فلسفه اوبونتو، لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

موضوع

(1/21) > >>

[1] انتشار آنلاین کتاب زندگی لینوس توروالدز

[2] فلسفه اوبونتو

[3] مشکل با فلسفه نرم افزار آزاد

[4] این پروانه میتونه از کد من در برابر غیر آزاد شدن محافظت بکنه؟

[5] نقدی بر موضوع قدیمی «اشکالات نرم‌افزار آزاد»

[6] دستورات در shell

[7] تفاوت بین GPL v3 و GPL v2

[8] تفاوت پروانه BSD و MIT چیست؟

[9] گنو یا لینوکس ! مسئله این است ...

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version