انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

نویسنده موضوع: مشکل در نصب اپ soundnode  (دفعات بازدید: 806 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین uboustu

 • Newbie
 • *
 • ارسال: 4
 • جنسیت : پسر
مشکل در نصب اپ soundnode
« : 27 آذر 1395، 06:05 ب‌ظ »
سلام. من اپ soundnode رو از طریق دستور زیر میخوام نصب کنم
curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/JonasGroeger/soundnode/script.deb.sh | sudo bash
و
sudo apt-get install soundnode
ولی این خطا میاد
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
E: Unable to locate package soundnode

از سایت http://www.soundnodeapp.com
من یه تازه کارم. ممنون

آفلاین ارباب!

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 448
 • جنسیت : پسر
پاسخ : مشکل در نصب اپ soundnode
« پاسخ #1 : 27 آذر 1395، 06:35 ب‌ظ »
دستور اول خروجیش چی بود..؟
اگه می خواید اون فایل رو دانلود کنید و یه بار دیگه اجراش کنید با sudo و خروجی رو بگید..:
https://packagecloud.io/install/repositories/JonasGroeger/soundnode/script.deb.sh
Void Linux + XFCE

آنلاین msajadi832

 • Full Member
 • *
 • ارسال: 191
 • جنسیت : پسر
 • http://appza.ir
  • اپزا: ابزار هوشمند کسب و کار شما
پاسخ : مشکل در نصب اپ soundnode
« پاسخ #2 : 27 آذر 1395، 07:37 ب‌ظ »
دستور اول مثل اینکه به شیلتر بشکن نیاز داره. (بدون شیلتر بشکن باز نشد فایلش). می تونی فایلش رو بزنی ببینی توش چی نوشته
که توش مدل و نسخه سیستم عامل رو شناسای می کنه و ریپوزیتوری خودش رو اضافه می کنه!

آفلاین ارباب!

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 448
 • جنسیت : پسر
پاسخ : مشکل در نصب اپ soundnode
« پاسخ #3 : 27 آذر 1395، 08:14 ب‌ظ »
من از Opera استفاد می کردم متوجه نشدم نیاز به چیزشکن داره..
به هر حال.. https://packagecloud.io/install/repositories/JonasGroeger/soundnode/script.deb.sh:
#!/bin/bash

unknown_os ()
{
  echo "Unfortunately, your operating system distribution and version are not supported by this script."
  echo
  echo "You can override the OS detection by setting os= and dist= prior to running this script."
  echo "You can find a list of supported OSes and distributions on our website: https://packagecloud.io/docs#os_distro_version"
  echo
  echo "For example, to force Ubuntu Trusty: os=ubuntu dist=trusty ./script.sh"
  echo
  echo "Please email support@packagecloud.io and let us know if you run into any issues."
  exit 1
}

curl_check ()
{
  echo "Checking for curl..."
  if command -v curl > /dev/null; then
    echo "Detected curl..."
  else
    echo "Installing curl..."
    apt-get install -q -y curl
  fi
}

install_debian_keyring ()
{
  if [ "${os}" = "debian" ]; then
    echo "Installing debian-archive-keyring which is needed for installing "
    echo "apt-transport-https on many Debian systems."
    apt-get install -y debian-archive-keyring &> /dev/null
  fi
}


detect_os ()
{
  if [[ ( -z "${os}" ) && ( -z "${dist}" ) ]]; then
    # some systems dont have lsb-release yet have the lsb_release binary and
    # vice-versa
    if [ -e /etc/lsb-release ]; then
      . /etc/lsb-release

      if [ "${ID}" = "raspbian" ]; then
        os=${ID}
        dist=`cut --delimiter='.' -f1 /etc/debian_version`
      else
        os=${DISTRIB_ID}
        dist=${DISTRIB_CODENAME}

        if [ -z "$dist" ]; then
          dist=${DISTRIB_RELEASE}
        fi
      fi

    elif [ `which lsb_release 2>/dev/null` ]; then
      dist=`lsb_release -c | cut -f2`
      os=`lsb_release -i | cut -f2 | awk '{ print tolower($1) }'`

    elif [ -e /etc/debian_version ]; then
      # some Debians have jessie/sid in their /etc/debian_version
      # while others have '6.0.7'
      os=`cat /etc/issue | head -1 | awk '{ print tolower($1) }'`
      if grep -q '/' /etc/debian_version; then
        dist=`cut --delimiter='/' -f1 /etc/debian_version`
      else
        dist=`cut --delimiter='.' -f1 /etc/debian_version`
      fi

    else
      unknown_os
    fi
  fi

  if [ -z "$dist" ]; then
    unknown_os
  fi

  # remove whitespace from OS and dist name
  os="${os// /}"
  dist="${dist// /}"

  echo "Detected operating system as $os/$dist."
}

main ()
{
  detect_os
  curl_check

  # Need to first run apt-get update so that apt-transport-https can be
  # installed
  echo -n "Running apt-get update... "
  apt-get update &> /dev/null
  echo "done."

  # Install the debian-archive-keyring package on debian systems so that
  # apt-transport-https can be installed next
  install_debian_keyring

  echo -n "Installing apt-transport-https... "
  apt-get install -y apt-transport-https &> /dev/null
  echo "done."


  gpg_key_url="https://packagecloud.io/JonasGroeger/soundnode/gpgkey"
  apt_config_url="https://packagecloud.io/install/repositories/JonasGroeger/soundnode/config_file.list?os=${os}&dist=${dist}&source=script"

  apt_source_path="/etc/apt/sources.list.d/JonasGroeger_soundnode.list"

  echo -n "Installing $apt_source_path..."

  # create an apt config file for this repository
  curl -sSf "${apt_config_url}" > $apt_source_path
  curl_exit_code=$?

  if [ "$curl_exit_code" = "22" ]; then
    echo
    echo
    echo -n "Unable to download repo config from: "
    echo "${apt_config_url}"
    echo
    echo "This usually happens if your operating system is not supported by "
    echo "packagecloud.io, or this script's OS detection failed."
    echo
    echo "You can override the OS detection by setting os= and dist= prior to running this script."
    echo "You can find a list of supported OSes and distributions on our website: https://packagecloud.io/docs#os_distro_version"
    echo
    echo "For example, to force Ubuntu Trusty: os=ubuntu dist=trusty ./script.sh"
    echo
    echo "If you are running a supported OS, please email support@packagecloud.io and report this."
    [ -e $apt_source_path ] && rm $apt_source_path
    exit 1
  elif [ "$curl_exit_code" = "35" ]; then
    echo "curl is unable to connect to packagecloud.io over TLS when running: "
    echo "    curl ${apt_config_url}"
    echo "This is usually due to one of two things:"
    echo
    echo " 1.) Missing CA root certificates (make sure the ca-certificates package is installed)"
    echo " 2.) An old version of libssl. Try upgrading libssl on your system to a more recent version"
    echo
    echo "Contact support@packagecloud.io with information about your system for help."
    [ -e $apt_source_path ] && rm $apt_source_path
    exit 1
  elif [ "$curl_exit_code" -gt "0" ]; then
    echo
    echo "Unable to run: "
    echo "    curl ${apt_config_url}"
    echo
    echo "Double check your curl installation and try again."
    [ -e $apt_source_path ] && rm $apt_source_path
    exit 1
  else
    echo "done."
  fi

  echo -n "Importing packagecloud gpg key... "
  # import the gpg key
  curl -L "${gpg_key_url}" 2> /dev/null | apt-key add - &>/dev/null
  echo "done."

  echo -n "Running apt-get update... "
  # update apt on this system
  apt-get update &> /dev/null
  echo "done."

  echo
  echo "The repository is setup! You can now install packages."
}

main

حالا خودتون می تونید به این فایل دسترسی اجرایی بدید و با sudo اجراش کنید.. البته اگه چیز دیگه ای داخلش نیاز به چیزشکن نداشته باشه..
Void Linux + XFCE

آفلاین uboustu

 • Newbie
 • *
 • ارسال: 4
 • جنسیت : پسر
پاسخ : مشکل در نصب اپ soundnode
« پاسخ #4 : 27 آذر 1395، 11:18 ب‌ظ »
دستور اول مثل اینکه به شیلتر بشکن نیاز داره. (بدون شیلتر بشکن باز نشد فایلش). می تونی فایلش رو بزنی ببینی توش چی نوشته
که توش مدل و نسخه سیستم عامل رو شناسای می کنه و ریپوزیتوری خودش رو اضافه می کنه!

ممنون دوستان
من با چیز شکن اقدام به نصب کردم نتیجه شد این:
xxxx@yyyy:~$ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/JonasGroeger/soundnode/script.deb.sh | sudo bash
[sudo] password for xxxx:
Detected operating system as Ubuntu/xenial.
Checking for curl...
Detected curl...
Running apt-get update... done.
Installing apt-transport-https... done.
Installing /etc/apt/sources.list.d/JonasGroeger_soundnode.list...curl: (7) Failed to connect to packagecloud.io port 443: Connection timed out

Unable to run:
    curl https://packagecloud.io/install/repositories/JonasGroeger/soundnode/config_file.list?os=Ubuntu&dist=xenial&source=script

Double check your curl installation and try again.
xxxx@yyyy:~$

باز هم مشکل چیز شکن داره؟