سایر توزیعهای لینوکس

انجمن های زیر گروه

[-] دبیان

[-] ردهت/فدورا

[-] سوزه

[-] آرچ

موضوع

(1/68) > >>

[1] نصب Visual Studio Code در کالی

[2] توزیع Nitrux، پرسشی از افرادی که تجربهٔ کار با این نسخه را داشته یا دارند.

[3] مشکل post installation در نصب cent os 7

[4] netcat در openwrt

[5] مشکل صدا در کالی

[6] حجیم شدن عجیب فایل های syslog,user.log,messages [حل شد]

[7] پیام no such file or directory

[8] بررسی توزیع Deepin15

[9] بسته پوشه ها در جنتو

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version