پیشنهادات و انتقادات

موضوع

(1/50) > >>

[1] [۴۰۴] پیوند‌هایی که به ۴۰۴ تشریف میبرن

[2] ریپوی نرم‌افزارهای ایرانی

[3] عدم واکنش گرا بودن قالب سایت

[4] مشکل ورود به انجمن

[5] [پیوند خراب] چند پیوند در فوتر خطای ۴۰۴ میدن.

[6] غلط تایپی/املایی در راهنمای انجمن

[7] searx.me

[8] حذف سختگیریهای بیمورد علیه کاربران جدید انجمن

[9] قفل شدن موضوعات قدیمی به صورت خودکار

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version