کافه اوبونتو

موضوع

(1/228) > >>

[1] نماگرفت از میزکار گنو/لینوکس

[2] وبلاگهای اعضای انجمن اوبونتو

[3] چرا اوبونتو کار می کنیم؟

[4] سرویس Pastebin

[5] شبه راهنمای تبلیغ اوبونتو!

[6] حکایت من و i3

[7] چرا گروه تلگرام Ubuntu پاک شد؟

[8] به یاد اشکان قاسمی

[9] گنو/لینوکس به عنوان سرگرمی، نه به عنوان ابزار درآمد

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version