سایر توزیعهای لینوکس

انجمن های زیر گروه

[-] دبیان

[-] ردهت/فدورا

[-] سوزه

[-] آرچ

موضوع

(1/66) > >>

[1] کوچ به یونیکس (حل شد )

[2] اخطار در مینت ۱۸.۱

[3] مشکل در نصب بک ترک

[4] مشکل در مرور گر کالی

[5] قطع ارتباط ناگهانی اینترنت در توضیع مینت

[6] مشکل صدا در کالی

[7] نغییر رنگ ساعت در لوبونتو

[8] تفاوت نسخه های مختلف لینوکس + دلیل برتری لینوکس نسبت به ویندوز؟

[9] مشکل در نصب کالی لینوکس ۲

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version