انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

نویسنده موضوع: دوال بوت ویندوز 10 و اوبونتو در حالت uefi ؟؟؟ حل شد  (دفعات بازدید: 1362 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین hu016865

 • Full Member
 • *
 • ارسال: 110
پاسخ : دوال بوت ویندوز 10 و اوبونتو در حالت uefi ؟؟؟
« پاسخ #15 : 16 اردیبهشت 1401، 12:08 ق‌ظ »
reza@reza-SVF1521BYGB:~$ mokutil -l
[key 1]
SHA1 Fingerprint: 76:a0:92:06:58:00:bf:37:69:01:c3:72:cd:55:a9:0e:1f:de:d2:e0
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            b9:41:24:a0:18:2c:92:67
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=GB, ST=Isle of Man, L=Douglas, O=Canonical Ltd., CN=Canonical Ltd. Master Certificate Authority
        Validity
            Not Before: Apr 12 11:12:51 2012 GMT
            Not After : Apr 11 11:12:51 2042 GMT
        Subject: C=GB, ST=Isle of Man, L=Douglas, O=Canonical Ltd., CN=Canonical Ltd. Master Certificate Authority
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:bf:5b:3a:16:74:ee:21:5d:ae:61:ed:9d:56:ac:
                    bd:de:de:72:f3:dd:7e:2d:4c:62:0f:ac:c0:6d:48:
                    08:11:cf:8d:8b:fb:61:1f:27:cc:11:6e:d9:55:3d:
                    39:54:eb:40:3b:b1:bb:e2:85:34:79:ca:f7:7b:bf:
                    ba:7a:c8:10:2d:19:7d:ad:59:cf:a6:d4:e9:4e:0f:
                    da:ae:52:ea:4c:9e:90:ce:c6:99:0d:4e:67:65:78:
                    5d:f9:d1:d5:38:4a:4a:7a:8f:93:9c:7f:1a:a3:85:
                    db:ce:fa:8b:f7:c2:a2:21:2d:9b:54:41:35:10:57:
                    13:8d:6c:bc:29:06:50:4a:7e:ea:99:a9:68:a7:3b:
                    c7:07:1b:32:9e:a0:19:87:0e:79:bb:68:99:2d:7e:
                    93:52:e5:f6:eb:c9:9b:f9:2b:ed:b8:68:49:bc:d9:
                    95:50:40:5b:c5:b2:71:aa:eb:5c:57:de:71:f9:40:
                    0a:dd:5b:ac:1e:84:2d:50:1a:52:d6:e1:f3:6b:6e:
                    90:64:4f:5b:b4:eb:20:e4:61:10:da:5a:f0:ea:e4:
                    42:d7:01:c4:fe:21:1f:d9:b9:c0:54:95:42:81:52:
                    72:1f:49:64:7a:c8:6c:24:f1:08:70:0b:4d:a5:a0:
                    32:d1:a0:1c:57:a8:4d:e3:af:a5:8e:05:05:3e:10:
                    43:a1
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                AD:91:99:0B:C2:2A:B1:F5:17:04:8C:23:B6:65:5A:26:8E:34:5A:63
            X509v3 Authority Key Identifier:
                AD:91:99:0B:C2:2A:B1:F5:17:04:8C:23:B6:65:5A:26:8E:34:5A:63
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:TRUE
            X509v3 Key Usage:
                Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
            X509v3 CRL Distribution Points:
                Full Name:
                  URI:http://www.canonical.com/secure-boot-master-ca.crl
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
        3f:7d:f6:76:a5:b3:83:b4:2b:7a:d0:6d:52:1a:03:83:c4:12:
        a7:50:9c:47:92:cc:c0:94:77:82:d2:ae:57:b3:99:04:f5:32:
        3a:c6:55:1d:07:db:12:a9:56:fa:d8:d4:76:20:eb:e4:c3:51:
        db:9a:5c:9c:92:3f:18:73:da:94:6a:a1:99:38:8c:a4:88:6d:
        c1:fc:39:71:d0:74:76:16:03:3e:56:23:35:d5:55:47:5b:1a:
        1d:41:c2:d3:12:4c:dc:ff:ae:0a:92:9c:62:0a:17:01:9c:73:
        e0:5e:b1:fd:bc:d6:b5:19:11:7a:7e:cd:3e:03:7e:66:db:5b:
        a8:c9:39:48:51:ff:53:e1:9c:31:53:91:1b:3b:10:75:03:17:
        ba:e6:81:02:80:94:70:4c:46:b7:94:b0:3d:15:cd:1f:8e:02:
        e0:68:02:8f:fb:f9:47:1d:7d:a2:01:c6:07:51:c4:9a:cc:ed:
        dd:cf:a3:5d:ed:92:bb:be:d1:fd:e6:ec:1f:33:51:73:04:be:
        3c:72:b0:7d:08:f8:01:ff:98:7d:cb:9c:e0:69:39:77:25:47:
        71:88:b1:8d:27:a5:2e:a8:f7:3f:5f:80:69:97:3e:a9:f4:99:
        14:db:ce:03:0e:0b:66:c4:1c:6d:bd:b8:27:77:c1:42:94:bd:
        fc:6a:0a:bc

[key 2]
SHA1 Fingerprint: d7:6a:c4:d8:5c:f9:b1:d1:1c:d6:1b:19:18:df:a8:7f:99:55:0a:98
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            54:cc:ee:38:aa:81:85:3f:5c:08:28:9c:da:34:7e:f5:07:a3:ec:a4
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: CN=ubuntu Secure Boot Module Signature key
        Validity
            Not Before: Apr 26 22:32:16 2022 GMT
            Not After : Apr  2 22:32:16 2122 GMT
        Subject: CN=ubuntu Secure Boot Module Signature key
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:b3:ad:f4:45:2d:29:fe:b0:01:b8:ec:01:4b:82:
                    39:62:2b:5e:30:36:1a:ce:a8:a1:6a:71:e9:5d:e9:
                    9d:d1:52:16:06:11:9f:8b:44:1b:15:a7:85:4a:dd:
                    c5:b4:8e:f9:c1:69:8e:dd:e3:cc:d3:39:e5:bb:f3:
                    98:26:1d:59:e6:d7:11:27:59:d5:8d:99:c6:04:61:
                    32:92:94:ac:7a:a3:46:94:c5:e0:11:85:b4:41:de:
                    07:3c:58:42:83:60:69:b9:71:1c:22:9a:cc:ae:3e:
                    8c:3d:d7:77:f5:c4:c1:82:23:8e:27:45:b5:92:07:
                    bc:47:a3:e2:0d:8c:d5:81:4a:39:b4:7b:6f:28:12:
                    42:f5:7b:d2:7a:9a:1b:d4:09:7d:b0:09:09:1e:99:
                    f1:e5:a7:8e:0d:dd:2f:3e:50:7b:80:5a:1d:05:d9:
                    a2:ed:52:a1:13:8e:ca:6e:48:f9:8a:6f:da:64:eb:
                    0b:9f:ef:cb:ea:4f:89:e6:30:e5:06:91:f1:7a:e7:
                    6b:f4:dd:c7:23:4f:67:2a:f7:40:a2:82:0c:40:27:
                    d5:d8:32:67:81:6a:b7:f0:4e:b2:2f:d3:8c:3c:9b:
                    9f:e8:09:22:49:9a:aa:7d:24:41:5f:e1:9e:5d:ac:
                    78:64:98:46:99:8a:3b:78:2f:df:8e:fc:fe:a9:4a:
                    ba:b3
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                5A:FF:14:4D:76:12:6F:3C:90:58:C9:7C:D4:73:D7:93:42:63:5D:4D
            X509v3 Authority Key Identifier:
                5A:FF:14:4D:76:12:6F:3C:90:58:C9:7C:D4:73:D7:93:42:63:5D:4D
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:FALSE
            X509v3 Extended Key Usage:
                Code Signing, 1.3.6.1.4.1.2312.16.1.2
            Netscape Comment:
                OpenSSL Generated Certificate
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
        59:cc:84:a6:1e:a0:12:48:79:d7:1f:90:08:77:2a:00:23:e8:
        92:15:2b:34:95:13:a0:f7:e5:69:de:4b:8b:c5:43:85:01:11:
        40:24:b8:86:d4:39:bc:6c:a6:a5:3e:b4:1e:4f:ac:86:75:6b:
        c1:98:a8:2b:c3:9a:b2:9c:3b:25:73:0d:9c:9a:56:7e:d9:9c:
        44:b4:33:35:2b:48:45:5a:6b:48:8d:53:52:87:84:1a:6e:75:
        00:57:2e:34:1f:4c:2a:99:15:0e:cc:d8:99:bd:f0:0f:89:7f:
        8d:47:96:43:b8:ac:a7:4c:fd:12:0e:84:37:6d:08:6f:9a:88:
        cf:6b:fa:20:dd:a2:76:b2:25:31:0d:f4:3d:22:02:dc:ef:ab:
        6a:b1:d1:fc:5f:f0:41:17:a2:81:ef:53:72:e6:92:0e:28:76:
        a0:da:07:9e:a4:c4:bc:01:bc:ba:fc:27:33:ce:6b:76:d1:2f:
        85:5c:0c:57:59:cf:55:61:0c:11:7a:8b:c4:9e:8b:c9:b1:a3:
        df:d2:06:1e:a1:77:46:03:38:d9:32:c9:fe:89:6c:2a:15:01:
        78:a7:42:1a:c9:80:75:a9:d7:6a:5f:76:af:34:98:2b:74:96:
        ae:02:e8:a4:14:aa:47:ac:cf:c1:a9:f3:35:d1:74:26:f3:a4:
        96:67:22:14

بعد از این دستور وقتی وارد ابونتو میشم دیگه نیاز نیست با دستور mokutil --disable-validation
 وای فای رو فعال کنم و دیگه وای فای فعاله
ولی همچنان وقتی با ویندوز بالا بیام بعد از ریستارت بعدی دیگه منوی گراب دیده نمیشه
باید مجدد برم تو بایوس از اونجا یکبار uefi رو به legacy تغییربدم و رییستارت کنم تا توی ریستارت بعدی منوی گراب رو ببینم
« آخرین ویرایش: 16 اردیبهشت 1401، 12:19 ق‌ظ توسط hu016865 »

آفلاین hu016865

 • Full Member
 • *
 • ارسال: 110
پاسخ : دوال بوت ویندوز 10 و اوبونتو در حالت uefi ؟؟؟
« پاسخ #16 : 16 اردیبهشت 1401، 11:52 ق‌ظ »
با یه دستور از داخل ویندوز که اولویت رو میده به منوی گراب مشکل نبودن منوی گراب حل شد
bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\grubx64.efi
تشکر از راهنمایی ها و زمانی که گذاشتید .

آفلاین Dragon-

 • عضو کاربران ایرانی اوبونتو
 • *
 • ارسال: 4381
 • جنسیت : پسر
پاسخ : دوال بوت ویندوز 10 و اوبونتو در حالت uefi ؟؟؟ حل شد
« پاسخ #17 : 16 اردیبهشت 1401، 12:48 ب‌ظ »
بوت رو shim تنظیم کنید، بهتره. توی ویندوز اینو بزنید:
bcedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\shimx64.efiلازمه با دسترسی administrator اجراش کنید.
میدونید که زکات علم نشر آن است

آفلاین hu016865

 • Full Member
 • *
 • ارسال: 110
آقا به 22.10 آپدیت کردم دوباره همون مشکل وای فای پیش اومد
الان اوبونتو وای فای نداره
باید از دستور mokutil disable برای وای فای استفاده کنم که اونم باعث میشه گراب نیاد بالا و فقط لینوکس باشه
دستور update policy  هم که میزنم میگه
noting to do
......

آفلاین hu016865

 • Full Member
 • *
 • ارسال: 110
کسی راه حلی نداره ؟
چون رو دبیان هم تست کردم تو اون هم وای فای نداشتم
ولی با  اوبونتو ۲۲٫۰۴ کار میکنه
رو دبیان و اوبونتو ۲۲٫۱۰ مشکل هست .

آفلاین Dragon-

 • عضو کاربران ایرانی اوبونتو
 • *
 • ارسال: 4381
 • جنسیت : پسر
مشکل اصلی اینه که درایور وایفای شما همراه شاخه اصلی کرنل نیست. به همین خاطر باید جدا کامپایل و نصب بشه. به همین خاطر به چالش‌های مربوط به امضا دیجیتال و اینها بر می‌خورید.

به طور خلاصه مشکل از اینه که secure boot روشنه؛ درایور وایفای شما یا کلا امضا نداره یا امضای اون برای کرنل معتبر نیست؛ پیکربندی کرنل اکثر توزیع‌ها جوری هست که وقتی کرنل متوجه میشه سیستم توی حالت secure boot بوت شده، فقط ماژول‌هایی رو بارگذاری می‌کنه که امضای اونها رو معتبر می‌دونه. (توی کرنل لینوکس درایور‌ها هم یه جور ماژول هستند)

وقتی این گزاره‌ها رو کنار هم بذارید، متوجه میشید چرا مشکل پیش اومده.

توی ارسال‌های قبلی توی همین موضوع توضیح دادم که مشکل چرا پیش اومده و چه راه حل‌هایی داره.

۱- الان راحت‌ترین راه حلی که دارید، این هست که secure boot رو توی تنظیمات uefi خاموش کنید.

۲- راه دیگه اینکه مشکل امضا و تایید اون امضا رو حل کنید.

۳- می‌تونید کد منبع کرنل رو دریافت و کامپایل کنید. قبل از کامپایل هم پیکربندی کرنل رو جوری انجام بدید که کرنل کاری به امضای ماژول‌ها نداشته باشه.

۴- راه آخری که به ذهنم میرسه، اینه که توسعه‌دهنده‌های کرنل رو قانع کنید تا درایور وایفای شما رو داخل شاخه اصلی کرنل قرار بدهند. اینجوری کلا کار‌های کامپایل و امضا و ... توسط یه سری افراد دیگه انجام میشه و شما لازم نیست کار خاصی انجام بدید. (ولی بعید می‌دونم اینکار رو انجام بدن چون احتمالا درایور وایفای شما انحصاری هست)
میدونید که زکات علم نشر آن است