فلسفه اوبونتو، لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

موضوع

(1/22) > >>

[1] انتشار آنلاین کتاب زندگی لینوس توروالدز

[2] فلسفه اوبونتو

[3] بررسی راه حل مسائل حریم شخصی مبتنی بر GPL

[4] جبهه گیری گنو درباره فروش اطلاعات

[5] داریم اشتباه میریم؟

[6] بحث پیرامون یادداشت اریک ریموند در مورد تاریخ:هک،اپن سورس و نرم افزار آزاد

[7] گنو یا لینوکس ! مسئله این است ...

[8] لیگنوکس به جای گنو/لینوکس ؟

[9] سوالاتی پیرامون لایسنس ها

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version