انجمن‌های فارسی اوبونتو

تازه کار => انجمن تازه‌کاران => نویسنده: ho3inking در 28 شهریور 1399، 12:48 ب‌ظ

عنوان: مشکل در اجرا تور
ارسال شده توسط: ho3inking در 28 شهریور 1399، 12:48 ب‌ظ
سلام من وقتی میخوام تور اجرارا کنم از تلیق نرم افزار این ارورو می ده
9/18/20, 05:16:45.989 [NOTICE] DisableNetwork is set. Tor will not make or accept non-control network connections. Shutting down all existing connections.
9/18/20, 05:16:45.989 [NOTICE] DisableNetwork is set. Tor will not make or accept non-control network connections. Shutting down all existing connections.
9/18/20, 05:16:45.989 [NOTICE] DisableNetwork is set. Tor will not make or accept non-control network connections. Shutting down all existing connections.
9/18/20, 05:16:45.989 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150
9/18/20, 05:16:45.989 [NOTICE] Opened Socks listener on 127.0.0.1:9150
9/18/20, 05:16:46.102 [NOTICE] Bootstrapped 5% (conn): Connecting to a relay
9/18/20, 05:17:03.611 [NOTICE] Closing no-longer-configured Socks listener on 127.0.0.1:9150
9/18/20, 05:17:03.612 [NOTICE] DisableNetwork is set. Tor will not make or accept non-control network connections. Shutting down all existing connections.
9/18/20, 05:17:04.163 [NOTICE] Delaying directory fetches: DisableNetwork is set.
9/18/20, 05:17:09.137 [NOTICE] DisableNetwork is set. Tor will not make or accept non-control network connections. Shutting down all existing connections.
9/18/20, 05:17:09.137 [NOTICE] Switching to guard context "bridges" (was using "default")
9/18/20, 05:17:09.137 [NOTICE] DisableNetwork is set. Tor will not make or accept non-control network connections. Shutting down all existing connections.
9/18/20, 05:17:09.137 [NOTICE] DisableNetwork is set. Tor will not make or accept non-control network connections. Shutting down all existing connections.
9/18/20, 05:17:09.138 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150
9/18/20, 05:17:09.138 [NOTICE] Opened Socks listener on 127.0.0.1:9150
9/18/20, 05:17:10.388 [WARN] Proxy Client: unable to connect to 144.217.20.138:80 ("general SOCKS server failure")
9/18/20, 05:17:11.383 [WARN] Proxy Client: unable to connect to 144.217.20.138:80 ("general SOCKS server failure")
9/18/20, 05:17:11.822 [WARN] Proxy Client: unable to connect to 37.218.240.34:40035 ("general SOCKS server failure")
چی کار کنم.
عنوان: پاسخ : مشکل در اجرا تور
ارسال شده توسط: مرتضی . م در 28 شهریور 1399، 06:27 ب‌ظ
https://tor.stackexchange.com/questions/8668/proxy-client-unable-to-connect-general-socks-server-failure (https://tor.stackexchange.com/questions/8668/proxy-client-unable-to-connect-general-socks-server-failure)
عنوان: پاسخ : مشکل در اجرا تور
ارسال شده توسط: ho3inking در 29 شهریور 1399، 08:10 ق‌ظ
نشد
عنوان: پاسخ : مشکل در اجرا تور
ارسال شده توسط: دانیال بهزادی در 30 شهریور 1399، 03:04 ب‌ظ
پل‌هات کار نمی‌کنن. عوضشون کن.