لینکهای خبری

موضوع

(1/146) > >>

[1] جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار ۱۳۹۵ در اصفهان

[2] فراخوان ارسال مشخصات ارائه برای جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار ۱۳۹۵ در تهران

[3] دوره کامل ویدئویی لینوکس جادی – آزمون ۱۰۱ و کاملا رایگان

[4] سیاره سایت‌های ایرانی گنو/لینوکس

[5] The Internet Health Report

[6] امنیت لینوکس

[7] همایش نرم افزار های آزاد : جادی , دانیال بهزادی , فرود غفوری و سمیر رحمانی

[8] مایکروسافت به بنیاد لینوکس می پیوندد

[9] توزیع zorin os 12 از گنوم شل شخصی‌سازی شده استفاده می‌کند

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version