atheros و یه ریستارت مشکل بلوتوث حل شده.الان هم خروجی دستور sudo dmesg | grep -Ei 'blue|firmware|fw' به شکل زیر شده :
[    0.412506] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    2.412361] psmouse serio4: elantech: assuming hardware version 3 (with firmware version 0x450f01)
[    3.849326] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[    3.850032] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[    4.857868] Bluetooth: Core ver 2.22
[    4.857910] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    4.857916] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    4.857919] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    4.857926] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    4.919940] usb 1-1.1: firmware: direct-loading firmware ath3k-1.fw
[    5.359304] r8169 0000:04:00.0: firmware: failed to load rtl_nic/rtl8168e-2.fw (-2)
[    5.359550] firmware_class: See https://wiki.debian.org/Firmware for information about missing firmware
[    5.359821] r8169 0000:04:00.0: Direct firmware load for rtl_nic/rtl8168e-2.fw failed with error -2
[    5.359827] r8169 0000:04:00.0: Unable to load firmware rtl_nic/rtl8168e-2.fw (-2)
[    5.711109] usb 1-1.1: firmware: direct-loading firmware ath3k-1.fw
[    6.355966] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    6.355970] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    6.355976] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    6.490808] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084 (-2)
[    6.490815] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084 failed with error -2
[    6.490827] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084d (-2)
[    6.490830] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084d failed with error -2
[    6.490832] nouveau 0000:01:00.0: msvld: unable to load firmware data
[    7.089287] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[    7.089296] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    7.089305] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   16.501488] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084 (-2)
[   16.501497] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084 failed with error -2
[   16.501519] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084d (-2)
[   16.501523] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084d failed with error -2
[   16.501526] nouveau 0000:01:00.0: msvld: unable to load firmware data
[  112.961781] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084 (-2)
[  112.961788] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084 failed with error -2
[  112.961801] nouveau 0000:01:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvd9_fuc084d (-2)
[  112.961804] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvd9_fuc084d failed with error -2
[  112.961806] nouveau 0000:01:00.0: msvld: unable to load firmware data

توی خروجی در مورد bluetooth چیز مشکل داری نمی‌بینم.
ولی کارت شبکه سیمی به firmware انحصاری نیاز داره. می‌تونه هم بدون firmware انحصاری کار کنه، ولی فکر کنم بعضی قابلیت‌های اون دردسترس قرار نگیرن.
firmware‌های مورد نیازش همراه بسته firmware-realtek هست.

گرافیک هم به firmware نیاز داره که توی ارسال بالا گفتم چجوری می‌تونید اونها رو از درایورهای انحصاری انویدیا استخراج و نصب کنید.

نقل‌قول
تو خروجی دستور الان دیگه خبری از سطر [    4.919426] Bluetooth: Firmware file "ath3k-1.fw" not found نیست. به خاطر این خطا بود که Firmware آزاد کار نمیکرد.میخوام برای رفع مشکل بیشتر این دستور رو بشناسم.اصلا این دستور شل داره به کرنل چه دستوری میده !؟ syntax اش رو خوب درک نکردم
اصلا bluetooth شما با firmware آزاد کار نمی‌کنه. firmware انحصاری می‌خواهد که همراه بسته firmware-atheros قرار داره.
با سخت‌افزار فعلی شما، کلا از firmware‌های همراه بسته firmware-ath9k-htc هیچ استفاده‌ای نمیشه.

این دستور (dmesg) چیز خیلی خاصی به کرنل نمی‌گه. فقط گزارش‌های کرنل رو می‌خونه و نمایش میده.
گزارش‌های کرنل از طریق دوتا فایل زیر دردسترس userspace قرار دارند
/proc/kmsg
/dev/kmsg
البته با syscall‌ها هم میشه. مثلا با ()syslog. دقت کنید این ()syslog با برنامه syslog فرق داره.
اولی یه تابع هست که برنامه‌ها می‌تونند از اون استفاده کنند تا گزارش‌های کرنل رو بگیرن. دومی یه برنامه هست که گزارش‌های کرنل رو می‌خونه و روی حافظه دایمی ذخیره می‌کنه. ممکن هست اونها رو به شبکه هم بفرسته.

دستور dmedg به طور پیش‌فرض فایل kmsg توی /dev/ رو می‌خونه. ولی میشه موقع اجرا عوضش کرد.

این متن‌هایی که دیدید، توسط کرنل و ماژول‌هاش تولید و توی یه قسمتی از حافظه سیستم (رم) ذخیره میشه. با خوندن دوتا فایل بالا یا فراخوانی syscall مناسب میشه این متن‌ها رو دید.

کرنل ۸ تا سطح مختلف برای گزارش‌ها داره.

اولی debug هست. گزارش‌های این سطح مربوط به عیب‌یابی هست. معمولا طولانی و زیاد هم هستند. معمولا به طور پیش‌فرض گزارش‌های این سطح نمایش داده نمیشن.

بعدی، info هست. اکثر گزارش‌های کرنل توی این سطح قرار دارند. توی این گزارش‌ها معمولا به طور کلی نوشته میشه که چه کاری انجام شده. مثلا اینکه یه چیپ بلوتوث روی یه آدرس pcie شناسایی و فعال شده. یا پردازنده کامپیوتر چنتا هسته داره و اینجور چیز‌ها.

سطح بعدی، notice هست. گزارش‌های این سطح تقریبا مشابه گزارش‌های سطح info هستند ولی با این تفاوت که بهتره یکم بیشتر به اونها توجه بشه. گزارش‌های امنیتی معمولا چنین سطحی دارند.

سطح بعدی warning هست. گزارش‌هایی که این سطح رو دارند، در مورد یه موضوعی اخطار میدن که ممکنه در آینده موجب مشکل یا تشدید کننده اون باشه.

از اینجا به بعد، گزارش‌ها نشون دهنده یه مشکل هستند.

گزارش‌هایی که سطح error دارند، یه خطا توی سیستم رو گزارش میدن. مثلا اینکه firmware مورد نیاز یه سخت‌افزاری موجود نیست.
یا مثلا درایور خواسته کاری انجام بده ولی سخت‌افزار مطابق انتظار عمل نکرده.
چنین خطا‌هایی نشون دهنده مشکل هستند ولی معمولا مشکل انقدر جدی نیست که سیستم رو از کار بندازه.

سطح بعدی، critical هست. این گزارش‌ها تقریبا مثل گزارش‌های error هستند ولی عاملی که اونها رو ایجاد کرده، احتمال داره مشکلات دیگه‌ای هم ایجاد کنه.

سطح بعدی، alert هست. اگه گزارشی با این سطح بیاد، کاربر باید سریع واکنش بده که چی گفته و کار مناسب رو انجام بده.

سطح آخر, emergency هست. متاسفانه اگه گزارشی با این سطح بیاد، یه مشکل جدی پیش اومده و دیگه سیستم از کار افتاده. بدون راه‌اندازی مجدد نمی‌تونید کار زیادی انجام بدید.
مثلا اگه کرنل به یه دلیلی panic کنه.

خیلی چیز‌های دیگه‌ای هم در مورد هست که می‌تونید با خوندن صفحه man مربوط به dmesg یاد بگیرید.
میدونید که زکات علم نشر آن است

آفلاین milad.fashi

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 756
 • جنسیت : پسر
 • میلاد فشی
پاسخ : تجربه نگاری-نصب بلوتوث لپ تاپ ASUS
« پاسخ #41 : 18 اسفند 1401، 09:19 ب‌ظ »
دراگون عزیز خیلی ممنون از انتشار دانش ات.تجربیاتت در مورد حل مشکلات سخت افزاری خیلی خوب و ارزشمنده .خیلی به دردم خورد.ممنون از محبتت.من متاسفانه دسترسی به لپ تاپم ندارم.در اولین فرصت فریمور کارت گرافیک و کارت شبکه رو به روش شما نصب میکنم و نتیجه رو گزارش میگیرم و ارسال میکنم. :)
کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید. (مک لوهان)
To love GNU/Linux, you don't need to hate Microsoft