انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید


 خبرها، اتفاقات و تصاویر مربوط به مربوط به جشن انتشار را با هشتگ ufest1804 در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

انجمن‌های فارسی اوبونتو - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
23148
مجموع ارسال‌های کاربران:
347214
مجموع موضوعات:
42416
مجموع گروه‌ها:
6
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
57
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
365 - 29 مهر 1386، 05:40 ب‌ظ
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
94
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.16
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
1.79
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.23
مجموع انجمن‌ها:
46
جدیدترین کاربر عضو شده:
bahman0121
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.65
نسبت کاربران پسر به دختر:
8.1:1

برترین ایجاد کننده موضوع

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

parsibox
143روز 21ساعت 45دقیقه
nixoeen
80روز 18ساعت 11دقیقه
کرگدن
64روز 4ساعت 1دقیقه
دانیال بهزادی
63روز 20دقیقه
محمدرضا ح.
59روز 23ساعت 18دقیقه
سلمان م.
56روز 18ساعت 36دقیقه
Ghost Shadow
55روز 23ساعت 19دقیقه
jackshepherd
55روز 16ساعت 42دقیقه
رسول سعیدنژاد
55روز 15ساعت 35دقیقه
بهروز رمضانی
54روز 56دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین
* 2019 938 4593 511 180
آگوست 2019 81 541 47 163
جولای 2019 112 687 62 162
جون 2019 124 641 97 180
می 2019 141 641 75 171
آپریل 2019 169 720 45 158
مارس 2019 107 447 73 171
فبریه 2019 106 446 59 164
ژانویه 2019 98 470 53 169
* 2018 5487 30171 3506 247
دسامبر 2018 107 452 55 166
نوامبر 2018 1279 6390 1079 206
اکتبر 2018 2732 14742 1627 224
سپتامبر 2018 184 1106 72 170
آگوست 2018 144 830 103 172
جولای 2018 125 765 104 172
جون 2018 144 962 71 160
می 2018 153 870 72 163
آپریل 2018 160 925 92 200
مارس 2018 163 1097 74 247
فبریه 2018 151 968 71 167
ژانویه 2018 145 1064 86 204
* 2017 2339 16515 1460 327
دسامبر 2017 154 960 85 276
نوامبر 2017 176 1191 106 327
اکتبر 2017 201 1348 112 326
سپتامبر 2017 156 1091 80 259
آگوست 2017 208 1605 106 209
جولای 2017 201 1668 107 221
جون 2017 200 1915 103 209
می 2017 142 942 76 188
آپریل 2017 177 1250 89 200
مارس 2017 198 1164 145 182
فبریه 2017 152 847 125 168
ژانویه 2017 374 2534 326 177
* 2016 3633 21944 2628 298
دسامبر 2016 589 2821 409 156
نوامبر 2016 400 2120 410 242
اکتبر 2016 196 1323 166 237
سپتامبر 2016 246 2021 174 242
آگوست 2016 283 1515 197 149
جولای 2016 284 1404 236 130
جون 2016 260 1743 201 177
می 2016 288 1893 180 174
آپریل 2016 274 1845 186 142
مارس 2016 250 1515 129 298
فبریه 2016 243 1439 161 136
ژانویه 2016 320 2305 179 115
* 2015 4357 36123 2380 135
دسامبر 2015 241 1559 167 94
نوامبر 2015 242 1573 175 112
اکتبر 2015 298 2390 196 115
سپتامبر 2015 420 3088 228 112
آگوست 2015 478 4435 238 108
جولای 2015 338 2843 186 135
جون 2015 391 3189 201 131
می 2015 404 3594 223 107
آپریل 2015 359 3229 183 116
مارس 2015 375 3396 184 107
فبریه 2015 346 3007 179 120
ژانویه 2015 465 3820 220 129
* 2014 5109 39809 2676 123
دسامبر 2014 516 4118 257 91
نوامبر 2014 394 2563 217 22
اکتبر 2014 384 2502 215 22
سپتامبر 2014 434 3297 193 31
آگوست 2014 442 3941 249 27
جولای 2014 453 4275 223 26
جون 2014 382 3419 218 24
می 2014 413 3278 244 106
آپریل 2014 384 2704 122 115
مارس 2014 348 2153 194 123
فبریه 2014 469 3590 307 115
ژانویه 2014 490 3969 237 109
* 2013 6974 66164 3849 172
دسامبر 2013 569 4706 293 172
نوامبر 2013 543 3572 327 123
اکتبر 2013 434 3137 266 112
سپتامبر 2013 678 6787 348 109
آگوست 2013 814 7565 371 108
جولای 2013 564 5279 316 104
جون 2013 415 4145 263 31
می 2013 737 7278 407 41
آپریل 2013 633 6974 338 42
مارس 2013 566 5798 344 32
فبریه 2013 523 5947 252 32
ژانویه 2013 498 4976 324 30
* 2012 4586 44674 2825 42
دسامبر 2012 640 6167 378 26
نوامبر 2012 505 5145 374 30
اکتبر 2012 461 4364 283 29
سپتامبر 2012 454 5061 239 26
آگوست 2012 489 4935 298 25
جولای 2012 508 4752 273 25
جون 2012 398 3810 224 24
می 2012 547 4554 320 25
آپریل 2012 559 5636 405 28
مارس 2012 25 250 31 42
* 2008 895 7164 402 171
سپتامبر 2008 0 0 0 15
مارس 2008 308 2545 194 171
فبریه 2008 212 1784 86 120
ژانویه 2008 375 2835 122 170
* 2007 3005 20123 1312 365
دسامبر 2007 285 2178 160 80
نوامبر 2007 231 1731 131 130
اکتبر 2007 418 3314 184 365
سپتامبر 2007 365 2626 165 295
آگوست 2007 326 1953 153 52
جولای 2007 372 1856 113 101
جون 2007 211 1308 93 32
می 2007 247 1722 82 16
آپریل 2007 191 1324 73 17
مارس 2007 153 869 51 11
فبریه 2007 124 706 42 10
ژانویه 2007 82 536 65 34
* 2006 92 393 74 24
دسامبر 2006 68 257 25 8
نوامبر 2006 17 115 32 24
اکتبر 2006 7 21 15 6
سپتامبر 2006 0 0 2 2
* 1391 56 482 10 102
ژانویه 1391 56 482 10 102
* 1390 2965 18799 5118 264
دسامبر 1390 256 1577 207 138
نوامبر 1390 249 1562 203 137
اکتبر 1390 203 1388 181 136
سپتامبر 1390 286 1588 236 159
آگوست 1390 255 1435 222 163
جولای 1390 201 1269 525 152
جون 1390 204 1648 533 112
می 1390 309 1824 965 264
آپریل 1390 303 1628 981 124
مارس 1390 340 2419 1065 113
فبریه 1390 197 1366 0 116
ژانویه 1390 162 1095 0 100
* 1389 3967 33910 2741 137
دسامبر 1389 203 1286 0 104
نوامبر 1389 239 1412 0 137
اکتبر 1389 230 1486 0 66
سپتامبر 1389 187 1182 0 54
آگوست 1389 417 3261 387 70
جولای 1389 472 4464 407 74
جون 1389 467 4907 404 85
می 1389 423 3693 403 93
آپریل 1389 317 2728 266 92
مارس 1389 398 4076 312 102
فبریه 1389 341 3362 308 102
ژانویه 1389 273 2053 254 90
* 1388 3835 27785 3429 161
دسامبر 1388 273 2205 244 90
نوامبر 1388 330 2751 265 109
اکتبر 1388 305 2095 213 107
سپتامبر 1388 385 2622 325 117
آگوست 1388 399 2508 331 105
جولای 1388 285 1688 246 73
جون 1388 339 2474 218 73
می 1388 325 2467 192 79
آپریل 1388 307 2522 186 73
مارس 1388 285 1834 155 94
فبریه 1388 246 1895 530 161
ژانویه 1388 356 2724 524 133
* 1387 4984 41080 3594 250
دسامبر 1387 378 2500 488 66
نوامبر 1387 495 3585 438 117
اکتبر 1387 505 3894 418 173
سپتامبر 1387 386 2658 341 205
آگوست 1387 470 4320 388 63
جولای 1387 403 3736 257 213
جون 1387 432 3641 266 217
می 1387 423 3130 287 217
آپریل 1387 396 2936 262 213
مارس 1387 529 5009 182 250
فبریه 1387 399 3740 156 208
ژانویه 1387 168 1931 111 250
* 1 146 1237 162 106
ژانویه 1 146 1237 162 106