انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

نویسنده موضوع: پیکربندی فلاتر(حل شد)  (دفعات بازدید: 2650 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین mamadism

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 697
 • جنسیت : پسر
  • راه های ارتباطی
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #30 : 08 اسفند 1400، 03:05 ب‌ظ »
محتویات اونا هم ایناست
ls bin/
apkanalyzer  avdmanager  lint  profgen  retrace  screenshot2  sdkmanager
mamadism@mamadistan:/usr/lib/android-sdk/cmdline-tools$ ls lib/
analytics-library          device_validator       r8.jar
annotations                external               README
apkanalyzer-classpath.jar  layoutlib-api          repository
apkparser                  lint                   retrace-classpath.jar
avdmanager-classpath.jar   lint-classpath.jar     screenshot2-classpath.jar
build-system               misc                   sdk-common
common                     profgen                sdklib
ddmlib                     profgen-classpath.jar  sdkmanager-classpath.jar

آفلاین sajadspeed

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 646
 • جنسیت : پسر
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #31 : 08 اسفند 1400، 03:08 ب‌ظ »
بفرمایید
bin  lib  NOTICE.txt  source.properties
البته ببخشید اذیت هم میشید میدونم با تازه وارد ها سرو کله زدن چقدر اذیت میکنه ;D
خخخ نه بابا چاکرم فکر کردم حرفه‌ای هستید توی لینوکس به همین خاطر دیدم دسترسی نمی‌تونید بدید تعجب کردم  ;D
خوب مشکلی ندارید فقط همین محتویات پوشه cmdline-tools رو که همین الان برای من ls گرفتید و همشون بریزید توی پوشه‌ای به نام:
latestهمین. مشکل ایشالله حل میشه. یعنی ساختار توی پوشه cmdline-tools باید اینجوری بشه:
latest
    ├── bin
    │   ├── apkanalyzer
    │   ├── avdmanager
    │   ├── lint
    │   ├── profgen
    │   ├── retrace
    │   ├── screenshot2
    │   └── sdkmanager
    ├── lib
.....

آفلاین sajadspeed

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 646
 • جنسیت : پسر
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #32 : 08 اسفند 1400، 03:40 ب‌ظ »
درست شد یه خبر بده

آفلاین mamadism

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 697
 • جنسیت : پسر
  • راه های ارتباطی
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #33 : 08 اسفند 1400، 03:45 ب‌ظ »
بفرمایید
bin  lib  NOTICE.txt  source.properties
البته ببخشید اذیت هم میشید میدونم با تازه وارد ها سرو کله زدن چقدر اذیت میکنه ;D
خخخ نه بابا چاکرم فکر کردم حرفه‌ای هستید توی لینوکس به همین خاطر دیدم دسترسی نمی‌تونید بدید تعجب کردم  ;D
اختیار دارید ... نه بابا ما جوجه ایم  ;D

انجام دادم ولی بازم ارور میده
:/usr/lib/android-sdk/cmdline-tools$ sdkmanager --update
Error: Could not determine SDK root.
Error: Either specify it explicitly with --sdk_root= or move this package into its expected location: <sdk>/cmdline-tools/latest/
/usr/lib/android-sdk/cmdline-tools$ ls
latest

آفلاین دانیال بهزادی

 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 17552
 • جنسیت : پسر
 • Urahara Kiesuke
  • وبلاگ
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #34 : 08 اسفند 1400، 03:47 ب‌ظ »
متغیر ANDROID_HOME رو تنظیم کردی؟
اگه این ارسال بهت کمک کرد، دنبال دکمهٔ تشکر نگرد. به جاش تو هم به جامعهٔ آزادت کمک کن

آفلاین sajadspeed

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 646
 • جنسیت : پسر
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #35 : 08 اسفند 1400، 03:48 ب‌ظ »
printenvخروجی این دستور بزارید

آفلاین mamadism

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 697
 • جنسیت : پسر
  • راه های ارتباطی
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #36 : 08 اسفند 1400، 03:52 ب‌ظ »
متغیر ANDROID_HOME رو تنظیم کردی؟
بله
$ echo $ANDROID_HOME
/usr/lib/android-sdk/

آفلاین mamadism

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 697
 • جنسیت : پسر
  • راه های ارتباطی
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #37 : 08 اسفند 1400، 03:53 ب‌ظ »
printenvخروجی این دستور بزارید

$ printenv
SHELL=/bin/bash
SESSION_MANAGER=local/mamadistan:@/tmp/.ICE-unix/3955,unix/mamadistan:/tmp/.ICE-unix/3955
QT_ACCESSIBILITY=1
COLORTERM=truecolor
XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg/xdg-gnome-xorg:/etc/xdg
SSH_AGENT_LAUNCHER=gnome-keyring
XDG_MENU_PREFIX=gnome-
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated
LC_ADDRESS=az_IR
LC_NAME=az_IR
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh
XMODIFIERS=@im=ibus
DESKTOP_SESSION=gnome-xorg
LC_MONETARY=az_IR
GTK_MODULES=gail:atk-bridge
PWD=/usr/lib/android-sdk/cmdline-tools
LOGNAME=mamadism
XDG_SESSION_DESKTOP=gnome-xorg
XDG_SESSION_TYPE=x11
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
SYSTEMD_EXEC_PID=3977
XAUTHORITY=/run/user/1000/gdm/Xauthority
GJS_DEBUG_TOPICS=JS ERROR;JS LOG
WINDOWPATH=2
HOME=/home/mamadism
USERNAME=mamadism
IM_CONFIG_PHASE=1
LC_PAPER=az_IR
LANG=en_US.UTF-8
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.webp=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
XDG_CURRENT_DESKTOP=GNOME
VTE_VERSION=6402
GNOME_TERMINAL_SCREEN=/org/gnome/Terminal/screen/d8d86cea_833c_4e26_a177_6ef84ee7fd1f
GJS_DEBUG_OUTPUT=stderr
LESSCLOSE=/usr/bin/lesspipe %s %s
XDG_SESSION_CLASS=user
ANDROID_HOME=/usr/lib/android-sdk/
TERM=xterm-256color
LC_IDENTIFICATION=az_IR
LESSOPEN=| /usr/bin/lesspipe %s
USER=mamadism
GNOME_TERMINAL_SERVICE=:1.79
DISPLAY=:0
SHLVL=1
LC_TELEPHONE=az_IR
QT_IM_MODULE=ibus
LC_MEASUREMENT=az_IR
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
LC_TIME=az_IR
XDG_DATA_DIRS=/usr/share/gnome-xorg:/usr/local/share/:/usr/share/:/var/lib/snapd/desktop
PATH=/home/mamadism/Android/Sdk/cmdline-tools:/home/mamadism/Android/Sdk/cmdline-tools/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/snap/bin:~/Downloads/flutter/bin:/usr/lib/android-sdk/tools/:/usr/lib/android-sdk/platform-tools/
GDMSESSION=gnome-xorg
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
LC_NUMERIC=az_IR
OLDPWD=/usr/lib/android-sdk/cmdline-tools/latest
_=/usr/bin/printenv
« آخرین ویرایش: 08 اسفند 1400، 03:54 ب‌ظ توسط mamadism »

آفلاین sajadspeed

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 646
 • جنسیت : پسر
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #38 : 08 اسفند 1400، 04:23 ب‌ظ »
توی همون مسیر cmdline-tools این دستور بزن و خروجیش بزار:
tree -L 3

آفلاین mamadism

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 697
 • جنسیت : پسر
  • راه های ارتباطی
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #39 : 08 اسفند 1400، 04:40 ب‌ظ »
$ tree -L 3
.
└── latest
    ├── bin
    │   ├── apkanalyzer
    │   ├── avdmanager
    │   ├── lint
    │   ├── profgen
    │   ├── retrace
    │   ├── screenshot2
    │   └── sdkmanager
    ├── lib
    │   ├── analytics-library
    │   ├── annotations
    │   ├── apkanalyzer-classpath.jar
    │   ├── apkparser
    │   ├── avdmanager-classpath.jar
    │   ├── build-system
    │   ├── common
    │   ├── ddmlib
    │   ├── device_validator
    │   ├── external
    │   ├── layoutlib-api
    │   ├── lint
    │   ├── lint-classpath.jar
    │   ├── misc
    │   ├── profgen
    │   ├── profgen-classpath.jar
    │   ├── r8.jar
    │   ├── README
    │   ├── repository
    │   ├── retrace-classpath.jar
    │   ├── screenshot2-classpath.jar
    │   ├── sdk-common
    │   ├── sdklib
    │   └── sdkmanager-classpath.jar
    ├── NOTICE.txt
    └── source.properties

18 directories, 18 files

آفلاین sajadspeed

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 646
 • جنسیت : پسر
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #40 : 08 اسفند 1400، 04:54 ب‌ظ »
برادر متن ارورت رو کامل بزار، اونایی که ارور نداده رو هم بزار، هرچی که در جواب دستور run برای فلاترت زدی

آفلاین mamadism

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 697
 • جنسیت : پسر
  • راه های ارتباطی
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #41 : 08 اسفند 1400، 05:07 ب‌ظ »
والا الان یه لحظه توی وی اس کد اجراش کردم
راحت اومد
فقط رو ویندوز که نصبش کرده بودم یه پنجره دیگ هم باز میشد که اونو باز نکرد الان !

درباره دستور ران هم اینو میده:
flutter run
Error: No pubspec.yaml file found.
This command should be run from the root of your Flutter project.
البته دکتر رو دوباره صدا زدم انگار دیگ مشکلی به جز اپدیت نبودن بیلد تولز نداره !
ولی خب بنظر خودم عجیبه این اروراش !
$ flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel master, 2.11.0-0.0.pre.560, on Ubuntu 21.10 5.13.0-30-generic,
    locale en_US.UTF-8)
[!] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 29.0.3)
    ✗ Flutter requires Android SDK 29 and the Android BuildTools 28.0.3
      To update the Android SDK visit
      https://flutter.dev/docs/get-started/install/linux#android-setup for detailed
      instructions.
[✓] Chrome - develop for the web
[✓] Android Studio (version 2021.1)
[✓] Android Studio
[✓] VS Code
[✓] Connected device (1 available)
[✓] HTTP Host Availability

! Doctor found issues in 1 category.
« آخرین ویرایش: 08 اسفند 1400، 05:10 ب‌ظ توسط mamadism »

آفلاین mamadism

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 697
 • جنسیت : پسر
  • راه های ارتباطی
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #42 : 08 اسفند 1400، 05:22 ب‌ظ »
اقا همه چیز خوبه
فقط یه سوال
این اس دی کی منیجر رو همینجور ول کنم مشکلی پیش نمیاد ؟
اگر میاد که همینجا ببینم چه بهش بکنم

آفلاین sajadspeed

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 646
 • جنسیت : پسر
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #43 : 08 اسفند 1400، 07:41 ب‌ظ »
برادر من خوب چرا از اول نمیگی، من فکر کردم کلا نمیتونی اجرا بگیری، ببین اون ارور برای sdk manager چیز مهمی نیست، میخواد خودش به صورت اتوماتیک آپدیت کنه که اصلا نیازی نیست. شما هر آپدیتی خواستی بکنی روی sdk یاچیزی نصب کنی براش برو به مسیر زیر:
/usr/lib/android-sdk/cmdline-tools/latest/binاین دستور بزن قشنگ گفته چطوری با همون فایل sdkmanager میتونی این کارها رو بکنی:
/usr/lib/android-sdk/cmdline-tools/latest/binمثلا اگه می‌بینی ارور بهت میده برنامه و میخواد که build-tools نسخه 28.0.3 رو نصب کنی، میری توی مسیری که اول بهت گفتم و دستور زیر رو میزنی:
./sdkmanager install "build-tools;28.0.3"میتونی بقیه چیزها رم سرچ کنی.

« آخرین ویرایش: 08 اسفند 1400، 08:40 ب‌ظ توسط sajadspeed »

آفلاین mamadism

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 697
 • جنسیت : پسر
  • راه های ارتباطی
پاسخ : پیکربندی فلاتر
« پاسخ #44 : 08 اسفند 1400، 07:48 ب‌ظ »
شرمنده والا خودمم نمیدنستم چون قبلا تست کرده بودم کار نمیکرد !
دست شما درد نکنه 3> دست همگی درد نکنه