سایر توزیعهای لینوکس

انجمن های زیر گروه

[-] دبیان

[-] ردهت/فدورا

[-] سوزه

[-] آرچ

موضوع

(1/66) > >>

[1] اخطار در مینت ۱۸.۱

[2] مشکل در نصب بک ترک

[3] مشکل در مرور گر کالی

[4] قطع ارتباط ناگهانی اینترنت در توضیع مینت

[5] مشکل صدا در کالی

[6] نغییر رنگ ساعت در لوبونتو

[7] تفاوت نسخه های مختلف لینوکس + دلیل برتری لینوکس نسبت به ویندوز؟

[8] مشکل در نصب کالی لینوکس ۲

[9] wallpaper on mint 18 cinnamon

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version