انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

نویسنده موضوع: مشکل با dnscrypt-proxy [حل شد]  (دفعات بازدید: 283 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین mostafa-ir

  • Jr. Member
  • *
  • ارسال: 70
  • جنسیت : پسر
  • اوبونتو ، سبک زندگیست !
مشکل با dnscrypt-proxy [حل شد]
« : 27 خرداد 1396، 11:17 ق‌ظ »
سلام و وقت بخیر
بنده مشکل قطع شدن مکرر وای فای داشتم و مدتی از dnscrypt-proxy در سیستم خود استفاده کردم (اوبونتو ۱۷.۰۴) که این مشکل برطرف شد اما برای encrypt داده ها ظاهرا نیاز به کانفیک خاصی داشت.
طبق دستورات این آدرس عمل کردم اما در زمان تست نتیجه ای نگرفتم. در واقع تفاوتی بین دی ان اس 127.0.0.2 و سایرین وجود نداشت.
http://www.webupd8.org/2014/08/encrypt-dns-traffic-in-ubuntu-with.html
بنابراین از آدرس زیر کمک گرفتم و باز هم در تست ورود به سایت  opendns.org/welcome جواب منفی بود
http://www.ubuntubuzz.com/2015/06/how-to-install-dnscrypt-on-ubuntu-1504.html

با راهنمایی چند سایت دیگر فایل های dnscrypt-proxy.service.in و dnscrypt-proxy.socket را کمی تغییر داده به نتیجه نرسیده و به حالت قبل بازگرداندم.
اما مشکل اصلی عدم امکان حذف dnscrypt-proxy است و نتیجه دو دستور sudo apt remove dnscrypt-proxy و sudo apt purge dnscrypt-proxy برابر با:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  dnscrypt-proxy*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 502 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 297158 files and directories currently installed.)
Removing dnscrypt-proxy (1.9.4-1build1) ...
Failed to stop dnscrypt-proxy.service: Unit dnscrypt-proxy.service not loaded.
dpkg: error processing package dnscrypt-proxy (--remove):
 subprocess installed pre-removal script returned error exit status 5
A dependency job for dnscrypt-proxy-resolvconf.service failed. See 'journalctl -xe' for details.
dnscrypt-proxy-resolvconf.service couldn't start.
Failed to start dnscrypt-proxy.service: Unit dnscrypt-proxy.service is not loaded properly: Invalid argument.
See system logs and 'systemctl status dnscrypt-proxy.service' for details.
dnscrypt-proxy.service couldn't start.
Job for dnscrypt-proxy.socket failed.
See "systemctl status dnscrypt-proxy.socket" and "journalctl -xe" for details.
dnscrypt-proxy.socket couldn't start.
Errors were encountered while processing:
 dnscrypt-proxy
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

نتیجه دستور systemctl status dnscrypt-proxy.service
● dnscrypt-proxy.service - DNSCrypt client proxy
   Loaded: error (Reason: Invalid argument)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:dnscrypt-proxy(8)

ژوئن 17 10:20:50 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: [/etc/systemd/system/dnscrypt-pr
ژوئن 17 10:20:50 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Service
ژوئن 17 10:20:51 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: [/etc/systemd/system/dnscrypt-pr
ژوئن 17 10:20:51 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Service
ژوئن 17 10:21:52 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: [/etc/systemd/system/dnscrypt-pr
ژوئن 17 10:21:52 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Service
ژوئن 17 11:01:31 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: [/etc/systemd/system/dnscrypt-pr
ژوئن 17 11:01:31 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Service
lines 1-13/13 (END)...skipping...
● dnscrypt-proxy.service - DNSCrypt client proxy
   Loaded: error (Reason: Invalid argument)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:dnscrypt-proxy(8)

ژوئن 17 10:20:50 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: [/etc/systemd/system/dnscrypt-pr
ژوئن 17 10:20:50 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Service
ژوئن 17 10:20:51 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: [/etc/systemd/system/dnscrypt-pr
ژوئن 17 10:20:51 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Service
ژوئن 17 10:21:52 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: [/etc/systemd/system/dnscrypt-pr
ژوئن 17 10:21:52 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Service
ژوئن 17 11:01:31 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: [/etc/systemd/system/dnscrypt-pr
ژوئن 17 11:01:31 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Service
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
lines 1-13/13 (END)...skipping...
● dnscrypt-proxy.service - DNSCrypt client proxy
   Loaded: error (Reason: Invalid argument)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:dnscrypt-proxy(8)

ژوئن 17 10:20:50 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: [/etc/systemd/system/dnscrypt-proxy.service:18] Executable path is not absolute, ignoring: @sbindir@/dnscrypt-proxy @sysconfdir@/dnscrypt-proxy.c
ژوئن 17 10:20:50 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Service lacks both ExecStart= and ExecStop= setting. Refusing.
ژوئن 17 10:20:51 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: [/etc/systemd/system/dnscrypt-proxy.service:18] Executable path is not absolute, ignoring: @sbindir@/dnscrypt-proxy @sysconfdir@/dnscrypt-proxy.c
ژوئن 17 10:20:51 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Service lacks both ExecStart= and ExecStop= setting. Refusing.
ژوئن 17 10:21:52 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: [/etc/systemd/system/dnscrypt-proxy.service:18] Executable path is not absolute, ignoring: @sbindir@/dnscrypt-proxy @sysconfdir@/dnscrypt-proxy.c
ژوئن 17 10:21:52 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Service lacks both ExecStart= and ExecStop= setting. Refusing.
ژوئن 17 11:01:31 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: [/etc/systemd/system/dnscrypt-proxy.service:18] Executable path is not absolute, ignoring: @sbindir@/dnscrypt-proxy @sysconfdir@/dnscrypt-proxy.c
ژوئن 17 11:01:31 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Service lacks both ExecStart= and ExecStop= setting. Refusing.
~

و دستور journalctl -xe
-- Subject: Unit packagekit.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://www.ubuntu.com/support
--
-- Unit packagekit.service has begun starting up.
ژوئن 17 11:01:32 thinkpad-edge-e540 PackageKit[24581]: daemon start
ژوئن 17 11:01:32 thinkpad-edge-e540 dbus[1111]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
ژوئن 17 11:01:32 thinkpad-edge-e540 systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
-- Subject: Unit packagekit.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://www.ubuntu.com/support
--
-- Unit packagekit.service has finished starting up.
--
-- The start-up result is done.
ژوئن 17 11:01:33 thinkpad-edge-e540 sudo[24481]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
ژوئن 17 11:01:41 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:01:41 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:01:41 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:01:55 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=44 PROTO=2
ژوئن 17 11:02:10 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=56 PROTO=2
ژوئن 17 11:02:23 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:02:23 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:02:23 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:02:25 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=64 PROTO=2
ژوئن 17 11:02:55 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=84 PROTO=2
ژوئن 17 11:03:10 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=98 PROTO=2
ژوئن 17 11:03:25 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=103 PROTO=2
ژوئن 17 11:04:10 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=120 PROTO=2
ژوئن 17 11:04:32 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:04:32 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:04:32 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:04:40 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=128 PROTO=2
ژوئن 17 11:04:42 thinkpad-edge-e540 gnome-terminal-[24343]: Allocating size to GtkBox 0x5619ece38860 without calling gtk_widget_get_preferred_width/height(). How does the code know the size to
ژوئن 17 11:04:42 thinkpad-edge-e540 gnome-terminal-[24343]: Allocating size to GtkBox 0x5619ece38860 without calling gtk_widget_get_preferred_width/height(). How does the code know the size to
ژوئن 17 11:04:52 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:04:52 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:04:52 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:04:55 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=133 PROTO=2
ژوئن 17 11:05:02 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=134 PROTO=2
ژوئن 17 11:05:10 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=138 PROTO=2
ژوئن 17 11:05:18 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:05:18 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:05:18 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:05:25 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=155 PROTO=2
ژوئن 17 11:05:26 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:05:26 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:05:26 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:05:55 thinkpad-edge-e540 kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:f8:1a:67:74:9b:48:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=169 PROTO=2
ژوئن 17 11:05:58 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:05:58 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item
ژوئن 17 11:05:58 thinkpad-edge-e540 nautilus-autostart.desktop[3470]: create archive menu item

در سایت ها مختلف جستجو کردم اما مشکل حل نشد .لطفا عزیزانی که این مشکل را برطرف کرده اند راهنمایی بفرمایند و اینکه چطور می توان تنظیمات مناسب را اعمال کرد.
تشکر از شما
« آخرین ویرایش: 09 تیر 1396، 09:32 ق‌ظ توسط mostafa-ir »

آفلاین mostafa-ir

  • Jr. Member
  • *
  • ارسال: 70
  • جنسیت : پسر
  • اوبونتو ، سبک زندگیست !
پاسخ : مشکل با dnscrypt-proxy
« پاسخ #1 : 09 تیر 1396، 09:31 ق‌ظ »
با حذف ۲ فایل dnscrypt-proxy.service و dnscrypt-proxy.socket در مسیر :
/etc/systemd/system

مشکل حل و امکان حذف و نصب مجدد dnscrypt-proxy فراهم شد.