انجمن‌های فارسی اوبونتو

جامعه کاربران => پروژه‌ها => واژه‌نامه چندزبانه MDic => نویسنده: Alir3z4 در 06 مهر 1389، 01:28 ب‌ظ

عنوان: خطا در کامپایلmdic {حل شد}
ارسال شده توسط: Alir3z4 در 06 مهر 1389، 01:28 ب‌ظ
درود
من چند وقت پیش ها mdic رو یادم نیست از کجا بستهdeb  رو دانلود و نصب کردم
ولی حالا که سیستم رو دوباره نصب کردم نمی خوام از بسته deb استفاده کنم و میخوام از سورس کامپایل کنم!
در راهنمای نصب این جور نوشته:
=================== Compile/Install =======================================

$ cd mdic
$ mkdir build
$ cd build

# Prepare to build:
$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..

# To build:
$ make

# To install:
$ sudo make install
# OR
$ su -c 'make install'


Have fun...
من بعد از اجرای دستور :
$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..با این خروجی مواجه میشم!
alireza@alireza:~/mdic/build$ sudo cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..
-- The C compiler identification is GNU
-- The CXX compiler identification is GNU
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
CMake Error at /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindQt4.cmake:673 (MESSAGE):
  Could NOT find QtCore header
Call Stack (most recent call first):
  CMakeLists.txt:5 (find_package)


-- Configuring incomplete, errors occurred!

لطفا راهنمایی بفرمایید!
عنوان: پاسخ به: خطا در کامپایل mdic
ارسال شده توسط: دانیال بهزادی در 08 مهر 1389، 09:16 ب‌ظ
libqtcore4 رو نصب کردید؟ اگه نه با این دستور نصبش کنین: sudo apt-get install libqtcore4
عنوان: پاسخ به: خطا در کامپایل mdic
ارسال شده توسط: Alir3z4 در 08 مهر 1389، 10:23 ب‌ظ
بله تست کردم و نصب بود
ولی باز هم مشکل پابرجاست!!!
عنوان: پاسخ به: خطا در کامپایل mdic
ارسال شده توسط: کرگدن در 08 مهر 1389، 10:51 ب‌ظ
درود

این پکیج ها رو ببینید نصب هستن

sudo apt-get install   qt4-qmake libqt4-core
         libqt4-dev cmake
عنوان: پاسخ به: خطا در کامپایل mdic
ارسال شده توسط: Alir3z4 در 08 مهر 1389، 11:37 ب‌ظ
کرگندن:
مرسی از جوابت دوست من
تعدادی از بسته ها که فرمودی نصب نبود و نصب کردم ولی حالا خروجی این میشه:
alireza@alireza:~/mdic/build$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..
-- The C compiler identification is GNU
-- The CXX compiler identification is GNU
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Looking for Q_WS_X11
-- Looking for Q_WS_X11 - found
-- Looking for Q_WS_WIN
-- Looking for Q_WS_WIN - not found.
-- Looking for Q_WS_QWS
-- Looking for Q_WS_QWS - not found.
-- Looking for Q_WS_MAC
-- Looking for Q_WS_MAC - not found.
-- Found Qt-Version 4.6.2 (using /usr/bin/qmake)
-- Looking for _POSIX_TIMERS
-- Looking for _POSIX_TIMERS - found
CMake Error at /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:70 (MESSAGE):
  Could NOT find ASPELL (missing: ASPELL_LIBRARIES ASPELL_INCLUDE_DIR)
Call Stack (most recent call first):
  /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindASPELL.cmake:35 (FIND_PACKAGE_HANDLE_STANDARD_ARGS)
  CMakeLists.txt:6 (find_package)


-- Configuring incomplete, errors occurred!
عنوان: پاسخ به: خطا در کامپایل mdic
ارسال شده توسط: کرگدن در 08 مهر 1389، 11:45 ب‌ظ
این کارا دیگه حسیه :)

فکر کنم به این پکیج ها احتیاج باشه

sudo apt-get install aspell libaspell-dev
ببین بعدش چی پیام میده
عنوان: کامپایل شد
ارسال شده توسط: Alir3z4 در 09 مهر 1389، 12:02 ق‌ظ
alireza@alireza:~/mdic/build$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..-- Found ASPELL: /usr/lib/libaspell.so
-- Looking for XOpenDisplay in /usr/lib/libX11.so
-- Looking for XOpenDisplay in /usr/lib/libX11.so - found
-- Looking for gethostbyname
-- Looking for gethostbyname - found
-- Looking for connect
-- Looking for connect - found
-- Looking for remove
-- Looking for remove - found
-- Looking for shmat
-- Looking for shmat - found
-- Looking for IceConnectionNumber in ICE
-- Looking for IceConnectionNumber in ICE - found
-- Found X11: /usr/lib/libX11.so
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/alireza/mdic/build
alireza@alireza:~/mdic/build$ make
[  1%] Generating qrc_mdic.cxx
[  3%] Generating about.moc
[  5%] Generating settings.moc
[  7%] Generating mainwindow.moc
[  9%] Generating dictcore.moc
[ 11%] Generating dbusadaptor.moc
[ 12%] Generating mdict.moc
[ 14%] Generating gtranslate.moc
[ 16%] Generating dbproperties.moc
[ 18%] Generating mdicconv.moc
[ 20%] Generating configdialog.moc
[ 22%] Generating generalconfig.moc
[ 24%] Generating resultsconfig.moc
[ 25%] Generating dictionaryconfig.moc
[ 27%] Generating speechconfig.moc
[ 29%] Generating adddictionary.moc
[ 31%] Generating mdiccombobox.moc
[ 33%] Generating mdicbutton.moc
[ 35%] Generating dicwidget.moc
[ 37%] Generating mdictextbrowser.moc
[ 38%] Generating spellchecker.moc
[ 40%] Generating mdicaspell.moc
[ 42%] Generating ui_aboutform.h
[ 44%] Generating ui_helpform.h
[ 46%] Generating ui_dbpropertiesform.h
[ 48%] Generating ui_mdicconvform.h
[ 50%] Generating ui_generalconfigbase.h
[ 51%] Generating ui_resultsconfigbase.h
[ 53%] Generating ui_dictionaryconfigbase.h
[ 55%] Generating ui_speechconfigbase.h
Warning: name gridLayout is already used
[ 57%] Generating ui_adddictionarybase.h
Scanning dependencies of target mdic
[ 59%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/about.cpp.o
[ 61%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/settings.cpp.o
[ 62%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/mainwindow.cpp.o
[ 64%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/main.cpp.o
[ 66%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/keyboard.cpp.o
[ 68%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/dictcore.cpp.o
[ 70%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/dbusadaptor.cpp.o
[ 72%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/dicts/mdict.cpp.o
[ 74%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/dicts/gtranslate.cpp.o
[ 75%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/config/dbproperties.cpp.o
[ 77%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/config/mdicconv.cpp.o
[ 79%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/config/configdialog.cpp.o
[ 81%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/config/generalconfig.cpp.o
[ 83%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/config/resultsconfig.cpp.o
[ 85%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/config/dictionaryconfig.cpp.o
[ 87%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/config/speechconfig.cpp.o
[ 88%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/config/adddictionary.cpp.o
[ 90%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/widgets/mdiccombobox.cpp.o
[ 92%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/widgets/dicwidget.cpp.o
[ 94%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/widgets/mdictextbrowser.cpp.o
[ 96%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/spell/spellchecker.cpp.o
[ 98%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/spell/mdicaspell.cpp.o
[100%] Building CXX object src/CMakeFiles/mdic.dir/qrc_mdic.cxx.o
Linking CXX executable mdic
[100%] Built target mdic
alireza@alireza:~/mdic/build$ sudo make install
[100%] Built target mdic
Install the project...
-- Install configuration: ""
-- Installing: /usr/share/pixmaps/mdic.png
-- Installing: /usr/share/applications/mdic.desktop
-- Installing: /usr/share/man/man1/mdic.1.gz
-- Installing: /usr/share/doc/mdic/AUTHORS
-- Installing: /usr/share/doc/mdic/changelog
-- Installing: /usr/share/doc/mdic/COPYING
-- Installing: /usr/share/doc/mdic/README
-- Installing: /usr/share/doc/mdic/TODO
-- Installing: /usr/bin/mdic
خروجی همین بالایی بود دیگه ;)
یعنی اینکه نصب شد و من یه مرسی و دمت گرم باید بهت بگم!!!
مرسی و دمت گرم خیلی لطف کردی!!!
حالا یه سوال در مورد این حس قشنگت :)
این بسته ها که فرمودی و تو سیستم من نبود کجا لیست شدن؟
که همه رو بار بعدی نصب کنم!!!
عنوان: پاسخ به: خطا در کامپایلmdic {حل شد}
ارسال شده توسط: کرگدن در 09 مهر 1389، 12:18 ق‌ظ
جایی نبود :)
شاید چندتا دیگه هم باشه که با برنامه های دیگه نصب کرده باشی و الان من هم نگفته باشم

از روی متن پیام های خطا گفتم
شما دارید کامپایل می کنید پس به cmake احتیاج دارید ( که نصب هم بوده‌)
پکیج های دیگه هم که error دادن به صورت lib و dev هستن

ممکنه چند تا از وابستگی هاش رو هم همونطور که گفتم روسیستم شما نصب شده بوده و لازم نداشتید که نصب کنید
میشه از فایل باینری هم حدس زد :)


البته در readme
نقل‌قول
To compile and install MDic on your system, Be sure you have installed the Qt4 development packages.
Its name maybe qt4-devel, libqt4-dev or similar. Also, you would need Aspell dev libraries (libaspell-dev on debian).
And You need CMake due its build system changed to cmake.

Note: if Qt 4.4 or above installed on your system, you'll need libqt4-sql-sqlite to use MDic.

و فایل cmakelist هم میشه یه چیزایی پیدا کرد :)

پس این رو هم اگر نصب نیست نصب کن :) ( البته شاید اسمش دقیق  نباشه)
 libqt4-sql-sqlite
عنوان: پاسخ به: خطا در کامپایلmdic {حل شد}
ارسال شده توسط: Alir3z4 در 09 مهر 1389، 12:26 ق‌ظ
مرسی واقعا جواب هات کارساز بود
من بیشتر به خروجی های توی ترمینال توجه میکردم ولی نمی دونستم cmakelist  وبقیه رو هم ببینم!
در مورد readme  هم نمی دونستم...
NewBie بودن و هزار درد سر!!!