انجمن‌های فارسی اوبونتو

کمک و پشتیبانی => میزکارهای گنو/لینوکس => نویسنده: tempel در 01 دی 1397، 11:06 ب‌ظ

عنوان: مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: tempel در 01 دی 1397، 11:06 ب‌ظ
سلام.همونطوری که در صفحات مختلف هست برای نصب میزکارclassic ابتدا با دستور sudo apt update مخازن رو بروزرسانی(ولی روبروی تعدادی از خط ها نوشته some index failed to download) و با sudo apt-get install gnome-session-flashback باید میزکارو نصب کنه ولی این خطارو میده Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Package gnome-session-flashback is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source

E: Package 'gnome-session-flashback' has no installation candidate

به نظرتون مشکل کجاست
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: Silvio Dante در 02 دی 1397، 11:18 ق‌ظ
ظاهرا به‌روزرسانی مخازن‌تون به درستی انجام نمیشه. اگر مخزن غیررسمی‌ای اضافه کردین همشون رو پاک کنین و بعدش اگر همچنان مشکل پابرجا بود خروجی دستور sudo apt update رو بذارین.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: tempel در 02 دی 1397، 02:30 ب‌ظ
این خروجیش هست:
[sudo] password for mv:
Ign http://security.ubuntu.com wily-security InRelease
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily InRelease
Ign http://security.ubuntu.com wily-security Release.gpg
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-updates InRelease
Ign http://security.ubuntu.com wily-security Release
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-backports InRelease
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily Release.gpg
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-updates Release.gpg
Ign http://security.ubuntu.com wily-security/main amd64 Packages/DiffIndex
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-backports Release.gpg
Ign http://security.ubuntu.com wily-security/restricted amd64 Packages/DiffIndex
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily Release
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-updates Release
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-backports Release
Err http://security.ubuntu.com wily-security/main Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Err http://security.ubuntu.com wily-security/restricted Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Err http://security.ubuntu.com wily-security/universe Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Err http://security.ubuntu.com wily-security/multiverse Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Err http://security.ubuntu.com wily-security/universe amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Err http://security.ubuntu.com wily-security/multiverse amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Err http://security.ubuntu.com wily-security/main i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Err http://security.ubuntu.com wily-security/restricted i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Err http://security.ubuntu.com wily-security/universe i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Err http://security.ubuntu.com wily-security/multiverse i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Ign http://security.ubuntu.com wily-security/main Translation-en_US
Ign http://security.ubuntu.com wily-security/main Translation-en
Ign http://security.ubuntu.com wily-security/multiverse Translation-en_US
Ign http://security.ubuntu.com wily-security/multiverse Translation-en
Ign http://security.ubuntu.com wily-security/restricted Translation-en_US
Ign http://security.ubuntu.com wily-security/restricted Translation-en
Ign http://security.ubuntu.com wily-security/universe Translation-en_US
Ign http://security.ubuntu.com wily-security/universe Translation-en
Err http://security.ubuntu.com wily-security/main amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Err http://security.ubuntu.com wily-security/restricted amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily/main Sources     
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily/restricted Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily/universe Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily/multiverse Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily/main amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily/restricted amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily/universe amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily/multiverse amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily/main i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily/restricted i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily/universe i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily/multiverse i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily/main Translation-en_US
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily/main Translation-en
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily/multiverse Translation-en_US
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily/multiverse Translation-en
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily/restricted Translation-en_US
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily/restricted Translation-en
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily/universe Translation-en_US
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily/universe Translation-en
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/main Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/restricted Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/universe Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/multiverse Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/main amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/restricted amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/universe amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/multiverse amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/main i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/restricted i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/universe i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/multiverse i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/main Translation-en_US
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/main Translation-en
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/multiverse Translation-en_US
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/multiverse Translation-en
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/restricted Translation-en_US
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/restricted Translation-en
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/universe Translation-en_US
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-updates/universe Translation-en
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/main Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/restricted Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/universe Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/multiverse Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/main amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/restricted amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/universe amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/multiverse amd64 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/main i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/restricted i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/universe i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Err http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/multiverse i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/main Translation-en_US
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/main Translation-en
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/multiverse Translation-en_US
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/multiverse Translation-en
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/restricted Translation-en_US
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/restricted Translation-en
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/universe Translation-en_US
Ign http://us.archive.ubuntu.com wily-backports/universe Translation-en
W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-security/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-security/restricted/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-security/universe/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-security/multiverse/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-security/universe/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-security/multiverse/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-security/main/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-security/restricted/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-security/universe/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-security/multiverse/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-security/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-security/restricted/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily/restricted/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily/universe/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily/multiverse/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily/restricted/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily/universe/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily/multiverse/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily/main/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily/restricted/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily/universe/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily/multiverse/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-updates/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-updates/restricted/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-updates/universe/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-updates/multiverse/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-updates/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-updates/restricted/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-updates/universe/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-updates/multiverse/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-updates/main/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-updates/restricted/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-updates/universe/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-updates/multiverse/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-backports/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-backports/restricted/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-backports/universe/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-backports/multiverse/source/Sources  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-backports/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-backports/restricted/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-backports/universe/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-backports/multiverse/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-backports/main/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-backports/restricted/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-backports/universe/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/wily-backports/multiverse/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.91.23 80]

E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: Silvio Dante در 02 دی 1397، 06:24 ب‌ظ
اوبونتو 15.10 و مخازنش مدت‌هاست که منقضی شده در نتیجه مخازنش دیگه برخط نیستن و منطقیه که نتونین چیزی نصب کنین !
اوبونتو 18.10 رو نصب کنین.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: tempel در 02 دی 1397، 06:50 ب‌ظ
سپاس،یعنی باید اوبونتو رو هرچندمدت یکبار دانلودو نصب کنم؟آیاهمه توزیع های لینوکس این موردرو دارند(مثل arch linux)؟
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: Silvio Dante در 02 دی 1397، 09:40 ب‌ظ
نه نیاز نیست حتما از اول دانلود و نصب کنین می‌تونین قبل از اینکه پشتیبانی توزیع تموم شه به نسخه‌ی جدیدتر به‌روزرسانی کنین. (بدون نیاز به نصب مجدد و از داخل خود توزیع قدیمی به راحتی قابل انجامه) اما توزیع شما دیگه منسوخ شده و بهترین راه اینه که نسخه‌ی جدید اوبونتو رو بگیرین و از اول نصبش کنین.

همه‌ی توزیع‌ها هم اینطوری نیستن. توزیع‌هایی مثل اوبونتو، فدورا، دبیان و ... که به صورت نگارش به نگارش منتشر میشن رو باید طبق زمان بندی مشخصی که توزیع‌ها دارن به‌روزرسانی کنین. (مثلا اوبونتو هر 6 ماه یکبار نسخه‌ی جدیدش منتشر میشه و در حالت غیر LTS تا 3 ماه فرصت دارین به نسخه‌ی جدید به روزرسانی کنین.)
توزیع‌های غلطان مثل همون آرچ که نام بردین نگارش خاصی ندارن و همیشه آخرین نسخه‌ی بسته‌ها رو داخل مخازن خودشون قرار می‌دن. توی این توزیع‌ها نیازی نیست که طی مدت زمان خاصی توزیع رو به‌روزرسانی کنین بلکه هر بسته‌ای که نسخه‌ی جدیدش بیاد بعد از یک تست اولیه با خبر می‌شین (البته باید دستورش رو بزنین تا باخبر بشین ;D) و به‌روزرسانیشون می‌کنین. معمولا در توزیع‌های غلطان هر روز یا هر چند روز بسته‌هامون رو به‌روزرسانی می‌کنیم.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: tempel در 02 دی 1397، 10:57 ب‌ظ
اگر یک توزیع غیرغلطان رو نصب وبعداز مدتی upgrade کردیم به نسخه جدیدش،چگونه میشه روی سیستم دیگری به صورت آفلاین،upgrade کردن رو اعمال کنیم.
واینکه آیا توزیع هایی مثل arch ,... مخازن نسبتاکاملی مانند اوبونتو و دبیان دارند(مثل همین gnome-classic_flashback و کدک ها و...)
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: Silvio Dante در 03 دی 1397، 01:29 ب‌ظ
چندین راه وجود داره مثلا یکیش اینه که کش بسته‌ها رو از توزیعی که آپگرید کردین به نسخه‌ی جدید به کامپیوتری که آفلاینه کپی کنین و بعد آپگرید کنین. یا اینکه ایزوی نسخه‌ی جدید رو بگیرین و به راحتی با استفاده از گزینه‌ای که به همین منظور تعبیه شده توزیع قدیمی رو به توزیع جدید به‌روزرسانی کنین.

میشه گفت مخازن آرچ تا حد زیادی کامله اما هنوز به تکامل مخازن دبیان نیست (اوبونتو هم تقریبا از همون مخازن دبیان استفاده می‌کنه) اما بسته‌هایی مثل gnome-flashback یا کدک‌ها داخل مخازن پیدا می‌شن. اگه دنبال بسته‌ی خاصی توی مخازن آرچ می‌گردین و خود آرچ رو روی سیستم‌تون نصب ندارین می‌تونین از این سایت (https://www.archlinux.org/packages/) استفاده کنین و بسته‌ی مورد نظرتون رو جستجو کنین.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: tempel در 04 دی 1397، 01:49 ق‌ظ
پس از مدتی که سیستم رو upgrade کردیم،باید همه config هاونرم افزارهای نصب شده و به طورکلی تنظیماتی رو که روی سیستم داشتیم(یوزرهاو...) دوباره نصب و اعمال کنیم
و چرا وقتی در اوبونتو سیستم رو روی حالت suspend(sleep) می ذاریم،دیگه سیستم باحرکت ماوس یا فشردن کلید شروع به کار نمی کند
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: Silvio Dante در 04 دی 1397، 09:24 ق‌ظ
پس از مدتی که سیستم رو upgrade کردیم،باید همه config هاونرم افزارهای نصب شده و به طورکلی تنظیماتی رو که روی سیستم داشتیم(یوزرهاو...) دوباره نصب و اعمال کنیم
اگر مخازن توزیع منسوخ نشده باشه و از داخل خود توزیع به‌روزرسانی کنین تمام پیکربندی نرم افزارهاتون و ... دست نخورده باقی می‌مونن.

و چرا وقتی در اوبونتو سیستم رو روی حالت suspend(sleep) می ذاریم،دیگه سیستم باحرکت ماوس یا فشردن کلید شروع به کار نمی کند
سوال جدید، تاپیک جدید :)
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: tempel در 08 دی 1397، 07:47 ق‌ظ
اوبونتو 18.04 رو نصب کردیم ولی همچنان مشکل update مخازن و gnome-session-flashback پابرجاست،نتیجه sudo apt update هم در پست بعدی است

اوبونتو نصب کردیم تا سرعت سیستم بیشتر شود ولی این نسخه های جدید اوبونتو روی سیستم به کندی عمل می کند(همون نسخه LTS)، آیا نسخه 32بیتی از این نسخه هاهم هست؟
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: tempel در 08 دی 1397، 07:50 ق‌ظ
sudo apt update

Err:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease           
  Connection failed [IP: 91.189.88.161 80]
Err:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
 :(  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Get:5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [476 kB]
Ign:6 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages   
Ign:7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en
Ign:8 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata
Ign:9 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 48x48 Icons
Ign:10 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 64x64 Icons
Ign:11 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages
Ign:12 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted i386 Packages
Ign:13 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en
Ign:14 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages
Ign:15 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
Ign:16 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en
Ign:17 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata
Ign:18 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 48x48 Icons
Ign:19 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 64x64 Icons
Ign:20 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse i386 Packages
Ign:21 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages
Ign:22 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse Translation-en
Ign:23 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata
Ign:24 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse DEP-11 48x48 Icons
Ign:25 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse DEP-11 64x64 Icons
Ign:26 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe i386 Packages
Ign:27 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 Packages
Ign:28 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe Translation-en
Ign:29 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata
Ign:30 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 48x48 Icons
Ign:31 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 64x64 Icons
Ign:6 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages
Ign:7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en
Ign:8 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata
Ign:9 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 48x48 Icons
Ign:10 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 64x64 Icons
Ign:11 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages
Ign:12 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted i386 Packages
Ign:13 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en
Ign:14 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages
Ign:15 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
Ign:16 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en
Ign:17 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata
Ign:18 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 48x48 Icons
Ign:19 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 64x64 Icons
Ign:20 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse i386 Packages
Ign:21 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages
Ign:22 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse Translation-en
Ign:23 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata
Ign:24 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse DEP-11 48x48 Icons
Ign:25 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse DEP-11 64x64 Icons
Ign:26 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe i386 Packages
Ign:27 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 Packages
Get:28 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe Translation-en [1,604 B]
Get:29 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [5,816 B]
Err:29 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata
  File has unexpected size (5812 != 5816). Mirror sync in progress? [IP: 91.189.91.26 80]
  Hashes of expected file:
   - Filesize:5816 [weak]
   - SHA256:7f04267d2991f025dda3cfeb569f4f987e280f18677e98d2b464c4e6d1986445
   - SHA1:3e16f1ea9a6f0c2c61174da55fb01852a2670881 [weak]
   - MD5Sum:bdc962aa2673e93fa349e3be4827e958 [weak]
  Release file created at: Fri, 28 Dec 2018 17:09:14 +0000
Err:30 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 48x48 Icons
  Connection failed [IP: 91.189.91.26 80]
Err:31 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 64x64 Icons
  Connection failed [IP: 91.189.91.26 80]
Ign:6 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages
Ign:7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en
Ign:8 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata
Err:9 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 48x48 Icons
  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
Err:10 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 64x64 Icons
  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
Err:11 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages
  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
Err:12 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted i386 Packages
  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
Err:13 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en
  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
Err:14 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages
  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
Err:15 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
Err:16 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en
  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
Err:17 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata
  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
Err:18 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 48x48 Icons
  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
Err:19 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 64x64 Icons
  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
Fetched 641 kB in 42min 12s (253 B/s)
Reading package lists... Done
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic/InRelease  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-security/InRelease  Connection failed [IP: 91.189.88.161 80]
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/main/dep11/icons-48x48.tar  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/main/dep11/icons-64x64.tar  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/restricted/binary-amd64/Packages.gz  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/restricted/binary-i386/Packages.gz  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/restricted/i18n/Translation-en.gz  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/universe/binary-i386/Packages.gz  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/universe/binary-amd64/Packages.gz  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/universe/i18n/Translation-en.gz  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/universe/dep11/Components-amd64.yml.gz  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/universe/dep11/icons-48x48.tar  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/universe/dep11/icons-64x64.tar  Connection failed [IP: 91.189.91.23 80]
E: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-backports/universe/dep11/Components-amd64.yml.xz  File has unexpected size (5812 != 5816). Mirror sync in progress? [IP: 91.189.91.26 80]
   Hashes of expected file:
    - Filesize:5816 [weak]
    - SHA256:7f04267d2991f025dda3cfeb569f4f987e280f18677e98d2b464c4e6d1986445
    - SHA1:3e16f1ea9a6f0c2c61174da55fb01852a2670881 [weak]
    - MD5Sum:bdc962aa2673e93fa349e3be4827e958 [weak]
   Release file created at: Fri, 28 Dec 2018 17:09:14 +0000
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-backports/universe/dep11/icons-48x48.tar.gz  Connection failed [IP: 91.189.91.26 80]
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-backports/universe/dep11/icons-64x64.tar.gz  Connection failed [IP: 91.189.91.26 80]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.


sudo apt install gnome-session-flashback

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
E: Unable to locate package gnome-session-flashback
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: Silvio Dante در 08 دی 1397، 02:04 ب‌ظ
از اینترنت ایرانسل دارین استفاده می‌کنین؟

آیا نسخه 32بیتی از این نسخه هاهم هست؟
بله. زوبونتو، لوبونتو، کوبونتو، اوبونتو ماته و مینی به صورت 32 بیتی هم نصب می‌شن.
همشونو از اینجا (http://cdimage.ubuntu.com/) می‌تونین بگیرین.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: فرهاد محمدی مجد در 08 دی 1397، 03:35 ب‌ظ
....
آیا نسخه 32بیتی از این نسخه هاهم هست؟
خود اوبونتو هم نسخه 32-بیت داره ولی فقط از طریق Network installer:

https://www.ubuntu.com/download/alternative-downloads

حتی نسخه 18.10 هم 32-بیت داره، البته نمیدونم این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه، یعنی شاید در یک یا دو نسخه آینده دیگه کلا مخزن بسته های 32-بیت کلا حذف یا فقط کتابخانه‌ها مورد نیاز برای WINE و برنامه‌هایی که *فقط* 32-بیت هستند را ارائه کند، در نتیجه دیگر نصاب Network installer برای x86-32 ارائه نشود.

نصب از طریق شبکه (Network installer) مزایایی داره نسبت به نصب از طریق تصویر کامل ISO

نقل‌قول
Since only current packages are downloaded, there is no need to upgrade packages immediately after installation.

The network installer is ideal if you have a computer that cannot run the graphical installer, for example, because it does not meet the minimum requirements for the live CD/DVD, or because the computer requires extra configuration before a graphical desktop can be used. The network installer is also useful if you want to install Ubuntu on a large number of computers at once.

دبیان حداقل تا یکی دو نسخه آیندش از x86-32 پشتیبانی خواهد کرد، همچنین منابع سیستم کمتری نصبت به اوبونتو استفاده میکند، اگر سیستم ضعیفی دارید میتوانید از دبیان استفاده کنید.

همچنین غیر از گنوم، یک میزکار سبک-وزن وجود دارد به نام XFCE که مناسب سیستم های قدیمی و ضعیف است.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: tempel در 08 دی 1397، 05:25 ب‌ظ
از اینترنت ایرانسل دارین استفاده می‌کنین؟

آیا نسخه 32بیتی از این نسخه هاهم هست؟
بله. زوبونتو، لوبونتو، کوبونتو، اوبونتو ماته و مینی به صورت 32 بیتی هم نصب می‌شن.
همشونو از اینجا (http://cdimage.ubuntu.com/) می‌تونین بگیرین.

بله اینترنت 4g ایرانسل،مگه فرق میکنه
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: Silvio Dante در 09 دی 1397، 12:05 ب‌ظ
بله اینترنت 4g ایرانسل،مگه فرق میکنه
بله. ایرانسل با گنو/لینوکس مشکل داره و نمی‌دونیم واقعا این مشکل از طرف کی هست و تا کی قراره ادامه پیدا کنه.
سرویس دهنده‌ی اینترنت‌تون رو تغییر بدین و بعدش اقدام به به‌روزرسانی مخازن‌تون بکنین، نباید مشکلی باشه.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: yahya.musavi در 09 دی 1397، 09:59 ب‌ظ
با فرض بر اینکه تووور رو نصب نداری:
از اینجا تووور رو دانلود کن:
https://packages.ubuntu.com/bionic/tor (https://packages.ubuntu.com/bionic/tor)
این رو هم دانلود کن:
https://packages.ubuntu.com/bionic/apt-transport-tor (https://packages.ubuntu.com/bionic/apt-transport-tor)
بعدش  نصبشون کن.
بعد نصب برو به این مسیر:
sudo nano /etc/apt/sources.listداخل sources.list ،اول آدرس هر مخزن فعال،قبل از http یک +tor اضافه کن.
مثلا tor+http
بعدش :
sudo systemctl start torو
sudo apt updateدر اخر هرچیزی از مخازن خاستی نصب کن.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: Silvio Dante در 09 دی 1397، 10:20 ب‌ظ
البته اینم من ذکر کنم که با روشی که دوستمون گفتن (استفاده از تور برای دانلود) ممکنه سرعت دانلودتون خیلی بیاد پایین.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: tempel در 22 دی 1397، 11:48 ق‌ظ
با فرض بر اینکه تووور رو نصب نداری:
از اینجا تووور رو دانلود کن:
https://packages.ubuntu.com/bionic/tor (https://packages.ubuntu.com/bionic/tor)
این رو هم دانلود کن:
https://packages.ubuntu.com/bionic/apt-transport-tor (https://packages.ubuntu.com/bionic/apt-transport-tor)
بعدش  نصبشون کن.
بعد نصب برو به این مسیر:
sudo nano /etc/apt/sources.listداخل sources.list ،اول آدرس هر مخزن فعال،قبل از http یک +tor اضافه کن.
مثلا tor+http
بعدش :
sudo systemctl start torو
sudo apt updateدر اخر هرچیزی از مخازن خاستی نصب کن.

سپاس،لطفادر مورد نصب بسته هایی که معرفی کردید توضیح دهید، فقط با استفاده از دستور
tor -xzf tor_0.3.2.10.orig.tar.gzip بسته هارو استخراج کردیم
و اینکه پس از نصب بسته ها،از کجا اطمینان پیداکنیم که بسته نصب شده یاخیر.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: tempel در 22 دی 1397، 11:59 ق‌ظ
با فرض بر اینکه تووور رو نصب نداری:
از اینجا تووور رو دانلود کن:
https://packages.ubuntu.com/bionic/tor (https://packages.ubuntu.com/bionic/tor)
این رو هم دانلود کن:
https://packages.ubuntu.com/bionic/apt-transport-tor (https://packages.ubuntu.com/bionic/apt-transport-tor)
بعدش  نصبشون کن.
بعد نصب برو به این مسیر:
sudo nano /etc/apt/sources.listداخل sources.list ،اول آدرس هر مخزن فعال،قبل از http یک +tor اضافه کن.
مثلا tor+http
بعدش :
sudo systemctl start torو
sudo apt updateدر اخر هرچیزی از مخازن خاستی نصب کن.

سپاس،لطفادر مورد نصب بسته هایی که معرفی کردید توضیح دهید، فقط با استفاده از دستور
tor -xzf tor_0.3.2.10.orig.tar.gzip بسته هارو استخراج کردیم
و در پوشه استخراج شده یک فایل با نام INSTALL هست ولی به عنوان فایل متنی باز میشه نه فایل اجرایی.لازم به ذکراست هیچ دسترسی هم برای دانلود از مخازن نداریم.
و اینکه پس از نصب بسته ها،از کجا اطمینان پیداکنیم که بسته نصب شده یاخیر.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: Silvio Dante در 22 دی 1397، 12:03 ب‌ظ
با فرض بر اینکه تووور رو نصب نداری:
از اینجا تووور رو دانلود کن:
https://packages.ubuntu.com/bionic/tor (https://packages.ubuntu.com/bionic/tor)
این رو هم دانلود کن:
https://packages.ubuntu.com/bionic/apt-transport-tor (https://packages.ubuntu.com/bionic/apt-transport-tor)
بعدش  نصبشون کن.
این راه مناسبی نیست چون بسته‌ی tor چندین وابستگی داره که توی همون صفحه‌ای که لینک دادین نوشته و حتما قبلش باید اون‌ها نصب بشن. از طرفی ممکنه اون بسته‌ها هم به خودی خود وابستگی‌های داشته باشن که پیدا کردن و نصب یکی یکی این وابستگی‌ها واقعا کار ساده‌ای نیست.
توصیه‌ی من اینه که از یه سرویس دهنده‌ی اینترنت دیگه برای نصب این بسته‌ها از طریق مدیر بسته استفاده کنین.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: yahya.musavi در 22 دی 1397، 08:23 ب‌ظ
من اگر اوبونتو رو نصب کنم همیشه به روش نت ، اونم در حالت shell ،نصب می کنم.
بسته هام رو به صورتnot recommends نصب می کنم.
قبل از نصب میزکار ،تووور رو نصب می کنم و تنها وابستگی که می بینم libevent-2.1-6 مثلا الان تو نسخه bionic ،همین ورژنه.

اگر اوبونتو نسخه bionic یا ۱۸.۰۴رو نصب داری؛
اون آدرسایی که دادم رو برو فایل deb شون رو دانلود کن ؛ از اینجا؛ این نسخه ۳۲ بیتشون:
https://packages.ubuntu.com/bionic/i386/tor/download (https://packages.ubuntu.com/bionic/i386/tor/download)
https://packages.ubuntu.com/bionic/i386/libevent-2.1-6/download (https://packages.ubuntu.com/bionic/i386/libevent-2.1-6/download)


اینم ۶۴ بیت:
https://packages.ubuntu.com/bionic/amd64/tor/download (https://packages.ubuntu.com/bionic/amd64/tor/download)
https://packages.ubuntu.com/bionic/amd64/libevent-2.1-6/download (https://packages.ubuntu.com/bionic/amd64/libevent-2.1-6/download)

وهمچنین بسته apt-transport-tor فقط یک فایله:
https://packages.ubuntu.com/bionic/all/apt-transport-tor/download (https://packages.ubuntu.com/bionic/all/apt-transport-tor/download)
بعد با بزارشون تو یک پوشه و با ترمینال برو داخل پوشه و با این دستور نصب کن:
sudo dpkg -i pkg.debبجای pkg.deb ،بسته مورد نظر رو بنویس مثلا اول می تونی! بسته  deb از libevent-2.1-6 رو با توجه به معماری سیستم عاملی که نصب داری ،نصب کنی که البته فکر کنم نصب باشه.و بعدش اونا رو نصب کن.

بعد اونکارایی که گفتم رو انجام بده.


---------------
پ.ن-همیشه سعی کن، خودت، مشکل رو دم دستت! حل کنی. وقتی حل کنی خیلی چیزا برات ساده میشه.(رفع مشکل، اونم دم دستی، خیلی مفیده)
همه چیز ساده هست،اگر قبول کنی که ساده هست.

عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: tempel در 24 دی 1397، 01:30 ب‌ظ
اوبونتو رو سیستم ما به کندی عمل میکنه،ولی از طرفی میخواهیم با توزیع های برپایه دبیان کارکنیم،آیا اگر دبیان رو دانلود ونصب کنیم اختلاف زیادی در سرعت اجرا با اوبونتو داره?
همچنین نظر خودتون رو درباره توزیع arch هم بدین که خیلی حجمش کم هست، آیا arch برپایه دبیان است؟
به طور کلی با 2گیگ رم و pentium4 چه توزیعی را برای رسیدن به سرعت واقعی لینوکس معرفی می کنید
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: فرهاد محمدی مجد در 24 دی 1397، 06:24 ب‌ظ
اوبونتو رو سیستم ما به کندی عمل میکنه،ولی از طرفی میخواهیم با توزیع های برپایه دبیان کارکنیم،آیا اگر دبیان رو دانلود ونصب کنیم اختلاف زیادی در سرعت اجرا با اوبونتو داره?
همچنین نظر خودتون رو درباره توزیع arch هم بدین که خیلی حجمش کم هست، آیا arch برپایه دبیان است؟
به طور کلی با 2گیگ رم و pentium4 چه توزیعی را برای رسیدن به سرعت واقعی لینوکس معرفی می کنید

دبیان همیشه از اوبونتو بهینه‌تر بوده، برای این سیستم بهتر است تصویر ISO سی دی دبیان برای معماری i386 که از میزکار XFCE استفاده میکند را دانلود و نصب کنید، بسیار سبک و کم حجم.

آرچ یه توزیع مستقل است و برای شما اصلا مناسب نیست.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: Silvio Dante در 24 دی 1397، 09:00 ب‌ظ
اوبونتو رو سیستم ما به کندی عمل میکنه،ولی از طرفی میخواهیم با توزیع های برپایه دبیان کارکنیم،آیا اگر دبیان رو دانلود ونصب کنیم اختلاف زیادی در سرعت اجرا با اوبونتو داره?
همچنین نظر خودتون رو درباره توزیع arch هم بدین که خیلی حجمش کم هست، آیا arch برپایه دبیان است؟
به طور کلی با 2گیگ رم و pentium4 چه توزیعی را برای رسیدن به سرعت واقعی لینوکس معرفی می کنید
سوال‌تون رو در مکان مناسب بپرسین، خیلی راحت می‌تونین براش تاپیک بزنین نه اینکه بیاین داخل تاپیکی که به سوال‌تون هیچ ربطی نداره بپرسین !!
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: tempel در 26 دی 1397، 08:30 ب‌ظ
وقتی gnome-session-flashback رو دانلود ونصب کردیم چگونه می توان به صورت آفلاین روی سیستم های دیگه هم نصبش کنیم/فقط فایل های دانلود شده gnome-flashback رو میخواهیم تفکیک و پیداکنیم.
عنوان: پاسخ : مشکل gnome-flashback
ارسال شده توسط: فرهاد محمدی مجد در 27 دی 1397، 05:20 ب‌ظ
وقتی gnome-session-flashback رو دانلود ونصب کردیم چگونه می توان به صورت آفلاین روی سیستم های دیگه هم نصبش کنیم/فقط فایل های دانلود شده gnome-flashback رو میخواهیم تفکیک و پیداکنیم.

این کار خیلی سختیه، به طور دستی نمیشه فایل‌های یک برنامه خاص را تفکیک کرد چون وابستگی‌های اون برنامه هر کدام وابستگی های دیگری دارند، پس بهتره تمام فولدر در مسیر var/cache/apt/archives را کپی کنید.

مگر اینکه خود فرمان apt یک قابلیتی برای انجام آن داشته باشد، از توسعه دهندگان apt در لیست پستی خودش بپرسید یا از لیست پستی کاربران دبیان