گروههای محلی کاربران لینوکس

موضوع

(1/22) > >>

[1] مازندران لاگ به کجا رسید؟

[2] همکاری جهت راه اندازی لینوکس کاران مراغه

[3] لاگ Ionux [اصفهان]

[4] ایجاد لاگ ابادان

[5] شیراز

[6] راه اندازی مجدد لاگ استان بوشهر (بوشهر، برازجان و ...)

[7] گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

[8] کاربر گنو لینوکسی از ساری

[9] فراخوان برای راه اندازی گروه کاربران همدانی لینوکس و اوپن سورس

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version