انجمن‌های فارسی اوبونتو

کمک و پشتیبانی => سایر توزیع‌های گنو/لینوکس => نویسنده: پالاس ایرانی در 18 آبان 1394، 11:58 ب‌ظ

عنوان: تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: پالاس ایرانی در 18 آبان 1394، 11:58 ب‌ظ
سلام دوستان
تا حالا ۳ بار تلاش کردم به لینوکس مهاجرت کنم (از همون موقع که سی دی اوبونتو پست میشد)ولی بدلیل گیرای شغلی به فتوشاپ و آفیس همیشه خوردم تو دیوار. آخرین بارشم دو سال پیش بود فکر کنم که با این آقای unity (اگه درست بگم اسمشو) تو اوبونتو لپتاپ پیر بدبختم نمیکشید و دیوانه شدم کار به تلاش نکشید. البته درایور گرافیک رو نصب کرده بودم. خلاصه که الان برای بار چهارم دارم تلاشمو میکنم و اراده جدی به موندن دارم. اما به تعدادی کمک نیاز دارم.
من با تحقیق رو دیگر نسخه ها به mint رسیدم و الان حتی گرافیکمو نصب نکردم ولی همه چی رووون و عالیه.آخرین نسخه مینت رو دارم.
آفیس هم WPS نصب کردم و همه چیز واسه موندن آمادست. اما:

۱. مشکل wine
هر بار واین رو باز میکنم، یه خطا میاد که دیوانم کرده.این خطاشه:
Unhandled exception: unimplemented function mscoree.dll.CorIsLatestSvc called in 32-bit code (0x7b83aace).
Register dump:
 CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003b
 EIP:7b83aace ESP:007ee644 EBP:007ee6b8 EFLAGS:00000283(   - --  I S - - -C)
 EAX:7b82695d EBX:7b8b5000 ECX:00000008 EDX:007ee66c
 ESI:80000100 EDI:608d49e8
Stack dump:
0x007ee644:  007ee6e8 00000008 7bc536e9 80000100
0x007ee654:  00000001 00000000 7b83aace 00000002
0x007ee664:  7e8e63c0 7e8e64e7 7bcc7be0 0000000c
0x007ee674:  000000a8 7e8d0000 00000dd4 00000002
0x007ee684:  007ee6c8 007ee6b0 00000000 7e8d0000
0x007ee694:  007ee6c8 007ee6e8 7b8583e6 00000000
Backtrace:
=>0 0x7b83aace in kernel32 (+0x2aace) (0x007ee6b8)
  1 0x7e8e6378 in mscoree (+0x16377) (0x007ee6f8)
  2 0x7e8d5c55 in mscoree (+0x5c54) (0x007ee94c)
  3 0x608ed0cf in mscorsvc (+0x1d0ce) (0x007ee94c)
  4 0x608edacd in mscorsvc (+0x1dacc) (0x007ee978)
  5 0x7ebd0a2c in advapi32 (+0x30a2b) (0x007ee9c8)
  6 0x7bc799b0 call_thread_func_wrapper+0xb() in ntdll (0x007ee9e8)
  7 0x7bc7c93d call_thread_func+0x7c() in ntdll (0x007eeab8)
  8 0x7bc7998e RtlRaiseException+0x21() in ntdll (0x007eead8)
  9 0x7bc82dce in ntdll (+0x72dcd) (0x007ef358)
  10 0xb7545f70 start_thread+0xcf() in libpthread.so.0 (0x007ef428)
  11 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  12 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  13 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  14 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  15 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  16 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  17 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  18 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  19 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  20 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  21 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  22 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  23 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  24 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  25 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  26 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  27 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  28 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  29 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  30 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  31 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  32 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  33 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  34 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  35 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  36 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  37 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  38 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  39 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  40 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  41 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  42 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  43 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  44 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  45 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  46 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  47 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  48 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  49 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  50 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  51 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  52 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  53 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  54 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  55 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  56 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  57 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  58 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  59 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  60 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  61 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  62 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  63 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  64 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  65 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  66 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  67 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  68 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  69 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  70 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  71 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  72 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  73 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  74 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  75 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  76 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  77 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  78 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  79 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  80 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  81 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  82 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  83 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  84 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  85 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  86 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  87 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  88 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  89 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  90 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  91 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  92 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  93 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  94 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  95 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  96 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  97 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  98 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  99 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  100 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  101 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  102 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  103 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  104 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  105 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  106 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  107 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  108 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  109 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  110 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  111 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  112 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  113 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  114 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  115 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  116 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  117 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  118 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  119 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  120 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  121 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  122 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  123 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  124 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  125 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  126 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  127 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  128 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  129 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  130 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  131 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  132 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  133 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  134 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  135 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  136 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  137 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  138 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  139 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  140 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  141 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  142 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  143 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  144 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  145 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  146 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  147 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  148 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  149 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  150 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  151 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  152 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  153 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  154 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  155 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  156 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  157 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  158 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  159 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  160 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  161 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  162 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  163 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  164 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  165 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  166 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  167 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  168 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  169 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  170 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  171 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  172 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  173 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  174 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  175 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  176 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  177 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  178 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  179 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  180 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  181 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  182 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  183 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  184 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  185 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  186 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  187 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  188 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  189 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  190 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  191 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  192 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  193 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  194 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  195 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  196 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  197 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  198 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  199 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
  200 0xb7476bee __clone+0x5d() in libc.so.6 (0x00000000)
0x7b83aace: subl $4,%esp
Modules:
Module Address Debug info Name (69 modules)
PE 10000000-10022000 Deferred        mscorsvw
PE 608d0000-60924000 Export          mscorsvc
PE 79060000-7911e000 Deferred        msvcr100_clr0400
ELF 7b800000-7ba5b000 Dwarf           kernel32<elf>
  \-PE 7b810000-7ba5b000 \               kernel32
ELF 7bc00000-7bcdb000 Dwarf           ntdll<elf>
  \-PE 7bc10000-7bcdb000 \               ntdll
ELF 7bf00000-7bf04000 Deferred        <wine-loader>
ELF 7dc28000-7dc5f000 Deferred        uxtheme<elf>
  \-PE 7dc30000-7dc5f000 \               uxtheme
ELF 7dc5f000-7dc65000 Deferred        libxfixes.so.3
ELF 7dc65000-7dc70000 Deferred        libxcursor.so.1
ELF 7dc70000-7dc80000 Deferred        libxi.so.6
ELF 7dc80000-7dc84000 Deferred        libxcomposite.so.1
ELF 7dc84000-7dc8f000 Deferred        libxrandr.so.2
ELF 7dc8f000-7dc9a000 Deferred        libxrender.so.1
ELF 7dc9a000-7dca0000 Deferred        libxxf86vm.so.1
ELF 7dca0000-7dca4000 Deferred        libxinerama.so.1
ELF 7dca4000-7dcab000 Deferred        libxdmcp.so.6
ELF 7dcab000-7dcaf000 Deferred        libxau.so.6
ELF 7dcaf000-7dcd1000 Deferred        libxcb.so.1
ELF 7dcd1000-7de05000 Deferred        libx11.so.6
ELF 7de05000-7de18000 Deferred        libxext.so.6
ELF 7de30000-7dec2000 Deferred        winex11<elf>
  \-PE 7de40000-7dec2000 \               winex11
ELF 7e01e000-7e047000 Deferred        libexpat.so.1
ELF 7e047000-7e0e7000 Deferred        libfreetype.so.6
ELF 7e0e7000-7e21d000 Deferred        oleaut32<elf>
  \-PE 7e100000-7e21d000 \               oleaut32
ELF 7e259000-7e294000 Deferred        libfontconfig.so.1
ELF 7e294000-7e2bc000 Deferred        libpng12.so.0
ELF 7e2bc000-7e33d000 Deferred        rpcrt4<elf>
  \-PE 7e2d0000-7e33d000 \               rpcrt4
ELF 7e33d000-7e479000 Deferred        ole32<elf>
  \-PE 7e350000-7e479000 \               ole32
ELF 7e479000-7e580000 Deferred        comctl32<elf>
  \-PE 7e480000-7e580000 \               comctl32
ELF 7e580000-7e5fa000 Deferred        shlwapi<elf>
  \-PE 7e590000-7e5fa000 \               shlwapi
ELF 7e5fa000-7e82d000 Deferred        shell32<elf>
  \-PE 7e610000-7e82d000 \               shell32
ELF 7e82d000-7e841000 Deferred        psapi<elf>
  \-PE 7e830000-7e841000 \               psapi
ELF 7e841000-7e85b000 Deferred        libz.so.1
ELF 7e85b000-7e8c3000 Deferred        dbghelp<elf>
  \-PE 7e860000-7e8c3000 \               dbghelp
ELF 7e8c3000-7e8fa000 Dwarf           mscoree<elf>
  \-PE 7e8d0000-7e8fa000 \               mscoree
ELF 7e8fa000-7e914000 Deferred        version<elf>
  \-PE 7e900000-7e914000 \               version
ELF 7e914000-7ea31000 Deferred        gdi32<elf>
  \-PE 7e920000-7ea31000 \               gdi32
ELF 7ea31000-7eb8b000 Deferred        user32<elf>
  \-PE 7ea40000-7eb8b000 \               user32
ELF 7eb8b000-7ebfd000 Dwarf           advapi32<elf>
  \-PE 7eba0000-7ebfd000 \               advapi32
ELF 7ebfd000-7ec0a000 Deferred        libnss_files.so.2
ELF 7ec0a000-7ec16000 Deferred        libnss_nis.so.2
ELF 7ec16000-7ec2f000 Deferred        libnsl.so.1
ELF 7efa2000-7efe8000 Deferred        libm.so.6
ELF b7362000-b7380000 Deferred        fusion<elf>
  \-PE b7370000-b7380000 \               fusion
ELF b7381000-b738a000 Deferred        libnss_compat.so.2
ELF b738b000-b7539000 Dwarf           libc.so.6
ELF b7539000-b753e000 Deferred        libdl.so.2
ELF b753f000-b755b000 Dwarf           libpthread.so.0
ELF b7573000-b7728000 Dwarf           libwine.so.1
ELF b772a000-b774c000 Deferred        ld-linux.so.2
ELF b774c000-b774d000 Deferred        [vdso].so
Threads:
process  tid      prio (all id:s are in hex)
0000000e services.exe
0000002a    0
00000029    0
00000022    0
00000016    0
00000010    0
0000000f    0
00000012 (D) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe
0000001d    0
0000001c    0 <==
00000019    0
00000013    0
0000001e winedevice.exe
00000028    0
00000025    0
00000024    0
0000001f    0
00000026 plugplay.exe
0000002c    0
0000002b    0
00000027    0
System information:
    Wine build: wine-1.6.2
    Platform: i386
    Host system: Linux
    Host version: 3.16.0-38-generic
چه کارش کنم؟

۲. مشکل کیبورد
آقا این کیبوردو چطور مثه ویندوز کنم؟ویرگولش سخته با عدد ۷. حرف پ جای دیگست و ... اگه به این عادت کنم با دیگر سیستم ها بیچاره میشم.

۳.دانلود فایل های اضافی
با winetricks میخام یه سری dll نصب کنم. (مثلن برای اجرای p s i p h o n) اما جون میکنه تا دانلود کنه. راهی نیست من یه جوری اینایی که میخاد براش دانلود کنم بدم بهش؟ مگه نمیگن در لینوکس همه چی میشه؟ ;)

۴. قندشکن
مشخصه دیگه! چه کنم؟ لینکایی که آدما دادن خودشون قندشکن لازم دارن که خب الان نمیتونم دسترسی پیدا کنم.

۵. فتوشاپ خاک بر سر
اقا بر فرض اینکه من فتوشاپ رو بیخیال شم. حتی کمبودهای gimp هم بیخیال شم... بدبختیه اینه که فایل psd باهاش باز میکنم حتی متنو نمیتونه ادیت کنه. کلن مصیبته. من تمام تلاشم اینه که از این نرم افزارهای پولی دل بکنم و آفیس خوب گیر اوردم. اما این یکی واقعن زمینگیرم کرده.. پیشنهادی دارید؟ یا فتوشاپ بریزم؟


ارادت
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: koosha در 19 آبان 1394، 09:16 ب‌ظ
درمورد واین پیشنهاد میکنم استفاده نکنید کلا ، به جای نرم افزار های ویندوز از معادل های گنو/لینوکس بهره بگیرید .
۲ - تاجایی که اطلاع دارم این کیبورد کیبورد فارسی و استاندارده . اما مال ویندوز خیر . واقعا اینقدر سخته کارکردن باهاش ؟ سعی کنید یکم با شرایط خودتون رو سازگار کنید . از گنو/لینوکس انتظار ویندوز بدون ویروس نداشته باشید :)
۴ - هر هفته این سوال تو انجمن پرسیده میشه ، به جای پرسش دوباره سوال های پیشین رو مطالعه و به این صفحه سر بزنید :
http://wiki.ubuntu.ir/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: پالاس ایرانی در 20 آبان 1394، 01:24 ب‌ظ
۱. همه چی که معادل نداره. مخصوصن یه برنامه های تخصصی هستن که فقط نسخه ویندوز دارن و اگر نتونم ازشون اینجا استفاده کنم مجبورم برگردم! فکر میکنم متوجهین که چه حال بدیه نتونی از پسش بربیای و برگردی ویندوز...
۲. متوجه استاندارد بودنش هستم. عادت هم سخت نیست ولی اگه عادت کنم بعدن در جاهای دیگه به مشکل میخورم و نمیخام دردسرمو زیاد کنم تو کار. میخام با کمترین خونریزی مهاجرت کنم.
۴. سوالمو درست نخوندی برادر. این لینکهایی که تو انجمن هست ف.ی.ل.ت.ر.ه! نمیتونم ببینمشون! همچنین لینکی که شما گذاشتی...
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: رسول سعیدنژاد در 20 آبان 1394، 01:39 ب‌ظ
یه سوال؟
شما دلایلتون برای مهاجرت به گنولینوکس چی هست؟
شمایی که همه کاراتون با ویندوزه، بهتر نیست روی ویندوز بمونین؟  ;)
گنولینوکس متفاوته. پس کارکردن باهاش هم متفاوته و آزادی‌ای که به ما میده، بهایی هم داره که باید پرداخت کنیم. اونم دل کندن از برنامه های ویندوزی و مهاجرت به برنامه های لینوکسیه.
اگه به خاطر عدم سواد شرکت های گرامی و کارفرما، مجبور هستین از برنامه های ویندوز استفاده کنین، خب یه ویندوز با یه لینوکس کنار هم داشته باشین. اگه دلیلی برای این کار نمی بینن، همون ویندوز رو تا زمانی که سواد جامعه بالا میره داشته باشین و کار کنین. تا وقتی کارفرمای شما ندونه که بین psd‌ و xcf برای خروجی یه پروژه، هیچ فرقی وجود نداره، شما خودتون رو الکی با سوییچ بین ویندوز و لینوکس خسته و پیر نکنین. من که اومدم روی گنولینوکس، اگه کارفرما طرح گرافیکی ازم بخواد، با پسوند xcf میدمش. قبول نکنه منم دیگه واسش کار نمی کنم. به همین سادگی! پس اگ کارتون براتون لازمه و واجب، دلیلی نداره لینوکسی بشین. روی همون ویندوز به درآمد و زندگیتون ادامه بدین تا زمانی که سواد جامعه اونقدر بالا بره که بفهمن نرم افزار یه ابزاره نه هدف. اونوخ دیگه حتی نیازی به ویندوز و برنامه هاش ندارین.
سعی نکنین لینوکس رو شبیه به ویندوز کنین. ویندوز ویندوزه. لینوکس هم لینوکس.  ;)
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: koosha در 20 آبان 1394، 03:24 ب‌ظ
4 - از داخل ویکی ، به نرم افزار و سپس tor مراجعه کنید . مشکلی نیست .
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: احمد حسن زاده در 20 آبان 1394، 10:50 ب‌ظ
یه سوال؟
شما دلایلتون برای مهاجرت به گنولینوکس چی هست؟
شمایی که همه کاراتون با ویندوزه، بهتر نیست روی ویندوز بمونین؟  ;)
گنولینوکس متفاوته. پس کارکردن باهاش هم متفاوته و آزادی‌ای که به ما میده، بهایی هم داره که باید پرداخت کنیم. اونم دل کندن از برنامه های ویندوزی و مهاجرت به برنامه های لینوکسیه.
اگه به خاطر عدم سواد شرکت های گرامی و کارفرما، مجبور هستین از برنامه های ویندوز استفاده کنین، خب یه ویندوز با یه لینوکس کنار هم داشته باشین. اگه دلیلی برای این کار نمی بینن، همون ویندوز رو تا زمانی که سواد جامعه بالا میره داشته باشین و کار کنین. تا وقتی کارفرمای شما ندونه که بین psd‌ و xcf برای خروجی یه پروژه، هیچ فرقی وجود نداره، شما خودتون رو الکی با سوییچ بین ویندوز و لینوکس خسته و پیر نکنین. من که اومدم روی گنولینوکس، اگه کارفرما طرح گرافیکی ازم بخواد، با پسوند xcf میدمش. قبول نکنه منم دیگه واسش کار نمی کنم. به همین سادگی! پس اگ کارتون براتون لازمه و واجب، دلیلی نداره لینوکسی بشین. روی همون ویندوز به درآمد و زندگیتون ادامه بدین تا زمانی که سواد جامعه اونقدر بالا بره که بفهمن نرم افزار یه ابزاره نه هدف. اونوخ دیگه حتی نیازی به ویندوز و برنامه هاش ندارین.
سعی نکنین لینوکس رو شبیه به ویندوز کنین. ویندوز ویندوزه. لینوکس هم لینوکس.  ;)
چقدر از این طرز برخورد شما بدم میاد.
همه جا همین طور برخورد میکنید.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: Nelliel در 20 آبان 1394، 11:00 ب‌ظ
4 - از داخل ویکی ، به نرم افزار و سپس tor مراجعه کنید . مشکلی نیست .

فیلتر هست.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: Geek در 21 آبان 1394، 12:29 ق‌ظ
نقل‌قول
چقدر از این طرز برخورد شما بدم میاد.
همه جا همین طور برخورد میکنید.

واقعیت‌ها رو گفت دیگه!
تلخه؟ ;D
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: پالاس ایرانی در 21 آبان 1394، 02:57 ق‌ظ
یه سوال؟
شما دلایلتون برای مهاجرت به گنولینوکس چی هست؟
شمایی که همه کاراتون با ویندوزه، بهتر نیست روی ویندوز بمونین؟  ;)
گنولینوکس متفاوته. پس کارکردن باهاش هم متفاوته و آزادی‌ای که به ما میده، بهایی هم داره که باید پرداخت کنیم. اونم دل کندن از برنامه های ویندوزی و مهاجرت به برنامه های لینوکسیه.
اگه به خاطر عدم سواد شرکت های گرامی و کارفرما، مجبور هستین از برنامه های ویندوز استفاده کنین، خب یه ویندوز با یه لینوکس کنار هم داشته باشین. اگه دلیلی برای این کار نمی بینن، همون ویندوز رو تا زمانی که سواد جامعه بالا میره داشته باشین و کار کنین. تا وقتی کارفرمای شما ندونه که بین psd‌ و xcf برای خروجی یه پروژه، هیچ فرقی وجود نداره، شما خودتون رو الکی با سوییچ بین ویندوز و لینوکس خسته و پیر نکنین. من که اومدم روی گنولینوکس، اگه کارفرما طرح گرافیکی ازم بخواد، با پسوند xcf میدمش. قبول نکنه منم دیگه واسش کار نمی کنم. به همین سادگی! پس اگ کارتون براتون لازمه و واجب، دلیلی نداره لینوکسی بشین. روی همون ویندوز به درآمد و زندگیتون ادامه بدین تا زمانی که سواد جامعه اونقدر بالا بره که بفهمن نرم افزار یه ابزاره نه هدف. اونوخ دیگه حتی نیازی به ویندوز و برنامه هاش ندارین.
سعی نکنین لینوکس رو شبیه به ویندوز کنین. ویندوز ویندوزه. لینوکس هم لینوکس.  ;)
دوست عزیز این حرفها تو انجمن زیاده و چیزی رو هم حل نمیکنه. همه چیز در نقطه ای از یک طیف قرار داره. شما میخای انتهای طیف و اعتقاد وایسی اوکی. بقیه که میخان وسطاش وایسن رو هم کمک کن بیان سمتت! من نفهمیدم. در سوال اخرم راهنمایی خاستم برای حل مشکل. در موسسه ما مواقع زیادی من باید فایلهایی که توسط دیگران اماده شده رو ویرایش یا تکمیل کنم. اونها رو هم نه میتونم و نه حق دارم مجبور کنم از نرم افزار دیگه استفاده کنن. الان اگر بتونی راهنمایی کنی که من چطور بتونم فایلهای psd رو ویرایش کنم. کمک بزرگی کردی. اگر هم که نمیتونی کمک کنی که هیچی.:-)
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: Geek در 21 آبان 1394، 10:08 ق‌ظ
4 - از داخل ویکی ، به نرم افزار و سپس tor مراجعه کنید . مشکلی نیست .

فیلتر هست.

یه نسخه‌ی سیو شده از این صفحه پیوست شد.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: Nelliel در 21 آبان 1394، 11:21 ق‌ظ
ممنون اما من نیازی ندارم همین طوری خبررسانی کردم به این دوستی که سوال پرسید.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: koosha در 21 آبان 1394، 11:58 ق‌ظ
پس ظاهرا برای من فیلتر نکردند
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: رسول سعیدنژاد در 21 آبان 1394، 01:31 ب‌ظ
چقدر از این طرز برخورد شما بدم میاد.
همه جا همین طور برخورد میکنید.

دوست عزیز، نمیشه زوری کسی رو آورد سمت لینوکس.
اگه طرف علاقه داره به لینوکس، پاشم واسته. اگه کارش با ویندوزه، یه ویندوز هم بذاره کنار لینوکس. اینکه بخواد برنامه های ویندوز رو داخل لینوکس اجرا کنه، کلا راه رو اشتباهی اومده  ;)
برخورد من با واقعیته.
نکنه شما انتظار داری من بیام راهنمایی کنم و طرف برنامه ی غیرآزاد نصب کنه داخل توزیعش؟
شرمنده. من به خاطر فلسفه و فرهنگ لینوکسه که اومدم سمتش. دنبال ویندوز بدون ویروس نمی‌گردم  ;)
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: Nelliel در 21 آبان 1394، 01:34 ب‌ظ
پس ظاهرا برای من فیلتر نکردند

برای من هم آموزش ویکی و هم همه‌ی تاپیک‌هایی که توش کلمه‌ی تور یا فیلتر شکن هست فیلتر شده.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: رسول سعیدنژاد در 21 آبان 1394، 01:39 ب‌ظ
دوست عزیز این حرفها تو انجمن زیاده و چیزی رو هم حل نمیکنه. همه چیز در نقطه ای از یک طیف قرار داره. شما میخای انتهای طیف و اعتقاد وایسی اوکی. بقیه که میخان وسطاش وایسن رو هم کمک کن بیان سمتت! من نفهمیدم. در سوال اخرم راهنمایی خاستم برای حل مشکل. در موسسه ما مواقع زیادی من باید فایلهایی که توسط دیگران اماده شده رو ویرایش یا تکمیل کنم. اونها رو هم نه میتونم و نه حق دارم مجبور کنم از نرم افزار دیگه استفاده کنن. الان اگر بتونی راهنمایی کنی که من چطور بتونم فایلهای psd رو ویرایش کنم. کمک بزرگی کردی. اگر هم که نمیتونی کمک کنی که هیچی.:-)

کمک رو که به شما کردم دوست عزیز.
یه ویندوز و یه لینوکس کنار همدیگه داشته باشید. کل مشکلتون حل میشه.
ولی اگه میخواین فقط یه سیستم عامل داشته باشین، حرفم هنوز همونه.
یا برید روی لینوکس و کاری به کسانی که فکر میکنن ابزارها، هدف هستن، نداشته باشین
یا یه ویندوز نصب کنین و خلاص. دیگه این سوالا رو هم نداره.
ما تو این انجمن تبلیغ نرم افزار غیرآزاد نمی کنیم. حتی فایل تایپ و پسوند غیرآزاد. پس توقع نداشته باشین که من بیام بگم چجوری میشه فایل PSD باز کرد توی لینوکس. و توقع هم نداشته باشین که هیچی نگم.
در هر صورت شما دو راه دارین
یا یه ویندوز نصب می کنین کنار لینوکس و فایل PSD رو داخل فتوشاپ ویندوزتون ران می کنین و لینوکس رو هم برای کارای دیگه تون در نظر می‌گیرین
یا یه لینوکس نصب میکنین و با پسوند xcf پروژه هاتون رو تحویل دیگران میدین.
راه سوم که خلاف این انجمن هست اینه که روی توزیع آزادتون، بگیرین چیزای غیرآزاد نصب کنین که یکی هم مثل من میاد و مخالفت میکنه چرا که گنولینوکس یه فلسفه ای داره اونم آزادی نرم افزاره. قرار باشه توش برنامه غیرآزاد نصب بشه، پس همون ویندوز بهتره  ;)
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: امیــــــر در 21 آبان 1394، 01:43 ب‌ظ
چقدر از این طرز برخورد شما بدم میاد.
همه جا همین طور برخورد میکنید.
رسول حرف بدی نزد که شما ناراحت میشی
فقط گفت نباید توی بنز بشینی و بخوای تجهیزات پیکان نصب کنی!
توی دنیای آزاد هرکسی میتونه بیاد ، اما نباید این فرهنگ جا بیفته که نرم افزار غیرآزاد استفاده کنه
خوب اگه میخواد استفاده کنه همون ویندوز جواب همه مشکلاتش رو میده چه اصراریه گنو/لینوکس استفاده کنه؟
واین کمک میکنه نرم افزارهای ویندوزی اجرا بشه اما چه کاریه ؟
مگه از یه سیستم عامل به تنهایی چه استفاده ای میشه ؟
مثلا از خود ویندوز بدون نرم افزارهاش چه استفاده دیگه ای میشه ؟
برنامه ها هستن که کاربرد دارن ، پس اگه کاربردشون توی ویندوزه سیستم عامل هم ویندوز باشه چه کاریه مهاجرت ازش ](*,)
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: relsi1053 در 21 آبان 1394، 01:55 ب‌ظ
 :D اگه کارتون مجابتون میکنه که از گنو/لینوکس استفاده نکنید پیشنهاد میکنم که شماهم اینکار رو نکنید
سیستم عامل ها و نرم افزار ها وسیله ای هستن که کارتون رو انجام بدین نه یک اهرم فشار
پس وضعیت رو بپذیرید و خودتون رو اذیت نکنید
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: پالاس ایرانی در 21 آبان 1394، 09:28 ب‌ظ
4 - از داخل ویکی ، به نرم افزار و سپس tor مراجعه کنید . مشکلی نیست .

فیلتر هست.

یه نسخه‌ی سیو شده از این صفحه پیوست شد.

خیلی ممنون از کمکتون.

دوست عزیز این حرفها تو انجمن زیاده و چیزی رو هم حل نمیکنه. همه چیز در نقطه ای از یک طیف قرار داره. شما میخای انتهای طیف و اعتقاد وایسی اوکی. بقیه که میخان وسطاش وایسن رو هم کمک کن بیان سمتت! من نفهمیدم. در سوال اخرم راهنمایی خاستم برای حل مشکل. در موسسه ما مواقع زیادی من باید فایلهایی که توسط دیگران اماده شده رو ویرایش یا تکمیل کنم. اونها رو هم نه میتونم و نه حق دارم مجبور کنم از نرم افزار دیگه استفاده کنن. الان اگر بتونی راهنمایی کنی که من چطور بتونم فایلهای psd رو ویرایش کنم. کمک بزرگی کردی. اگر هم که نمیتونی کمک کنی که هیچی.:-)

کمک رو که به شما کردم دوست عزیز.
یه ویندوز و یه لینوکس کنار همدیگه داشته باشید. کل مشکلتون حل میشه.
ولی اگه میخواین فقط یه سیستم عامل داشته باشین، حرفم هنوز همونه.
یا برید روی لینوکس و کاری به کسانی که فکر میکنن ابزارها، هدف هستن، نداشته باشین
یا یه ویندوز نصب کنین و خلاص. دیگه این سوالا رو هم نداره.
ما تو این انجمن تبلیغ نرم افزار غیرآزاد نمی کنیم. حتی فایل تایپ و پسوند غیرآزاد. پس توقع نداشته باشین که من بیام بگم چجوری میشه فایل PSD باز کرد توی لینوکس. و توقع هم نداشته باشین که هیچی نگم.
در هر صورت شما دو راه دارین
یا یه ویندوز نصب می کنین کنار لینوکس و فایل PSD رو داخل فتوشاپ ویندوزتون ران می کنین و لینوکس رو هم برای کارای دیگه تون در نظر می‌گیرین
یا یه لینوکس نصب میکنین و با پسوند xcf پروژه هاتون رو تحویل دیگران میدین.
راه سوم که خلاف این انجمن هست اینه که روی توزیع آزادتون، بگیرین چیزای غیرآزاد نصب کنین که یکی هم مثل من میاد و مخالفت میکنه چرا که گنولینوکس یه فلسفه ای داره اونم آزادی نرم افزاره. قرار باشه توش برنامه غیرآزاد نصب بشه، پس همون ویندوز بهتره  ;)

نگرش فکر میکنم مهمتر از خود پاسخه!
۱. من در مورد واین پرسیدم. واین آزاده. نیست؟ میخام باهاش سای.فون اجرا کنم که آزاده. نیست؟ اما نسخه لینوکس نداره. یا هر نرم افزار دیگه. فکر نمیکنم شما حق داشته باشی پیش بینی کنی من چی میخام اجرا کنم که اینطور با من برخورد کنی. در پست قبلی هم گفتم این موضوع یه طیفه و شما گویا تهش وایسادی. منم دارم سعی میکنم جامو پیدا کنم. عنوان تاپیک مشخصه. نیست؟
۲. در مورد پسوند psd. مگر من خاستم شما تبلیغ یک به قول خودتون پسوند غیر آزاد رو بکنید؟! خاستم کمک کنید که بتونم با همکارام راحت کار کنم و به کیش خودمم بمونم. هیچ دلیلی نداره بدلیل تفکر و علایق خودم اون ها رو سردرگم کنم.(خودخواهی کنم). منم کمک خاستم که با gimp کار کنم. کمک شما میتونست این باشه که فلانی اگه با gimp  کار کردی  بهشون xcf بده اونا میتونن در فتوشاپشون بازش کنن و باهاش کار کنن(البته نمیدونم! اگر بتونن که خوب میشه. باید امتحانش کنم). یا اینکه بگید چطور مشکل رو حل کنم.
فکر میکنم اگر دنبال آزادی هستیم یعنی اینکه همکار من اجازه داره از نرم افزار و پسوندی که راحته استفاده کنه(چه کرک شده چه خریداری شده) و منم همچنین. مهم اینه که ما انسانیم و باید ضمن فهم اختلاف نظر، با هم کار و زندگی کنیم. :) فهم من از آزادی اینه.
 اگر دوسته دیگه ای میتونه من رو در مورد فایل های گرافیکی راهنمایی کنه ممنون میشم.
ارادت
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: رسول سعیدنژاد در 21 آبان 1394، 09:56 ب‌ظ
نقل‌قول
من در مورد واین پرسیدم. واین آزاده. نیست؟
واین آزاده ولی محتوایی که داخلش نصب میشه غیرآزاد هست.

نقل‌قول
میخام باهاش سای.فون اجرا کنم که آزاده. نیست؟
اونم آزاده ولی بهترین راه استفاده از tor هست

نقل‌قول
فکر نمیکنم شما حق داشته باشی پیش بینی کنی من چی میخام اجرا کنم که اینطور با من برخورد کنی
اجرا کردن فتوشاپ یا کار با پسوند PSD میشه حرکت غیرآزاد. چه داخل واین چه خارج واین. همین طور نصب باقی برنامه ها توی واین. شاید سایفون استثنا بوده باشه ولی باقی برنامه که نیستن.

نقل‌قول
فکر میکنم اگر دنبال آزادی هستیم یعنی اینکه همکار من اجازه داره از نرم افزار و پسوندی که راحته استفاده کنه
این هیچ ربطی به آزادی نرم افزار نداره. متاسفانه اکثر ماها فکر می کنیم آزادی‌ای که ازش حرف میزنیم یعنی آزادی‌ای برای هر کاری. در صورتی که منظور از آزادی، آزادی نرم افزار هست. و آزادی نرم افزار یعنی چی؟ یعنی آزادی‌ای که به کاربر داده بشه تا کاربر بتونه برنامه رو خودش کنترل کنه نه اینکه برنامه اونو کنترل کنه. اینکه شما بخوای توی توزیع آزاد، یه چیز غیرآزاد نصب کنی، از نظر مختار بودن و آزادی برای انسان، مشکلی نداری. ولی این کار خلاف آزادی نرم افزاره.
توی اوبونتو یا گنولینوکس آزاد نیستین که هر جور دلتون خواست باهاش رفتار کنین. آزادی نرم افزار متفاوت از چیزی هست که فکر می کنین. اون آزادی بیان و آزادی برای انتخاب سایت و مخالفت با سانسور و Piratebay و ... کاری به آزادی نرم افزار نداره.
شما آزادی که هرچیزی دوست داشتی روی سیستمت بریزی. ولی دیگه آزادی نرم افزار نداری.

نقل‌قول
اگر دوسته دیگه ای میتونه من رو در مورد فایل های گرافیکی راهنمایی کنه ممنون میشم.
خب وقتی خودتون نمیخواین گوش کنین، دیگه از بقیه توقع نداشته باشین. اون بالا هم گفتم. یه فتوشاپ نصب کنین توی ویندوز و باهاش کار کنین. یا خروجی xcf از گیمپ بدین بقیه و به بقیه هم بگین گیمپ نصب کنن تا کارهاتون رو به اشتراک بذارین. اینجوری به آزادی نرم افزار هم رسیدین.
اگه نمیخواین ویندوز نصب کنین، با نصب فتوشاپ توی یه توزیع آزاد انگار شما کلا مفهوم آزادی نرم افزار رو متوجه نشدین. اگه متوجهین پس باید بدونین که کارتون اشتباس.
پس بازم سه راه دارین.
یا به جای فتوشاپ از گیمپ استفاده کنین و به همکاراتون هم بگین از گیمپ استفاده کنن
یا یه ویندوز نصب کنین و فتوشاپ رو روی اون بریزین و اینقدر هم خودتون رو اذیت نکنین
یا فتوشاپ رو توی توزیعتون نصب کنین تا کلا راه رو اشتباه رفته باشین و منم باز بیام بگم که فلانه و همچینه و همچون  :)
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: m0sen در 22 آبان 1394، 12:47 ق‌ظ
به نظرم فتوشاپ توی واین اجرا میشه به خوبی نیازی نیست کار دیگه ای انجام بدید. من CS6 رو دارم که پشتیبانی زبان فارسی رو هم داره.


  (http://imgur.com/it5VoFCl.png)
 (http://i.imgur.com/it5VoFC.png)

اینا نصب هستن.
adobeair , atmlib , msxml3 , msxml4 , vcrun2005 , vcrun2008 , vcrun2010 , vcrun2012
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: پالاس ایرانی در 24 آبان 1394، 01:56 ب‌ظ
به نظرم فتوشاپ توی واین اجرا میشه به خوبی نیازی نیست کار دیگه ای انجام بدید. من CS6 رو دارم که پشتیبانی زبان فارسی رو هم داره.


  (http://imgur.com/it5VoFCl.png)
 (http://i.imgur.com/it5VoFC.png)

اینا نصب هستن.
adobeair , atmlib , msxml3 , msxml4 , vcrun2005 , vcrun2008 , vcrun2010 , vcrun2012

ممنونم از پاسختون. ارادت
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: Nelliel در 24 آبان 1394، 05:36 ب‌ظ
مردم مجبور نیستند که برن نرم‌‌افزار آزاد نصب کنن و ما هم حق نداریم چون کسی نرم‌افزار آزاد دوست نداره سرزنشش کنیم. من خودم اصلا فرق نداره نرم‌افزارم آزاد باشه یا نه, چون اون قدر علم ندارم که از آزادیش استفاده کنم پس کاربر تازه وارد هم اینقدر علم نداره در نتیجه وقتی علمش بره بالا میره طرف نرم‌افزار آزاد و الان نباید تو سرش زد.

اینکه دانلود منیجر PDM آزاد منتشر میشه خیلی هم خوبه و به شخصه هم برام خیلی مهم هست چون من کلی چیز توش یاد گرفتم ولی از سورس هر نر‌م‌افزاری نمی‌تونی یه چیزی یاد بگیری حداقل باید یه تصویر قبلی ازش داشته باشی و بری سراغ سورس کد و تا حدودی با زبانی که اون برنامه نوشته شده آشنا باشی پس کسی که زبان برنامه نویسی بلد نیست نباید سنگ آزادی را به سینه بزنه و سرش دعوا کنه, من الان 7 ماهی میشه ویندوزم را پاک کردم و اصلا طرفش نرفتم و جدیدا خیلی حق نشر برام مهم شده و رایگان بودن و آزاد بودن نرم‌افزار هم برام مهمه چون دارم به اون درک میرسم که اصلا FOSS چی هست اما نباید کاربر دیروز گنویی شده را knock out کرد که تو غلط کردی خواستی فتوشاپ نصب کنی.

یکی از دوستام که گنو/لینوکس داشت میگفت کرنل بیشتر توزیع‌ها قسمت‌های غیر آزاد هم دارن اما آیا می‌تونست اگر آزادن توی کرنل تغییری ایجاد کنه ؟؟؟ و یا بفهمه الان کرنل داره چیکار میکنه ؟؟؟

http://www.gnu.org/distros/free-distros.en.html

زمانی باید سر چیزی کسی را سرزنش کرد که خودمون توش مشکل نداشته باشیم کسی که میگه کرنل کامل آزاد باید بتونه از آزادیش استفاده کنه.

امیدوارم منظورم را گرفته باشید.

و یه نکته‌ی مهم: نرم‌افزار‌های آزاد‌ خوبن به دلایلی که هممون میدونم اما دلیل نداره بهترین باشن, خواهشا احساس چرت و پرت به نرم‌افزار آزاد نداشته باشین چون همه چیز کمبود‌هایی داره و ممکنه نرم‌افزاری هم معادل انحصاریش بهتر باشه.

درباره‌ی فتوشاپ :

ما سه معادل برای فتوشاپ تو گنو/لینوکس داریم.

Inkscape
gimp
Krita

این سه نرم‌افزار هر سه آزاد هستند و آخری هم مخصوص میزکار کی دی ای نوشته شد چون قرار بود کی دی ای توی نرم‌افزار کاملا مستقل باشه و ....
که مشکلاتی هم سر همین ساز مخالف زدن داره.
 
در ضمن کریتا خیییییلی محیطش شبیه فتوشاپ هست فقط من توی فارسی تایپ کردن باش مشکل داشتم.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: رسول سعیدنژاد در 24 آبان 1394، 05:55 ب‌ظ
چند چندی با خودت؟

نقل‌قول
من الان 7 ماهی میشه ویندوزم را پاک کردم و اصلا طرفش نرفتم و جدیدا خیلی حق نشر برام مهم شده و رایگان بودن و آزاد بودن نرم‌افزار هم برام مهمه چون دارم به اون درک میرسم که اصلا FOSS چی هست

نقل‌قول
من خودم اصلا فرق نداره نرم‌افزارم آزاد باشه یا نه

 :o

نقل‌قول
اینکه دانلود منیجر PDM آزاد منتشر میشه خیلی هم خوبه و به شخصه هم برام خیلی مهم هست چون من کلی چیز توش یاد گرفتم ولی از سورس هر نر‌م‌افزاری نمی‌تونی یه چیزی یاد بگیری حداقل باید یه تصویر قبلی ازش داشته باشی و بری سراغ سورس کد

به این میگن اپن سورس. نه نرم افزار آزاد. تفاوتشون رو سرچ کن  ;)
نرم افزار آزاد یه فلسفه‌س. یه درجه بالاتر از نرم افزار اپن سورس.

نقل‌قول
اما نباید کاربر دیروز گنویی شده را knock out کرد که تو غلط کردی خواستی فتوشاپ نصب کنی.

چقدر بی ادبی شما  ;)

نقل‌قول
زمانی باید سر چیزی کسی را سرزنش کرد که خودمون توش مشکل نداشته باشیم کسی که میگه کرنل کامل آزاد باید بتونه از آزادیش استفاده کنه.
شما اون تیکه های غیرآزاد رو از توش در بیار. ببینم کی جلوت رو میگیره.

نقل‌قول
و یه نکته‌ی مهم: نرم‌افزار‌های آزاد‌ خوبن به دلایلی که هممون میدونم اما دلیل نداره بهترین باشن, خواهشا احساس چرت و پرت به نرم‌افزار آزاد نداشته باشین چون همه چیز کمبود‌هایی داره و ممکنه نرم‌افزاری هم معادل انحصاریش بهتر باشه.
کسی نگفت نرم افزار غیرآزاد چرته. ولی نصب نرم افزار غیرآزاد داخل توزیع آزاد یعنی کلا نفهمیدی ماجرا چیه  ;D برو ویندوز نصب کن وقتی میخوای فتوشاپ نصب کنی داخل اوبونتوت  ;)

عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: Nelliel در 24 آبان 1394، 06:09 ب‌ظ
نقل‌قول
:o

شما با دقت بخون.

گفتم تازه برام کمی مهم شده و تازه دارم به اون درک بالاتر میرسم. :)

نقل‌قول
کسی نگفت نرم افزار غیرآزاد چرته. ولی نصب نرم افزار غیرآزاد داخل توزیع آزاد یعنی کلا نفهمیدی ماجرا چیه  ;D برو ویندوز نصب کن وقتی میخوای فتوشاپ نصب کنی داخل اوبونتوت  ;)

این برای اون دوستمون بود, نه من که برم روی اوبونتوم نصب کنم یا نه ;). من پول لایسنس فتوشاپ ندارم و سر نسخه‌ی دزدی هم نمیرم گیمپ به این خوبی چه مشکلی داره ؟؟؟

بله کار چرتی هست برای همینه که به شخصه اصـــلا خوشم نمیاد روی سیستمم واین باشه اما روز‌های اول لینوکسی شدنم واین داشتم کاربر تازه گنویی شده هم خودش بعد از چند وقت واین را پاک میکنه اما الان نباید سرزنشش کرد که نرو رو واین.

نقل‌قول
شما اون تیکه های غیرآزاد رو از توش در بیار. ببینم کی جلوت رو میگیره.

عزیز دلم من این حرف را نزدم که بخوام قسمت غیر آزاد را پاک کنم گفتم کسی که حرفش را میزنه باید بتونه ازش استفاده کنه عبارت (یکی از دوستام) هم داره میدرخشه اون بالا شما اول متن را درست بخون و به فعل ‌ها دقت کن که همه چیز را به من بر نگردونی.

نکته, فارسی که بلدی ؟؟؟

عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: رسول سعیدنژاد در 24 آبان 1394، 06:12 ب‌ظ
نه که شما جمله هات رو فقط به استارتر گفتی  :o کل جمله ها برگشت به ماهایی که پست زدیم. اونوخ من با دیوار حرف بزنم؟

نقل‌قول
نکته, فارسی که بلدی ؟؟؟
منو بگو که با بچه دارم حرف میزنم.
بیخی اصلا.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: Nelliel در 24 آبان 1394، 06:18 ب‌ظ
نقل‌قول
نه که شما جمله هات رو فقط به استارتر گفتی  :o کل جمله ها برگشت به ماهایی که پست زدیم. اونوخ من با دیوار حرف بزنم؟

پس درباره‌ی کی حرف زدم درباره‌ی تو سر استارتر نزدن بود که شما هم چون خودت میدونی همیشه این کارا میکنی به خودت گرفتی.
نقل‌قول
منو بگو که با بچه دارم حرف میزنم.
بیخی اصلا.
:)
نقل‌قول
چقدر بی ادبی شما  ;)

عزیزم من بچه‌ هم بی ادبی را از شما بزرگتر عزیزم آموختم  :)

عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: Geek در 24 آبان 1394، 06:38 ب‌ظ
http://gimp.ir/?cat=3

کتاب گیمپ، عالیه، اگر فتوشاپ بلد باشی در مدت کوتاهی گیمپ رو هم یاد می گیری البته می‌دونم گیر شما چیز دیگریست، ولی خب به هرحال...
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: احسان 2 در 24 آبان 1394، 06:40 ب‌ظ
کسی نگفت نرم افزار غیرآزاد چرته. ولی نصب نرم افزار غیرآزاد داخل توزیع آزاد یعنی کلا نفهمیدی ماجرا چیه  ;D برو ویندوز نصب کن وقتی میخوای فتوشاپ نصب کنی داخل اوبونتوت  ;)

به نظر من تیکه های باینری و غیر آزاد توی کرنل لینوکس چرت تره از همه اینا، پس از نظر شما لینوس توروالدز هم نفهمیده ماجرا چیه!!! همچنین مخازن اوبونتو که درایور ها و نرم افزار های غیر آزاد رو ارائه میده ;D ;D ;D چرت اندر چرت. پس حتی کنونیکال هم نفهمیده ماجرا چیه!!! فقط این وسط ریچارد استالمن فهمیده ماجرا رو که فرمایش هاش همه رو به خنده میندازه...
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: Geek در 24 آبان 1394، 06:41 ب‌ظ
اینو یادم رفت بگم، در نسخهٔ جدید گیمپ ابزاری اضافه شده به اسم Scissors Select Tool که کارها رو خیلی راحت کرده.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: رسول سعیدنژاد در 24 آبان 1394، 07:57 ب‌ظ
به نظر من تیکه های باینری و غیر آزاد توی کرنل لینوکس چرت تره از همه اینا، پس از نظر شما لینوس توروالدز هم نفهمیده ماجرا چیه!!! همچنین مخازن اوبونتو که درایور ها و نرم افزار های غیر آزاد رو ارائه میده ;D ;D ;D چرت اندر چرت. پس حتی کنونیکال هم نفهمیده ماجرا چیه!!! فقط این وسط ریچارد استالمن فهمیده ماجرا رو که فرمایش هاش همه رو به خنده میندازه...
اون تیکه های باینری و غیرآزاد رو از کرنل بردار. آزادی شما. لینوکس لیبره هم هست میتونی استفاده کنی. بهونه هم نداره
مخازن اوبونتو به صورت پیشفرض غیرآزاد رو توی سورسش گذاشته. درسته. استالمن هم اوبونتو رو گذاشته تو لیست غیرآزاد. ولی وقتی گرفتی کلمه ی multiverse و restricted رو از سورس برداشتی، دیگه توزیعت میشه آزاد. مثل دبیان.
شاید توزیع ۱۰۰ درصد آزاد نداشته باشیم، ولی دیگه اونقدر حالیمونه که یه فتوشاپ، غیرآزاد بودنش بیشتر به چشم میاد تا مخزن multiverse که میشه از سورس برش داشت و تبدیل به مخازن آزاد کرد.
شماها فکر میکنین حالا چون یه برنامه غیرآزاده پس دیگه باید همه چیمون غیرآزاد باشه. اگه یه برنامه‌مون دزدیه طوری نیست. می تونیم باقی برنامه هامون رو هم بدزدیم. مثل وقتی که می بینیم روی یه ماست ۵۰ تومن میکشیم بگیم خب پس طوری نیست روی روغن هم ۱۰۰ تومن میکشیم. ما که داریم میدزدیم. بیشتر بدزدیم.
اینجور تفکرها توی دنیای نرم افزار آزاد جایی نداره.
اونی که دنبال این تفکره، میگه من باید تلاشمو بکنم که بیشترین چیزهارو به صورت آزاد داشته باشم. حالا اگه یکیشون غیرآزاد بود دیگه چاره ای نیست (نبودن نرم افزار آزاد معادل). نه اینکه چون غیرآزاد زیاده پس ما هم استفاده کنیم. چه اشکالی داره.
در صورتی که اینجوری نیست. هیچ چیز مطلق نیست. نسبیه. بین بد و بدتر باید بد رو انتخاب کرد. بین خوب و خوب تر باید خوب تر رو انتخاب کرد.
من از ۱۰۰ تا برنامه ای که نصب میکنم شاید یکیش غیرآزاد باشه (بخش هایی از کرنل) ولی دلیل نمیشه چون اون بخش ها غیرآزاد هست پس برم unrar‌ غیر آزاد هم نصب کنم. کدک غیرآزاد هم نصب کنم. فتوشاپ غیرآزاد هم نصب کنم و ...
خداوکیلی چند نفرتون گنولینوکس رو به خاطر نرم افزار آزاد انتخاب کردین؟ چند نفرتون بهش پایبندین؟
این بحث ها واسه اینه که اکثرا اومدن روی لینوکس که مشکلات ویندوز رو نداشته باشن. طرف نه امنیت واسش مهمه. نه حریم شخصی. نه آزادی نرم افزار. فقط اومده لینوکس که راحت باشه. با چنین فردی اصلا نمیشه راجع به گنولینوکس حرف زد. چون هیچ وخ دلش نمیخواد گوش بده. نمک خورده و نمکدون شکسته.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: احسان 2 در 24 آبان 1394، 08:38 ب‌ظ
به نظر من تیکه های باینری و غیر آزاد توی کرنل لینوکس چرت تره از همه اینا، پس از نظر شما لینوس توروالدز هم نفهمیده ماجرا چیه!!! همچنین مخازن اوبونتو که درایور ها و نرم افزار های غیر آزاد رو ارائه میده ;D ;D ;D چرت اندر چرت. پس حتی کنونیکال هم نفهمیده ماجرا چیه!!! فقط این وسط ریچارد استالمن فهمیده ماجرا رو که فرمایش هاش همه رو به خنده میندازه...
اون تیکه های باینری و غیرآزاد رو از کرنل بردار. آزادی شما. لینوکس لیبره هم هست میتونی استفاده کنی. بهونه هم نداره
مخازن اوبونتو به صورت پیشفرض غیرآزاد رو توی سورسش گذاشته. درسته. استالمن هم اوبونتو رو گذاشته تو لیست غیرآزاد. ولی وقتی گرفتی کلمه ی multiverse و restricted رو از سورس برداشتی، دیگه توزیعت میشه آزاد. مثل دبیان.
شاید توزیع ۱۰۰ درصد آزاد نداشته باشیم، ولی دیگه اونقدر حالیمونه که یه فتوشاپ، غیرآزاد بودنش بیشتر به چشم میاد تا مخزن multiverse که میشه از سورس برش داشت و تبدیل به مخازن آزاد کرد.
شماها فکر میکنین حالا چون یه برنامه غیرآزاده پس دیگه باید همه چیمون غیرآزاد باشه. اگه یه برنامه‌مون دزدیه طوری نیست. می تونیم باقی برنامه هامون رو هم بدزدیم. مثل وقتی که می بینیم روی یه ماست ۵۰ تومن میکشیم بگیم خب پس طوری نیست روی روغن هم ۱۰۰ تومن میکشیم. ما که داریم میدزدیم. بیشتر بدزدیم.
اینجور تفکرها توی دنیای نرم افزار آزاد جایی نداره.
اونی که دنبال این تفکره، میگه من باید تلاشمو بکنم که بیشترین چیزهارو به صورت آزاد داشته باشم. حالا اگه یکیشون غیرآزاد بود دیگه چاره ای نیست (نبودن نرم افزار آزاد معادل). نه اینکه چون غیرآزاد زیاده پس ما هم استفاده کنیم. چه اشکالی داره.
در صورتی که اینجوری نیست. هیچ چیز مطلق نیست. نسبیه. بین بد و بدتر باید بد رو انتخاب کرد. بین خوب و خوب تر باید خوب تر رو انتخاب کرد.
من از ۱۰۰ تا برنامه ای که نصب میکنم شاید یکیش غیرآزاد باشه (بخش هایی از کرنل) ولی دلیل نمیشه چون اون بخش ها غیرآزاد هست پس برم unrar‌ غیر آزاد هم نصب کنم. کدک غیرآزاد هم نصب کنم. فتوشاپ غیرآزاد هم نصب کنم و ...
خداوکیلی چند نفرتون گنولینوکس رو به خاطر نرم افزار آزاد انتخاب کردین؟ چند نفرتون بهش پایبندین؟
این بحث ها واسه اینه که اکثرا اومدن روی لینوکس که مشکلات ویندوز رو نداشته باشن. طرف نه امنیت واسش مهمه. نه حریم شخصی. نه آزادی نرم افزار. فقط اومده لینوکس که راحت باشه. با چنین فردی اصلا نمیشه راجع به گنولینوکس حرف زد. چون هیچ وخ دلش نمیخواد گوش بده. نمک خورده و نمکدون شکسته.

شما فکر کنم یکم درگیری داری.

میتونی نرم افزار فتوشاپ رو بخری، نمیتونی؟؟؟ از کجا میدونی همه میدزدن؟ (یه ضرب المثل هم هست در این مورد که اگه بگم بد میشه)

خدا وکیلی فتوشاپ غیر آزاد بودنش از کد های باینری غیر آزاد توی کرنل بد تره؟ ادوبی یه شرکت تولید نرم افزار انحصاری هست و چیز دیگه ای جز انحصاری بودن فتوشاپ ازش انتظار نمیره.اما لینوکس که ادعای نرم افزار آزاد داره، وقتی رسما خودش از کد های باینری در کرنل استفاده میکنه و مخازن نرم افزار انحصاری هم داره، این خییییلی ناجوره.

شما که میگی از هزار تا نرم افزار آزاد یکیش غیر آزاده واسه خودت، چرا به اون دوستمون که تائیک رو شروع کرده میگی برو ویندوز؟؟ اونم میخواد بین 2 هزار تا نرم افزار آزاد، یدونه غیر آزاد داشته باشه.چرا؟؟ چون ممکنه برای کارش فقط اون نرم افزار رو قبول کنن.پس نمیتونه معادل استفاده کنه.

منم به خاطر امنیت اومدم روی لینوکس، خودتم میدونی که سختی لینوکس از ویندوز بیشتره.پس خط آخر متنت بی معنی هست
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: رسول سعیدنژاد در 24 آبان 1394، 09:06 ب‌ظ
نقل‌قول
شما فکر کنم یکم درگیری داری.
???

نقل‌قول
میتونی نرم افزار فتوشاپ رو بخری، نمیتونی؟؟؟ از کجا میدونی همه میدزدن؟ (یه ضرب المثل هم هست در این مورد که اگه بگم بد میشه)
دزدی رو مثال زدم عزیز. منظورم تفکر غیر از نرم افزار آزاده.
فتوشاپ رو بخری هم باز غیرآزاده و نصب کردنش داخل اوبونتو یعنی کلا اوبونتو رو واسه هرچیزی انتخاب کردین الا آزادی نرم افزار.

نقل‌قول
خدا وکیلی فتوشاپ غیر آزاد بودنش از کد های باینری غیر آزاد توی کرنل بد تره؟ ادوبی یه شرکت تولید نرم افزار انحصاری هست و چیز دیگه ای جز انحصاری بودن فتوشاپ ازش انتظار نمیره.اما لینوکس که ادعای نرم افزار آزاد داره، وقتی رسما خودش از کد های باینری در کرنل استفاده میکنه و مخازن نرم افزار انحصاری هم داره، این خییییلی ناجوره.
آره بدتره. فتوشاپ تماما غیرآزاد هست. ولی کرنل از ۱۴ میلیون خط کد باید ببینی چقدرش غیرآزاد هست که اونم قابل حذفه (لینوکس لیبره) هر وخ تونستی فتوشاپ رو آزاد کنی، اونوخ بگو مثل همن.

نقل‌قول
شما که میگی از هزار تا نرم افزار آزاد یکیش غیر آزاده واسه خودت، چرا به اون دوستمون که تائیک رو شروع کرده میگی برو ویندوز؟؟
(تائیک) شما خودتم که توی ویندوزی  :D بعد توقع داری من باور کنم شما طرف لینوکس و فلسفه‌شی؟
چون برای اون برنامه، باید رفت ویندوز. نرم افزار غیر آزاد من (اون بخش هایی که میگی توی کرنل غیرآزاد و باینری هست) جوری نیست که بخوام توی ویندوز اجراش کنم.
آدم اگه میخواد به نرم افزار آزاد پایبند باشه، میره به جای فتوشاپ گیمپ نصب میکنه. اگه اطرافیان اون کاربر نمیتونن فرق بین ابزار و هدف رو تشخیص بدن، پس میشه گفت مجبوره که تن به نرم افزار غیرآزاد بده (که من نمیدم) پس فتوشاپ رو توی ویندوز نصب کنه تا لااقل وقتی میره تو اوبونتو بدونه سیستم عامل آزادی داره. اگه قراره روی لینوکس فتوشاپ نصب کنه کلا پس برای چی میخواد لینوکس کار کنه؟ ویندوز مگه لگد به گُرده‌ش میزنه؟ اگه لگد میزنه پس دلیلی هم نداره توی سیستم عامل آزادش هم از امثال ویندوز استفاده کنه. اگه نمیزنه و فقط محض تنوع و اینا میخواد لینوکس کار کنه خب پس اون بحثش جداس. اون دیگه کاربر نرم افزار آزاد نیست. فقط اسمش کاربر کامپیوتره که ربطی به گنو و لینوکس و فلسفه‌ش نداره. چیزی که من همون اول هم گفتم.

نقل‌قول
منم به خاطر امنیت اومدم روی لینوکس، خودتم میدونی که سختی لینوکس از ویندوز بیشتره.پس خط آخر متنت بی معنی هست
نه لینوکس سخت تر نیست. مگه من آدم نبودم که لینوکسی شدم؟ چرا واسه من سخت نبوده؟ بی‌معنی این حرفه که آدما میگن لینوکس سخت تر از ویندوزه. والا ما سختی ندیدیم. خیلی هم آسون تره در حدی که میگی کاش به جای اون همه سالی که ویندوزی بودیم، لینوکسی بودیم و این‌همه عمرمون تباه نمی‌شد.
ویندوز و لینوکس رو بذار جلوی یه آدم ناوارد. ببین کدوم آسون تره. هیچ کدوم. هر دو به یک اندازه سختن. کسی که هنوز تصوری از سیستم عامل و ... نداره (یه کاربر که تازه کامپیوتر خریده) براش فرقی نداره کدوم سیستم عامل رو استفاده کنه. او ملزم به یادگیری هست. اونم در طول ماه ها و سال ها. همه یادشون رفته قبل از اینکه بیان توی لینوکس، ۱۰ سال ویندوز داشتن. فکر میکنن از بدو تولد بیل گیتس بهشون ژن ویندوز send to‌ کرده.
برای رسیدن به لینوکس، برای رسیدن به گنو و نرم افزار آزاد، باید چیزهایی رو هم فدا کرد. که خب اونایی نمیخوان فدا کنن، دقیقا مورد بحث من هستن. کسایی که اومدن لینوکس ولی نمیدونن لینوکس که میگن دقیقا یعنی چی. برای رسیدن به نرم افزار آزاد یعنی شما باید قید نرم افزار انحصاری رو بزنی. قید فتوشاپ رو بزنی. قید ویندوز رو بزنی. اگه نمی تونی، پس با منی که طرف نرم افزار آزادم بحث نکن شما. چون هیچ کدوم حرف همدیگه رو قبول نداریم.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: پالاس ایرانی در 24 آبان 1394، 09:58 ب‌ظ
مردم مجبور نیستند که برن نرم‌‌افزار آزاد نصب کنن و ما هم حق نداریم چون کسی نرم‌افزار آزاد دوست نداره سرزنشش کنیم. من خودم اصلا فرق نداره نرم‌افزارم آزاد باشه یا نه, چون اون قدر علم ندارم که از آزادیش استفاده کنم پس کاربر تازه وارد هم اینقدر علم نداره در نتیجه وقتی علمش بره بالا میره طرف نرم‌افزار آزاد و الان نباید تو سرش زد.

و یه نکته‌ی مهم: نرم‌افزار‌های آزاد‌ خوبن به دلایلی که هممون میدونم اما دلیل نداره بهترین باشن, خواهشا احساس چرت و پرت به نرم‌افزار آزاد نداشته باشین چون همه چیز کمبود‌هایی داره و ممکنه نرم‌افزاری هم معادل انحصاریش بهتر باشه.

درباره‌ی فتوشاپ :

ما سه معادل برای فتوشاپ تو گنو/لینوکس داریم.

Inkscape
gimp
Krita

این سه نرم‌افزار هر سه آزاد هستند و آخری هم مخصوص میزکار کی دی ای نوشته شد چون قرار بود کی دی ای توی نرم‌افزار کاملا مستقل باشه و ....
که مشکلاتی هم سر همین ساز مخالف زدن داره.
 
در ضمن کریتا خیییییلی محیطش شبیه فتوشاپ هست فقط من توی فارسی تایپ کردن باش مشکل داشتم.

دوست عزیز اولا قربون زیبونت. مرسی از توضیحاتت. دوم هم ممنون از راهنماییت در مورد نرم افزار های گرافیکی. دارم یا گیمپ ور میرم یاد بگیرم.


http://gimp.ir/?cat=3

کتاب گیمپ، عالیه، اگر فتوشاپ بلد باشی در مدت کوتاهی گیمپ رو هم یاد می گیری البته می‌دونم گیر شما چیز دیگریست، ولی خب به هرحال...
مرسی از این لینک! واقعن به میانبر برای یاد گرفتن نیاز داشتم. مرسی از توجهتون. گیرمم اینه که زمان نیاز دارم تا بتونم از ویندوز فاصله بگیرم. شبی چند ساعت برای اینکار دارم وقت میذارم ولی نمیتونم کلن شغلمو تعطیل کنم. واسه کوتاه شدن زمان گذار کمک خواستم. بازم ممنون

خداوکیلی چند نفرتون گنولینوکس رو به خاطر نرم افزار آزاد انتخاب کردین؟ چند نفرتون بهش پایبندین؟
این بحث ها واسه اینه که اکثرا اومدن روی لینوکس که مشکلات ویندوز رو نداشته باشن. طرف نه امنیت واسش مهمه. نه حریم شخصی. نه آزادی نرم افزار. فقط اومده لینوکس که راحت باشه. با چنین فردی اصلا نمیشه راجع به گنولینوکس حرف زد. چون هیچ وخ دلش نمیخواد گوش بده. نمک خورده و نمکدون شکسته.
فکر میکنم دلایل هرکسی به خودش مربوطه و شما هم اگر خاستی با یه تازه وارد دیگه اونطور که با من حرف زدی حرف بزنی حداقل قبلش بپرس فازش چیه! با فاز خودت نباید راه بیافتی تو خیابون به هرکس هرچی میخای بگی. شایدم بتونی البته!  ;)شما که میگی از هزار تا نرم افزار آزاد یکیش غیر آزاده واسه خودت، چرا به اون دوستمون که تائیک رو شروع کرده میگی برو ویندوز؟؟ اونم میخواد بین 2 هزار تا نرم افزار آزاد، یدونه غیر آزاد داشته باشه.چرا؟؟ چون ممکنه برای کارش فقط اون نرم افزار رو قبول کنن.پس نمیتونه معادل استفاده کنه.

گل گفتی!

نقل‌قول
آدم اگه میخواد به نرم افزار آزاد پایبند باشه،

کسی اینجا گفت میخاد باشه؟ تاپیک اول رو یکبار دیگه بخون. کلن حرفایی که داری میزنی هیچ ربطی به تاپیک نداره دوست عزیز. اولشم گفتم اگر نمیتونی به مشکلات من کمک کنی خب رها کن برادر جان! هر وقت تاپیک زدم بیاید اعتقادات منو درست کنین بیا منو دعوت به مسلک خودت کن. من مشکلاتمو  در مورد مشکلم با واین شروع کردم. پس حالم مشخصه. در مورد نگاه به آینده هم موضوع تاپیک مشخصه. گفتم تلاش برای موندگار شدن. موندگار شم که بتونم بقیه راه رو برم.  ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
دوستان من فکر میکنم مشکلاتم حل شده و حاهشم اینه که این بحث غیر دوستانه رو ادامه ندیم و هر کس به کیش خود. منم کافر. مرسی
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: رسول سعیدنژاد در 24 آبان 1394، 10:15 ب‌ظ
ببخشید ولی شما مثل اینکه کلا متنای من رو نمی خونی
من جواب شمارو توی همون پست اول دادم.
گفتین واین منم گفتم فتوشاپ رو توی ویندوز نصب کنین. نه توی واین.
اگه میخواین برای موندگار شدن تلاش کنین، یکمم هم فلسفه و فرهنگش رو مطالعه کنین. بدون این دو گزینه، هیشکی موندگار نخواهد شد. هرکسی که بدون پایبندی به نرم افزار آزاد بخواد توی لینوکس بمونه، قولتون میدم چند وقت دیگه راشو میگیره و میره. چون از پایه غلط جلو اومده و همیشه از عالم و آدم طلبکاره.
شما راه اولو کج اومدی که حالا میخوای تلاش کنی واسه موندگار شدن.
منم جوابتون رو دادم. یه فتوشاپ نصب کنین توی ویندوز. لینوکس هم بذارین واسه برنامه های آزاد، خود به خود موندگار خواهید شد و خود به خود دست از فتوشاپ می کشین و به سمت گیمپ میایین و حتی اطرافیانتون رو هم به این راه دعوت می کنید (با چک کردن ظرفیت هاشون)
ولی متاسفانه شما اصلا نمیخونی حرفای منو. من دارم واسه خودم مینویسم انگار  ](*,)
این همه شما حرف زدی ولی آخرش نگفتی چرا فتوشاپ رو توی ویندوز نصب نمی کنی.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: koosha در 24 آبان 1394، 10:43 ب‌ظ
شما مشکلاتتون رو مطرح کردید و راهنمایی خواستید . این انجمن درمورد نرم افزار آزاد هستش . پس پرسش "کسی اینجا گفت میخواد باشه" درمورد حرف رسول عزیز که گفت پایبند به نرم افزار آزاد باشه ، کاملا بی معنیه . اگر از نرم افزار آزاد خوشتون نمیاد ، چرا اینجا رو انتخاب کردید ؟
اگر راهنمایی میخواید پس از دوستان ایراد نگیرید . تفکرتون به کل اشتباهه و اگر سمت لینوکس میاین باید فرهنگش رو هم یاد بگیرید .
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: پالاس ایرانی در 24 آبان 1394، 10:56 ب‌ظ
برادر من!
سوال رو اگه لازمه از ابتدای تاپیک کپی کنم اینجا؟!

نقل‌قول
۵. فتوشاپ خاک بر سر
اقا بر فرض اینکه من فتوشاپ رو بیخیال شم. حتی کمبودهای gimp هم بیخیال شم... بدبختیه اینه که فایل psd باهاش باز میکنم حتی متنو نمیتونه ادیت کنه. کلن مصیبته. من تمام تلاشم اینه که از این نرم افزارهای پولی دل بکنم و آفیس خوب گیر اوردم. اما این یکی واقعن زمینگیرم کرده.. پیشنهادی دارید؟ یا فتوشاپ بریزم؟
سوال اینه. سوال این نیست که فتوشاپ رو کجا نصب کنم! اینه که بعد از مهاجرت این مشکل رو چطور حل کنم که شما از در و دیوار و فلسفه گفتی. مثل دوستی که کتاب گیمپ گذاشت میتونستی کمک کنی. من در مورد فلسفه لینوکس نپرسیدم. در مورد اینکه به چه منطقی هم نیاز دارم برای موندن نپرسیدم. همچنین نگفتم نگران موندن من باشید. هر کس دلایل خودشو برای موندن داره که باز هم میگه نه به شما ربط داره که پرسش کنی. نه نظر بدی. چه برسه زیر سوال ببری. من هم از همه دوستانی که کمک کردن ممنونم. از شما هم که من رو به کیش خودت دعوت کردی ممنونم. مرسی . یکی این تاپیکو ببنده لطفا!

جناب کوشای عزیز
من میخام ماشین بخرم پارک کنم. هوم؟ اگه میرم در مورد برف پاک کن خریدن از کسی سوال میکنم دلیلی نداره به من بگه چطور از ماشینت استفاده کن.
من در مورد واین اگر سوال کردم یا فرمت psd یا کسی نمیخاد و نمیدونه پس نظر نمیده. به کسی ربط نداره من میخام د ویندوز بمونم یا بیام لینوکس. یا کلن پرسشش انقدر در این سایت بده که خب به مدیر سایت گزارش میده یا به خودم پیغام خصوصی میده که پستت(سوالت) خلاف قوانینه. من زیر سوال بردن یا اظهار نظر در مورد تفکرم/دلایلم یا دعوت به چیزی با این ادبیات رو از هیچ بنی بشی نمیپذیرم. دلیل نمیشه بدلیل تازه کار بودنم اینطور رفتار شه.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: رسول سعیدنژاد در 24 آبان 1394، 11:10 ب‌ظ
پووف. به هیچ نتیجه ای نرسیدیم. ما میگیم نره این دوستمون میگه بدوش.
شرمنده. من غیر از صحبت فلسفی، حرف دیگه ای نمی تونم بزنم. چون اینجا اکثرا همه از نظر فنی آگاهی و اطلاعات دارن. فلسفه و فرهنگ گنولینوکسه که هنوز خیلیا درموردش آگاهی ندارن. و در برابر شنیدنش هم مقاوت میکنن. این خیلی جالبه. سه سال بعد هم بهشون بگیم لینوکس چیه، می‌مونن چی جواب بدن.
کسی نگفته من یا بقیه حق نظر دادن نداریم. یکی سوال کرده یکی هم جواب داده. منتها کسی که میخواد اینجا موندگار بشه، گوشش به جواب مربوط به موندگار شدنش بدهکار نیست. هم خدا هم خرما.
واسه همین نتیجه ای نداره به نظرم.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: koosha در 24 آبان 1394، 11:21 ب‌ظ
گنو/لینوکسی که توش واین و فتوشاپ و ... اجرا بشه ، فرقی با ویندوز نداره .
از این بیشتر هم بحث به جایی نمیرسه .
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: مَدَّکْ در 24 آبان 1394، 11:34 ب‌ظ
خب به اندازه کافی بحث فلسفی شد ;D

نقل‌قول
اقا بر فرض اینکه من فتوشاپ رو بیخیال شم. حتی کمبودهای gimp هم بیخیال شم... بدبختیه اینه که فایل psd باهاش باز میکنم حتی متنو نمیتونه ادیت کنه. کلن مصیبته. من تمام تلاشم اینه که از این نرم افزارهای پولی دل بکنم و آفیس خوب گیر اوردم. اما این یکی واقعن زمینگیرم کرده. پیشنهادی دارید؟ یا فتوشاپ بریزم؟

اگه میخواین کار با همون کیفیت پیش بره و مشکلاتی از این قبیل نداشته باشین باید واقعا! از نرم افزاری که این فرمت رو خروجی میده دل بکنین. راه حل هم اینه که خروجی مورد قبول Gimp رو از طرف مقابل بگیرید، که بهترین راه اینه که شخص مقابل هم از گیمپ استفاده کنه.

اما اگه نمیخواین واقعا دل بکنین، میتونید از واین استفاده کنید یا از یک ماشین مجازی که روش فتوشاپ نصب شده.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: پالاس ایرانی در 25 آبان 1394، 02:14 ق‌ظ
خب به اندازه کافی بحث فلسفی شد ;D

نقل‌قول
اقا بر فرض اینکه من فتوشاپ رو بیخیال شم. حتی کمبودهای gimp هم بیخیال شم... بدبختیه اینه که فایل psd باهاش باز میکنم حتی متنو نمیتونه ادیت کنه. کلن مصیبته. من تمام تلاشم اینه که از این نرم افزارهای پولی دل بکنم و آفیس خوب گیر اوردم. اما این یکی واقعن زمینگیرم کرده. پیشنهادی دارید؟ یا فتوشاپ بریزم؟

اگه میخواین کار با همون کیفیت پیش بره و مشکلاتی از این قبیل نداشته باشین باید واقعا! از نرم افزاری که این فرمت رو خروجی میده دل بکنین. راه حل هم اینه که خروجی مورد قبول Gimp رو از طرف مقابل بگیرید، که بهترین راه اینه که شخص مقابل هم از گیمپ استفاده کنه.

اما اگه نمیخواین واقعا دل بکنین، میتونید از واین استفاده کنید یا از یک ماشین مجازی که روش فتوشاپ نصب شده.

ممنون از راهنماییتون.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: احسان فعالپور در 25 آبان 1394، 06:01 ق‌ظ
بنده هم تا حدودی با حرفهای آقا رسول موافقم.لینوکس سخت نیست علیرغم اینکه سخت به نظر میاد.
من خودم به عنوان یه لینوکسیه تازه کار چند وقتیه همش تو لینوکسم و تو محیطویندوز احساس غریبی میکنم.
اما در مورد نصب فتوشاپ و نرم افزار های غیر آزاد توی لینوکس به نظر من به خود فد بستگی داره.
وقتی میتونه ازش استفاده کنه چرا نصبش نکنه؟
درسته که با فلسفه آزادی متناقضه ولی خب نه این دوستمون فیلسوفه نه اینکه فلسفه واسه کسی نون و آب میشه.
در کل نظر من اینه که اگه لازم داری استفاده کن،من از ویندوز استفاده نمیکنم چون بهش احتیاجی ندارم و خدا رو شکر فعلا همه نیازهام توی همین اوبونتو رفع و رجوع شده،اما اگه لازم باشه حتما از اونم استفاده میکنم.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: امیــــــر در 25 آبان 1394، 11:26 ق‌ظ
نقل‌قول
جناب کوشای عزیز
من میخام ماشین بخرم پارک کنم. هوم؟ اگه میرم در مورد برف پاک کن خریدن از کسی سوال میکنم دلیلی نداره به من بگه چطور از ماشینت استفاده کن.
من در مورد واین اگر سوال کردم یا فرمت psd یا کسی نمیخاد و نمیدونه پس نظر نمیده. به کسی ربط نداره من میخام د ویندوز بمونم یا بیام لینوکس. یا کلن پرسشش انقدر در این سایت بده که خب به مدیر سایت گزارش میده یا به خودم پیغام خصوصی میده که پستت(سوالت) خلاف قوانینه. من زیر سوال بردن یا اظهار نظر در مورد تفکرم/دلایلم یا دعوت به چیزی با این ادبیات رو از هیچ بنی بشی نمیپذیرم. دلیل نمیشه بدلیل تازه کار بودنم اینطور رفتار شه.

باشه قبول شما ماشین خریدی میخوای راجع به برف پاک کنش سوال بپرسی ، اگه سمند خریدی میری از مغازه ای میپرسی که تخصصش زانتیاست؟ ](*,)
تموم بچه های اینجا که فلسفه نرم افزار آزاد رو قبول دارن و دارن راهنماییتون میکنن و شما یا از حرفاشون میپری یا دلخور میشی ، دارن بهت راه نشون میدن که از ریشه کارت درست باشه ، شما میگی میخوای لینوکسی شی ، خوب ما میگیم خوش اومدی ، میگی میخوام با نرم افزار ویرایش عکس کار کنم ، ما میگیم فتوشاپ رو ببوس بذار کنار بیا سراغ گیمپ ، میگی نه حتما فتوشاپ میخوام پسوند psd میخوام ، خوب تنها راهی که به ذهنمون میرسه اینه بگیم شما فتوشاپ رو بیشتر از آزادی نرم افزار میخوای پس برات استفاده از ویندوز بهتره ، اصلا به این سوال جواب میدی لطفا :
دلیل مهاجرتت از ویندوز به گنو/لینوکس چیه ؟
به ما هم نگفتی نگو ، خودت ببین دلیل مهاجرت واست مهم تره یا پسوند psd گرفتن ;)
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: Geek در 25 آبان 1394، 12:09 ب‌ظ
بحث عجیبی است... :-? جدی می‌گم!
به‌ گمان من اینجا بیشتر بچه‌ها فلسفهٔ آزادی نرم‌افزار رو دوست دارن، ولی این رو هم باید بپذیریم که گاهی اوقات زندگی به آدم سخت می‌گیره به‌شکلی که آدم مجبور میشه کاری رو بکنه که دلش نمی‌خواد ، مثلا در این مورد شاید دوستمون واقعا به فتوشاپ نیاز داشته باشه چون کارخواهش ازش خروجی درست و درمون PSD می‌خواد، و دوستمون هم شدیدا به این پول احتیاج داره!
خب اما تاکید می‌کنم که این شرایط سخت نباید سبب بشه تن به هرکاری بدیم و تا آخر عمرمون کاری رو کنیم که نه بهش اعتقادی داریم و نه ازش خوشمون میاد؛ بلکه باید سعی کنیم خرد خرد خودمون رو از چیزی که درگیرشیم دور کنیم، و این مساله نیاز به زمان داره. مثلا این دوستمون می‌تونه فعلا با فتوشاپ که مورد تایید رییسش هست کار کنه تا اینکه در گیمپ یا حالا هرچیز دیگه‌ای پیشرفت کنه و سوییچ کنه به سمتی که کاملا منطبق با آزادی هست.
به‌نظر من نباید زیاد سخت گرفت یا اینکه زیادی آسون گرفت! همیشه میانه خوبه... چیزی که همهٔ ما قبولش داریم، راستش من از سخت گیری زیاد در مورد مسائل فلسفی همیشه وحشت داشتم، البته قبول دارم خودم در دورانی از زندگیم یک بنیادگرای واقعی و تمام عیار بودم!
باید توجه داشته باشیم که سخت‌گیری زیاد می‌تونه نهایتش به یه دیکتاتوری برسه... چیزی که در طول تاریخ زیاد دیده شده...

آخر هم از همه معذرت می‌خوام اگر حرفام باعث دلخوری کسی شد، راستش من نمی‌خواستم وارد این بحث بشم، به هرحال...
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: m0sen در 25 آبان 1394، 12:25 ب‌ظ
چه بحثی شده اینجا  :D :D :D رفیقی که داشتی GIMP کار می‌کردی اینجا رو ببینی بد نیست.

https://pixls.us/
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: امیــــــر در 25 آبان 1394، 02:11 ب‌ظ
نقل‌قول
به‌ گمان من اینجا بیشتر بچه‌ها فلسفهٔ آزادی نرم‌افزار رو دوست دارن
قشنگیش به همینه ، وگرنه نرم افزارهای غیرآزاد خار ندارن که بره تو چشممون ، بتونی سیخش بدی کنترلش کنی خوبه ، کرک نکنی خوبه :D
نقل‌قول
آدم مجبور میشه کاری رو بکنه که دلش نمی‌خواد
آفرین ، الآن این دوستمون مجبوره از اوبونتو استفاده کنه ؟
اگه بحث علاقست کنار ویندوزش نصب کنه تا کم کم راه بیفته و اگه تونست باهاش کنار بیاد کلا بیاد سمتش
نقل‌قول
اما تاکید می‌کنم که این شرایط سخت نباید سبب بشه تن به هرکاری بدیم و تا آخر عمرمون کاری رو کنیم که نه بهش اعتقادی داریم و نه ازش خوشمون میاد
موافقم ;)
کسی اینجا به کسی سخت نمیگیره ، دنیای آزادی نرم افزار یعنی همین ، وقتی سازنده یه نرم افزار سخت نمیگیره و کدش رو در اختیار به رایگان قرار میده ما چرا سخت بگیریم؟
ما فقط داریم میگیم نیازسنجی با اعتقاد بنیادی فرق داره ، اگه کسی میخواد ویروس نگیره اما به فتوشاپ و امثالهم نیاز داره مجبوره توی ویندوز بمونه :(
اما کسی که معتقد باشه نمیخواد تحت کنترل نرم افزار باشه ، پشت پرده اطلاعاتش برای سرورهای مختلف ارسال نشه ، کلا به سیخ دادن و کاوش کردن علاقمند باشه و دوستدار تغییرهای بنیادی باشه میتونه راحت بیاد به سمت گنو/لینوکس و موندگار باشه \\:D/
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: رسول سعیدنژاد در 25 آبان 1394، 03:06 ب‌ظ
نقل‌قول
به‌ گمان من اینجا بیشتر بچه‌ها فلسفهٔ آزادی نرم‌افزار رو دوست دارن، ولی این رو هم باید بپذیریم که گاهی اوقات زندگی به آدم سخت می‌گیره به‌شکلی که آدم مجبور میشه کاری رو بکنه که دلش نمی‌خواد ، مثلا در این مورد شاید دوستمون واقعا به فتوشاپ نیاز داشته باشه چون کارخواهش ازش خروجی درست و درمون PSD می‌خواد، و دوستمون هم شدیدا به این پول احتیاج داره!

کسی نگفته مجبوره از برنامه ای غیر از فتوشاپ استفاده کنه. اولین جواب منو بخون. گفتم فتوشاپ رو ببر توی ویندوز استفاده کن. این همه بحث هم نداره  ](*,)
ولی چی شد؟ کلا بحث شد تیکه و متلک پروندن.
من میگم شما که گنولینوکس انتخاب کردی، برنامه هات هم آزاد باشن دیگه. اگه به خاطر فلسفه‌ش انتخاب نکردی، پس فرقی هم با ویندوز نداره جز اینکه ویروس نمیگیره (ویندوز بدون ویروس)
اگه به خاطر خود گنولینوکس، اونو انتخاب کردین خب توش هم کارهایی رو انجام بدین که مناسب با فرهنگ و فلسفه‌ش باشه. چیزای غیرآزاد رو ببرین توی همون ویندوز انجام بدین و درآمدتون رو هم داشته باشید.
بازم اون سه راه رو می نویسم برای کسایی که نخوندن پیامای منو (مثل استارتر عزیز)
۱) یا کاربر میاد توی لینوکسش گیمپ میریزه و به بقیه هم پیشنهاد میکنه که از این برنامه استفاده کنن
۲) یا کاربر میاد فتوشاپ رو توی ویندوز و برنامه های آزاد رو توی گنولینوکس میریزه و از هر دو در جای مناسب استفاده میکنه (و کم کم تلاش میکنه که دست از سر غیرآزاد ها و ویندوز برداره)
۳) یا میاد فتوشاپ رو توی لینوکس نصب میکنه تا مشخص بشه کلا نفهمیده گنولینوکس یعنی چی و از پایه راه رو غلط اومده و برای موندگار شدن بدترین کاره.
اینم سه راه واسه بار صدم  ](*,)
مشکل اینجاس که این استارتر عزیز اصلا گوش نمیده من چی میگم.
هم خدا رو میخواد هم خرما رو. هم گنولینوکس میخواد هم نرم افزار انحصاری رو.
حتی صحبت کردن و راهنمایی کردن افراد به سمت نرم افزار انحصاری، خلاف قوانین این انجمنه. من عمرا نمیام راهنمایی کنم که چجوری میشه فتوشاپ رو توی واین راه اندازی کرد. به جاش میگم برو فتوشاپ رو توی همون ویندوز استفاده کن و توزیع آزادت رو با نرم افزار انحصاری کثیف نکن.
یا اینکه یه فروم بزنین مخصوص کاربرای ویندوزی که صبح تا شب بهشون آموزش نصب نرم افزار های ویندوزی داخل لینوکس رو بدن ببینیم آخرش به کجا میرسن.
عنوان: پاسخ : تلاش برای موندگار شدن در لینوکس
ارسال شده توسط: دانیال بهزادی در 25 آبان 1394، 03:45 ب‌ظ
دوست عزیز راه‌حل مشخّصه، اگه برنامه‌های ویندوز رو می‌خوای،‌ از ویندوز استفاده کن. موضوع به دلیل حاشیه‌های زیاد بسته شد.