انجمن‌های فارسی اوبونتو

جامعه کاربران => هنر و طراحی => نویسنده: Arcush در 04 شهریور 1394، 08:31 ب‌ظ

عنوان: کانکی خود را چگونه طرّاحی کرده اید؟
ارسال شده توسط: Arcush در 04 شهریور 1394، 08:31 ب‌ظ
با سلام. کانکی رو اکثر ما استفاده می کنیم و به خاطر اینکه قدرت انعطاف پذیری بالایی هم داره و میتونه مثلا با lua  یا زبان های دیگه ای هم ترکیب بشه تا این قدرت چندبرابر بشه، بهش افتخار می کنیم. من یه کانکی برای استفاده خودم طراحی کردم( که البته کاملا ابتدایی هست). خوشحال میشم اگر از کانکی استفاده می کنید( مخصوصا اگر اون رو خودتون طراحی کردید)، تنظیماتش رو این جا قرار بدید.

#####Arcush###########
#####Setting##########
own_window_transparent no
own_window yes
own_window_type desktop
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
out_to_console no
use_xft yes
xftfont monospace:size=9
update_interval 2
stippled_borders 2
border_width 1
default_color white
alignment top_right
gap_x 30
gap_y 40
no_buffers yes
#################
TEXT
#################
${image /home/arcush/Desktop/conky-arch-logo/arch01.png -p 14,0 -s 180x250}
${image /home/arcush/Desktop/conky-arch-logo/arch02.png -p 7,300 -s 200x250}
${execi 300 curl -s "http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=2254333&u=c" -o ~/.cache/weather.xml}
${color green}${execi 300 grep "yweather:location" ~/.cache/weather.xml | grep -o "city=\"[^\"]*\"" | grep -o "\"[^\"]*\"" | grep -o "[^\"]*"} , ${execi 300 grep "yweather:location" ~/.cache/weather.xml | grep -o "country=\"[^\"]*\"" | grep -o "\"[^\"]*\"" | grep -o "[^\"]*"}, ${execi 300 grep "yweather:condition" ~/.cache/weather.xml | grep -o "temp=\"[^\"]*\"" | grep -o "\"[^\"]*\"" | grep -o "[^\"]*"}° ${color}${color red}${hr 5}${color}
${color green}To Do List ${color red}${color red}${hr 5}${color}
${color yellow}${exec cat TODO.txt}
${color green}${font monospace : size=12}SYSTEM${font} ${color}${color red}${hr 5}${color}
$sysname $kernel on $machine
Uptime:$color $uptime
${color black}${hr 1}${color}
${alignc 19}${font monospace :size=20}${time %H:%M:%S}${font}
${voffset 2}${alignc}${time %A, %d %B %Y}
${color red}${hr 1}${color}
CACHED: $cached
RAM: $memperc% ${alignr}${membar 8,60}
SWAP: $swapperc% ${alignr}${swapbar 8,60}
${color red}${hr 1}${color}
ROOT:
${fs_used /}/${fs_size /} ${alignr}${fs_bar 8,60 /}
HOME:
${fs_used /home}/${fs_size /home} ${alignr}${fs_bar 8,60 /home}
${hr 1}
CPU: ${freq}MHz ${freq_g}GHz  ${execi 60 sensors | sed -n '/Core 0/{s/.*:[ ]*+\([0-9]*\).*/\1/p}'}°C
$cpu% $cpubar
$cpugauge $cpugraph
${color red}${hr 1}${color}
DOWNLOAD: $downspeed $downspeedf
$downspeedgraph
UPLOAD: $upspeed $upspeedf
$upspeedgraph
${color black}${hr 1}${color}
UPDATEDS WAITING FROM MAIN REPOS:
${execpi 3600 checkupdates | wc -l}
${color red}${hr 1}${color}
PROCESSES: $processes
-------${color yellow}Top 5 processes${color}-----------------------------
Name             PID    CPU%   MEM%
${color red}
${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4} ${top mem 4}
${top name 5} ${top pid 5} ${top cpu 5} ${top mem 5}
${color}
${color red}${hr 1}${color}
عنوان: پاسخ : کانکی خود را چگونه طرّاحی کرده اید؟
ارسال شده توسط: احسان فعالپور در 04 شهریور 1394، 11:56 ب‌ظ
به فکر تازه کارها هم باشید دیگه. \\:D/
کانکی چی هست؟
عنوان: پاسخ : کانکی خود را چگونه طرّاحی کرده اید؟
ارسال شده توسط: Риал Краесис در 05 شهریور 1394، 12:13 ق‌ظ
به فکر تازه کارها هم باشید دیگه. \\:D/
کانکی چی هست؟
کانکی یه جور شبه ویجت هست که در صفه خانگی قرار میگیره و شامل اطلاعاتی همچون میزان مصرف پردازنده اصلی و گرافیکی و رم و میزان مصرف شده از هارد و غیره میشه.
خیلی راحت با دستکاری فایل های سازنده اون میتونید اون رو بر اساس نیازتون تنظیم کنید.
اگه فرصت پیدا کردم یه ۱۰-۱۲ تا کانکی ساخت خودم براتون قرار میدم.
عنوان: پاسخ : کانکی خود را چگونه طرّاحی کرده اید؟
ارسال شده توسط: afrod در 05 شهریور 1394، 12:49 ق‌ظ
کانکی چی هست؟
conky manager رو نصب کنید