فلسفه اوبونتو، لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

موضوع

(1/21) > >>

[1] انتشار آنلاین کتاب زندگی لینوس توروالدز

[2] فلسفه اوبونتو

[3] نقدی بر موضوع قدیمی «اشکالات نرم‌افزار آزاد»

[4] دستورات در shell

[5] تفاوت بین GPL v3 و GPL v2

[6] تفاوت پروانه BSD و MIT چیست؟

[7] گنو یا لینوکس ! مسئله این است ...

[8] آیا هر نرم‌افزار متن باز، نرم افزار آزاد و برعکس هر آزاد، متن باز نیز هست؟

[9] آیا واقعا معنای آزادی رو درک کردیم؟

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version