انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

لطفاً هر چه زودتر، اوبونتوی خود را به نگارش ۲۱٫۱۰ ارتقا دهید

نویسنده موضوع: اجرا نشدن تقویم (3.1.4)  (دفعات بازدید: 2533 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین حاجاقا

 • Jr. Member
 • *
 • ارسال: 60
 • جنسیت : پسر
اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« : 04 امرداد 1398، 01:32 ب‌ظ »
سلام
من با راهنمایی از این سایت این تقویم را نصب کردم ولی کار نکرد! رهایش کردم تا سر فرصت ببینم مشکل از کجاست. تا اینکه امروز بروزرسانی اوبونتو به مشکل خورد. مشکلات را حل کردم ولی باز تقویم کار نکرد! پاکش کردم و به ترتیب مراحل زیر را انجام دادم ولی باز هم کار نمی‌کند! یعنی وقتی روی آیکون کلیک می‌کنم، بعد از حدود ۴۰ ثانیه هیچ اتفاقی نمی‌افتد و اگر هم در ترمینال starcal3 را بزنم پیغام خطا می‌دهد که در آخر خواهید خواند.
قضیه از اینجا شروع شد که اوبونتو پیغام داد من نمی‌توانم خودم را به روز کنم و دلیلش را هم این‌ها دانست:
starcal3: Depends: python3-gi (>= 3.8) but 3.32.0-1 is installed
          Depends: python3-gi-cairo (>= 3.8) but 3.32.0-1 is installed
          Depends: python3-psutil but it is not installed


from scal3.utils import versionLessThan
from scal3.cal_types import calTypes
from scal3 import core

پس شروع کردم به نصب این‌هایی که گفته:
:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ sudo apt-get install python3-psutil
[sudo] password for xxx:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
python3-psutil is already the newest version (5.5.1-1).
python3-psutil set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.

:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ sudo apt-get install python3-gi-cairo
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
python3-gi-cairo is already the newest version (3.32.0-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.

:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ sudo apt-get install python3-gi
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
python3-gi is already the newest version (3.32.0-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.


:~/Downloads/NonInstalled$ sudo apt-get install python-bson
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  python-bson-ext
The following NEW packages will be installed
  python-bson python-bson-ext
0 to upgrade, 2 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.
Need to get 53.1 kB of archives.
After this operation, 290 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco/universe amd64 python-bson amd64 3.7.1-1build1 [32.4 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco/universe amd64 python-bson-ext amd64 3.7.1-1build1 [20.6 kB]
Fetched 53.1 kB in 1s (59.9 kB/s)         
Selecting previously unselected package python-bson.
(Reading database ... 200735 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python-bson_3.7.1-1build1_amd64.deb ...
Unpacking python-bson (3.7.1-1build1) ...
Selecting previously unselected package python-bson-ext.
Preparing to unpack .../python-bson-ext_3.7.1-1build1_amd64.deb ...
Unpacking python-bson-ext (3.7.1-1build1) ...
Setting up python-bson (3.7.1-1build1) ...
Setting up python-bson-ext (3.7.1-1build1) ...

اوبونتو بعد از این تغییرات به روز شد ولی خود تقویم اجرا نشد. پس من آن را پاک کردم و دوباره از نو شروع کردم.
دانلود خود  تقویم:
:~/Downloads/NonInstalled$ git clone git://github.com/ilius/starcal.git
Cloning into 'starcal'...
remote: Enumerating objects: 466, done.
remote: Counting objects: 100% (466/466), done.
remote: Compressing objects: 100% (323/323), done.
remote: Total 23549 (delta 229), reused 265 (delta 143), pack-reused 23083
Receiving objects: 100% (23549/23549), 8.92 MiB | 293.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (18015/18015), done.

و حالا نصب آن:
:~/Downloads/NonInstalled$ cd starcal

:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ sudo bash ./install-ubuntu
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Note, selecting 'gir1.2-appindicator3-0.1' for glob 'gir1.2-appindicator3*'
gir1.2-appindicator3-0.1 is already the newest version (12.10.1+18.04.20180322.1-0ubuntu2).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0 python3-psutil
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.
git version 2.20.1
Using /usr/bin/python3
dpkg-deb: building package 'starcal3' in 'starcal3_3.1.4-3-g55419f7e-1_all.deb'.
Package file starcal3_3.1.4-3-g55419f7e-1_all.deb created, installing...
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
python3-httplib2 is already the newest version (0.11.3-2).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0 python3-psutil
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.
Selecting previously unselected package starcal3.
(Reading database ... 200294 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack starcal3_3.1.4-3-g55419f7e-1_all.deb ...
Unpacking starcal3 (3.1.4-3-g55419f7e) ...
Setting up starcal3 (3.1.4-3-g55419f7e) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.32.0-1ubuntu1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-4ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.60ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...

و حالا اجرای آن::~/Downloads/NonInstalled/starcal$ starcal3
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/ui_gtk/starcal.py", line 52, in <module>
    from scal3 import core
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/core.py", line 38, in <module>
    from scal3 import locale_man
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/locale_man.py", line 31, in <module>
    from scal3.s_object import JsonSObj
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/s_object.py", line 7, in <module>
    from bson import BSON
ModuleNotFoundError: No module named 'bson'

سپاسگزار می‌شوم راهنمایی‌ام کنید که مشکل از کجاست و چگونه باید حلش کرد.
این را هم بگویم که من تازگی اوبونتوی خود را با دردسر و کمک شماها به روز کردم که جزییاتش را در این تاپیک می‌توانید بخوانید.
علیرضا
آنکس که بداند و نداند که بداند   //   آگاه کنیدش که بس خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند   //   لنگان خرک خویش به منزل برساند

آفلاین علیرضا آهنی

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 333
 • جنسیت : پسر
 • یک کاربر گنولینوکس
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #1 : 04 امرداد 1398، 03:32 ب‌ظ »
سلام
من با راهنمایی از این سایت این تقویم را نصب کردم ولی کار نکرد! رهایش کردم تا سر فرصت ببینم مشکل از کجاست. تا اینکه امروز بروزرسانی اوبونتو به مشکل خورد. مشکلات را حل کردم ولی باز تقویم کار نکرد! پاکش کردم و به ترتیب مراحل زیر را انجام دادم ولی باز هم کار نمی‌کند! یعنی وقتی روی آیکون کلیک می‌کنم، بعد از حدود ۴۰ ثانیه هیچ اتفاقی نمی‌افتد و اگر هم در ترمینال starcal3 را بزنم پیغام خطا می‌دهد که در آخر خواهید خواند.
قضیه از اینجا شروع شد که اوبونتو پیغام داد من نمی‌توانم خودم را به روز کنم و دلیلش را هم این‌ها دانست:
starcal3: Depends: python3-gi (>= 3.8) but 3.32.0-1 is installed
          Depends: python3-gi-cairo (>= 3.8) but 3.32.0-1 is installed
          Depends: python3-psutil but it is not installed


from scal3.utils import versionLessThan
from scal3.cal_types import calTypes
from scal3 import core

پس شروع کردم به نصب این‌هایی که گفته:
:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ sudo apt-get install python3-psutil
[sudo] password for xxx:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
python3-psutil is already the newest version (5.5.1-1).
python3-psutil set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.

:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ sudo apt-get install python3-gi-cairo
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
python3-gi-cairo is already the newest version (3.32.0-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.

:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ sudo apt-get install python3-gi
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
python3-gi is already the newest version (3.32.0-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.


:~/Downloads/NonInstalled$ sudo apt-get install python-bson
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  python-bson-ext
The following NEW packages will be installed
  python-bson python-bson-ext
0 to upgrade, 2 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.
Need to get 53.1 kB of archives.
After this operation, 290 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco/universe amd64 python-bson amd64 3.7.1-1build1 [32.4 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco/universe amd64 python-bson-ext amd64 3.7.1-1build1 [20.6 kB]
Fetched 53.1 kB in 1s (59.9 kB/s)         
Selecting previously unselected package python-bson.
(Reading database ... 200735 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python-bson_3.7.1-1build1_amd64.deb ...
Unpacking python-bson (3.7.1-1build1) ...
Selecting previously unselected package python-bson-ext.
Preparing to unpack .../python-bson-ext_3.7.1-1build1_amd64.deb ...
Unpacking python-bson-ext (3.7.1-1build1) ...
Setting up python-bson (3.7.1-1build1) ...
Setting up python-bson-ext (3.7.1-1build1) ...

اوبونتو بعد از این تغییرات به روز شد ولی خود تقویم اجرا نشد. پس من آن را پاک کردم و دوباره از نو شروع کردم.
دانلود خود  تقویم:
:~/Downloads/NonInstalled$ git clone git://github.com/ilius/starcal.git
Cloning into 'starcal'...
remote: Enumerating objects: 466, done.
remote: Counting objects: 100% (466/466), done.
remote: Compressing objects: 100% (323/323), done.
remote: Total 23549 (delta 229), reused 265 (delta 143), pack-reused 23083
Receiving objects: 100% (23549/23549), 8.92 MiB | 293.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (18015/18015), done.

و حالا نصب آن:
:~/Downloads/NonInstalled$ cd starcal

:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ sudo bash ./install-ubuntu
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Note, selecting 'gir1.2-appindicator3-0.1' for glob 'gir1.2-appindicator3*'
gir1.2-appindicator3-0.1 is already the newest version (12.10.1+18.04.20180322.1-0ubuntu2).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0 python3-psutil
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.
git version 2.20.1
Using /usr/bin/python3
dpkg-deb: building package 'starcal3' in 'starcal3_3.1.4-3-g55419f7e-1_all.deb'.
Package file starcal3_3.1.4-3-g55419f7e-1_all.deb created, installing...
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
python3-httplib2 is already the newest version (0.11.3-2).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0 python3-psutil
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.
Selecting previously unselected package starcal3.
(Reading database ... 200294 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack starcal3_3.1.4-3-g55419f7e-1_all.deb ...
Unpacking starcal3 (3.1.4-3-g55419f7e) ...
Setting up starcal3 (3.1.4-3-g55419f7e) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.32.0-1ubuntu1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-4ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.60ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...

و حالا اجرای آن::~/Downloads/NonInstalled/starcal$ starcal3
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/ui_gtk/starcal.py", line 52, in <module>
    from scal3 import core
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/core.py", line 38, in <module>
    from scal3 import locale_man
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/locale_man.py", line 31, in <module>
    from scal3.s_object import JsonSObj
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/s_object.py", line 7, in <module>
    from bson import BSON
ModuleNotFoundError: No module named 'bson'

سپاسگزار می‌شوم راهنمایی‌ام کنید که مشکل از کجاست و چگونه باید حلش کرد.
این را هم بگویم که من تازگی اوبونتوی خود را با دردسر و کمک شماها به روز کردم که جزییاتش را در این تاپیک می‌توانید بخوانید.
علیرضا
این دستور شاید مشکل شما رو حل کنه :
sudo apt install -f
من دوست دارم به بقیه توی این انجمن کمک کنم چون این انجمن به من خیلی کمک کرد .

آفلاین حاجاقا

 • Jr. Member
 • *
 • ارسال: 60
 • جنسیت : پسر
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #2 : 04 امرداد 1398، 06:59 ب‌ظ »
این دستور شاید مشکل شما رو حل کنه :
sudo apt install -f
عین همین را بنویسم؟
کمی عجیب است برایم!

آنکس که بداند و نداند که بداند   //   آگاه کنیدش که بس خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند   //   لنگان خرک خویش به منزل برساند

آفلاین حاجاقا

 • Jr. Member
 • *
 • ارسال: 60
 • جنسیت : پسر
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #3 : 04 امرداد 1398، 07:04 ب‌ظ »
خب چیزهایی را که به ذهنم رسید امتحان کردم و نتیجه بدین قرار است:


:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ sudo apt install -f
[sudo] password for xxx:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.

:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ sudo apt autoremove
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED
  libboost-chrono1.67.0 libboost-random1.67.0
0 to upgrade, 0 to newly install, 2 to remove and 4 not to upgrade.
After this operation, 4,180 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 200757 files and directories currently installed.)
Removing libboost-chrono1.67.0:amd64 (1.67.0-13) ...
Removing libboost-random1.67.0:amd64 (1.67.0-13) ...
Processing triggers for libc-bin (2.29-0ubuntu2) ...


:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ starcal3
Traceback (most recent call last):  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/ui_gtk/starcal.py", line 52, in <module>
    from scal3 import core
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/core.py", line 38, in <module>
    from scal3 import locale_man
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/locale_man.py", line 31, in <module>
    from scal3.s_object import JsonSObj
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/s_object.py", line 7, in <module>
    from bson import BSON
ModuleNotFoundError: No module named 'bson'


:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ sudo apt-get install -f python-bsonReading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
python-bson is already the newest version (3.7.1-1build1).
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 4 not to upgrade.

هنوز هیچی :( :(
« آخرین ویرایش: 04 امرداد 1398، 07:07 ب‌ظ توسط حاجاقا »
آنکس که بداند و نداند که بداند   //   آگاه کنیدش که بس خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند   //   لنگان خرک خویش به منزل برساند

آفلاین سعید رسولی

 • ilius, saeedgnu
 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 1538
 • جنسیت : پسر
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #4 : 04 امرداد 1398، 08:05 ب‌ظ »
لطفاً دستور starcal3 را خارج از دایرکتوری git برنامه اجرا کنید

آفلاین حاجاقا

 • Jr. Member
 • *
 • ارسال: 60
 • جنسیت : پسر
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #5 : 05 امرداد 1398، 12:30 ب‌ظ »
لطفاً دستور starcal3 را خارج از دایرکتوری git برنامه اجرا کنید

متاسفانه باز هم نشد:
xxx@xxxPC:~$ starcal3
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/ui_gtk/starcal.py", line 52, in <module>
    from scal3 import core
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/core.py", line 38, in <module>
    from scal3 import locale_man
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/locale_man.py", line 31, in <module>
    from scal3.s_object import JsonSObj
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/s_object.py", line 7, in <module>
    from bson import BSON
ModuleNotFoundError: No module named 'bson'

:(
آنکس که بداند و نداند که بداند   //   آگاه کنیدش که بس خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند   //   لنگان خرک خویش به منزل برساند

آفلاین سعید رسولی

 • ilius, saeedgnu
 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 1538
 • جنسیت : پسر
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #6 : 06 امرداد 1398، 04:27 ق‌ظ »
به نظر میاد از یک کد قدیمی دارید استفاده می‌کنید
لطفا git pull کنید (در برنچ master) یا ورژن 3.1.4 رو دانلود کنید
و دوباره برنامه رو نصب کنید
« آخرین ویرایش: 06 امرداد 1398، 04:29 ق‌ظ توسط سعید رسولی »

آفلاین حاجاقا

 • Jr. Member
 • *
 • ارسال: 60
 • جنسیت : پسر
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #7 : 07 امرداد 1398، 11:29 ق‌ظ »
به نظر میاد از یک کد قدیمی دارید استفاده می‌کنید
لطفا git pull کنید (در برنچ master) یا ورژن 3.1.4 رو دانلود کنید
و دوباره برنامه رو نصب کنید
خب متاسفانه احتمالاً من جایی رو اشتباه کردم. نشد:

xxx@xxxPC:~/Downloads/NonInstalled/starcal/test$ git pull origin master
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 4), reused 4 (delta 4), pack-reused 1
Unpacking objects: 100% (5/5), done.
From git://github.com/ilius/starcal
 * branch              master     -> FETCH_HEAD
   55419f7e..988cc3b7  master     -> origin/master
Updating 55419f7e..988cc3b7
Fast-forward
 scal3/ui_gtk/timeline.py | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)


محض اطمینان بیشتر، به پوشه دیگر رفتم و دوباره اجرا کردم:
xxx@xxxPC:~/Downloads/NonInstalled/starcal/test$ cd ..
alireza@alirezaPC:~/Downloads/NonInstalled/starcal$ git pull origin master
From git://github.com/ilius/starcal
 * branch              master     -> FETCH_HEAD
Already up-to-date.

و بعد دوباره starcal3 رو نوشتم که همان پیغام قبلی را می‌دهد:
xxx@xxxPC:~$ starcal3
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/ui_gtk/starcal.py", line 52, in <module>
    from scal3 import core
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/core.py", line 38, in <module>
    from scal3 import locale_man
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/locale_man.py", line 31, in <module>
    from scal3.s_object import JsonSObj
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/s_object.py", line 7, in <module>
    from bson import BSON
ModuleNotFoundError: No module named 'bson'

 درضمن خیلی ممنونم که جواب می‌دهید.
علیرضا
آنکس که بداند و نداند که بداند   //   آگاه کنیدش که بس خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند   //   لنگان خرک خویش به منزل برساند

آفلاین حاجاقا

 • Jr. Member
 • *
 • ارسال: 60
 • جنسیت : پسر
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #8 : 07 امرداد 1398، 11:36 ق‌ظ »
یک چیز عجیب!
xxx@xxxPC:~$ sudo apt-get remove starcal3
[sudo] password for xxx:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED
  starcal3
0 to upgrade, 0 to newly install, 1 to remove and 4 not to upgrade.
After this operation, 3,310 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 200747 files and directories currently installed.)
Removing starcal3 (3.1.4-3-g55419f7e) ...
Processing triggers for mime-support (3.60ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.32.0-1ubuntu1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-4ubuntu1) ...
xxx@xxxPC:~$  starcal3
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/ui_gtk/starcal.py", line 52, in <module>
    from scal3 import core
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/core.py", line 38, in <module>
    from scal3 import locale_man
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/locale_man.py", line 31, in <module>
    from scal3.s_object import JsonSObj
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/s_object.py", line 7, in <module>
    from bson import BSON
ModuleNotFoundError: No module named 'bson'

 
من starcal3 رو پاک کردم. پس چرا به جای command not found (یا مشابهش) دوباره این پیغام همیشگی را می‌دهد؟
علیرضا
آنکس که بداند و نداند که بداند   //   آگاه کنیدش که بس خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند   //   لنگان خرک خویش به منزل برساند

آفلاین علیرضا آهنی

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 333
 • جنسیت : پسر
 • یک کاربر گنولینوکس
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #9 : 07 امرداد 1398، 08:20 ب‌ظ »
یک چیز عجیب!
xxx@xxxPC:~$ sudo apt-get remove starcal3
[sudo] password for xxx:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED
  starcal3
0 to upgrade, 0 to newly install, 1 to remove and 4 not to upgrade.
After this operation, 3,310 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 200747 files and directories currently installed.)
Removing starcal3 (3.1.4-3-g55419f7e) ...
Processing triggers for mime-support (3.60ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.32.0-1ubuntu1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-4ubuntu1) ...
xxx@xxxPC:~$  starcal3
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/ui_gtk/starcal.py", line 52, in <module>
    from scal3 import core
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/core.py", line 38, in <module>
    from scal3 import locale_man
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/locale_man.py", line 31, in <module>
    from scal3.s_object import JsonSObj
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/s_object.py", line 7, in <module>
    from bson import BSON
ModuleNotFoundError: No module named 'bson'

 
من starcal3 رو پاک کردم. پس چرا به جای command not found (یا مشابهش) دوباره این پیغام همیشگی را می‌دهد؟
علیرضا
دوست عزیز فایل زیر رو دانلود کنید و نصب کنید :
https://github.com/ilius/starcal/releases/download/3.1.4/starcal3_3.1.4-1_all.deb
و روش نصب  :
http://kaliuser.blog.ir/post/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
من دوست دارم به بقیه توی این انجمن کمک کنم چون این انجمن به من خیلی کمک کرد .

آفلاین سعید رسولی

 • ilius, saeedgnu
 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 1538
 • جنسیت : پسر
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #10 : 07 امرداد 1398، 08:25 ب‌ظ »
یک چیز عجیب!
xxx@xxxPC:~$ sudo apt-get remove starcal3
[sudo] password for xxx:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED
  starcal3
0 to upgrade, 0 to newly install, 1 to remove and 4 not to upgrade.
After this operation, 3,310 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 200747 files and directories currently installed.)
Removing starcal3 (3.1.4-3-g55419f7e) ...
Processing triggers for mime-support (3.60ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.32.0-1ubuntu1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-4ubuntu1) ...
xxx@xxxPC:~$  starcal3
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/ui_gtk/starcal.py", line 52, in <module>
    from scal3 import core
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/core.py", line 38, in <module>
    from scal3 import locale_man
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/locale_man.py", line 31, in <module>
    from scal3.s_object import JsonSObj
  File "/usr/local/share/starcal3/scal3/s_object.py", line 7, in <module>
    from bson import BSON
ModuleNotFoundError: No module named 'bson'

 
من starcal3 رو پاک کردم. پس چرا به جای command not found (یا مشابهش) دوباره این پیغام همیشگی را می‌دهد؟
علیرضا

اگر خروجی دستور type starcal3 این باشد
starcal3 is /usr/local/bin/starcal3به این معنا هست که شما با اسکریپت install نصب کرده‌اید (بر خلاف راهنمای اوبونتو)
و برای حذفش باید دستور
sudo /usr/local/share/starcal3/uninstallرا اجرا کنید

آفلاین حاجاقا

 • Jr. Member
 • *
 • ارسال: 60
 • جنسیت : پسر
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #11 : 10 امرداد 1398، 08:57 ق‌ظ »
اگر خروجی دستور type starcal3 این باشد
starcal3 is /usr/local/bin/starcal3به این معنا هست که شما با اسکریپت install نصب کرده‌اید (بر خلاف راهنمای اوبونتو)
و برای حذفش باید دستور
sudo /usr/local/share/starcal3/uninstallرا اجرا کنید

من کمی گیج شده‌ام!

1- خروجی دستور تایپ، همان است که شما هم نوشته بودید. ولی دستور حذفش، کار نمی‌کند. اول گمان کردم دستور شما اشتباه تایپی داشته باشد (خروجی تایپ با دستور حذف شما دو مسیر مختلف است) ولی حتی در /usr/local/bin هیچی نیست!


xxx@xxxPC:~$ type starcal3
starcal3 is hashed (/usr/local/bin/starcal3)

xxx@xxxPC:~$ cd /usr/local/bin/

xxx@xxxPC:/usr/local/bin$ ls
xxx@xxxPC:/usr/local/bin$

xxx@xxxPC:~$ cd /usr/local/share
xxx@xxxPC:/usr/local/share$ ls

applications  ca-certificates  doc  fonts  icons  locale  man  pixmaps  sgml  xml

2- موضوع برایم گیج‌کننده تر شد وقتی با چنین چیزی روبرو شدم:
اگر با sudo su به روت وارد شوم، دستور starcal3 کار می کند! اگر با یوزر معمولی بخواهم اجرا کنم، نمی‌شود. اگر هم با sudo starcal3 بخواهم اجرا کنم، چنین پیغامی می‌دهد:

root@xxxPC:/usr/local/bin# starcal3
Local Timezone: Asia/Tehran
Scanning last_ids took 0.000 seconds, LastIds(event=0, group=3, account=0)

(starcal-main.py:4194): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: 08:46:18.759: Translation has an invalid value 'right-to-left' for default text direction.  Defaulting to left-to-right.

xxx@xxxPC:~$ starcal3
bash: /usr/local/bin/starcal3: No such file or directory

xxx@xxxPC:~$ sudo starcal3
Local Timezone: Asia/Tehran
Scanning last_ids took 0.000 seconds, LastIds(event=0, group=6, account=0)
error while loading plugin "/usr/local/share/starcal3/plugins/holidays-iran.json": no such file!

error while loading plugin "/usr/local/share/starcal3/plugins/iran-jalali.json": no such file!

error while loading plugin "/usr/local/share/starcal3/plugins/iran-gregorian.json": no such file!

error while loading plugin "/usr/local/share/starcal3/plugins/iran-hijri.json": no such file!

error while loading plugin "/usr/local/share/starcal3/plugins/iran-ancient.json": no such file!

error while loading plugin "/usr/local/share/starcal3/plugins/iran-jalali-2.json": no such file!

error while loading plugin "/usr/local/share/starcal3/plugins/iran-gregorian-2.json": no such file!

error while loading plugin "/usr/local/share/starcal3/plugins/iran-hijri-2.json": no such file!

error while loading plugin "/usr/local/share/starcal3/plugins/pray_times.json": no such file!۳- در پست اول، چگونگی نصب را نوشتم. همانطور که می‌بینید، من از راهنمای خود ubuntu.ir استفاده کرده بودم. نبایستی می‌کردم؟ رأی اوبونتو چیست که نوشته بودی بر خلاف آن عمل کرده بودم؟ چرا در اوبونتو راهنمایی که نشر شده که بر خلاف نظر خودش است؟
۴- الان راهنمای علیرضا همان راهنمای اوبونتو است؟
به خاطر کم بودن سوادم، واقعاً  معذرت می‌خواهم. مدام هی سوال برایم ایجاد می‌شود که همگی گمراه کننده و گیج کننده‌اند.

ممنون
علیرضا
آنکس که بداند و نداند که بداند   //   آگاه کنیدش که بس خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند   //   لنگان خرک خویش به منزل برساند

آفلاین سعید رسولی

 • ilius, saeedgnu
 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 1538
 • جنسیت : پسر
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #12 : 12 امرداد 1398، 05:34 ق‌ظ »
شما احتمالا دو بار نصب کردید
و یک بارش با اسکریپت install بوده، که در مسیر /usr/local/ نصب می‌کنه.
این اسکریپت برای توزیع‌هایی هست مثل Slackware و جنتو... نه اوبونتو.

لطفا اروری که از دستور
sudo /usr/local/share/starcal3/uninstall
گرفتید رو بگذارید

آفلاین حاجاقا

 • Jr. Member
 • *
 • ارسال: 60
 • جنسیت : پسر
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #13 : 12 امرداد 1398، 11:26 ق‌ظ »
شما احتمالا دو بار نصب کردید
و یک بارش با اسکریپت install بوده، که در مسیر /usr/local/ نصب می‌کنه.
این اسکریپت برای توزیع‌هایی هست مثل Slackware و جنتو... نه اوبونتو.

لطفا اروری که از دستور
sudo /usr/local/share/starcal3/uninstall
گرفتید رو بگذارید
با root یک پیغام می‌گیرم و با sudo یک پیغام دیگر:root@xxxPC:/home/xxx# /usr/local/share/starcal3/uninstall
bash: /usr/local/share/starcal3/uninstall: No such file or directory

xxx@xxxPC:~$ sudo /usr/local/share/starcal3/uninstall
[sudo] password for xxx:
sudo: /usr/local/share/starcal3/uninstall: command not found
علیرضا
آنکس که بداند و نداند که بداند   //   آگاه کنیدش که بس خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند   //   لنگان خرک خویش به منزل برساند

آفلاین هومان

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1494
 • جنسیت : پسر
 • آرچ + گنوم
پاسخ : اجرا نشدن تقویم (3.1.4)
« پاسخ #14 : 15 امرداد 1398، 12:41 ب‌ظ »
چرا sudo فکرر میکنه دایرکتوریه یه کامنده :?: