فلسفه اوبونتو، لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

موضوع

(1/20) > >>

[1] انتشار آنلاین کتاب زندگی لینوس توروالدز

[2] فلسفه اوبونتو

[3] تفاوت پروانه BSD و MIT چیست؟

[4] نقدی بر موضوع قدیمی «اشکالات نرم‌افزار آزاد»

[5] گنو یا لینوکس ! مسئله این است ...

[6] آیا هر نرم‌افزار متن باز، نرم افزار آزاد و برعکس هر آزاد، متن باز نیز هست؟

[7] آیا واقعا معنای آزادی رو درک کردیم؟

[8] یه سوال در مورد دانلود نرم افزار های آزاد و متن باز

[9] ظاهر گرافیکی لینوکس به ویژه اوبونتو

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version